This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Signum | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410268

Signum

267 g boscalid + 67 g pyraclostrobin pr. kg
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i kirsebær, plomme, jordbær, bringebær, solbær, bjørnebær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, gulrot, persille, pastinakk, kålrot, nepe, kepaløk, sjalottløk, vårløk, salat, ruccola, kruspersille, bladpersille, erter og bønner. Preparatet er kun godkjent på friland.

Signum er spesielt virksomt overfor sykdommer forårsaket av ulike arter innenfor soppslektene Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilinia. De to aktivstoffene har forskjellig virkningsmekanisme og på den måten minsker risikoen for utvikling av resistens. Strobiluriner og strobilurinholdige produkter kan bare brukes to ganger pr. hold eller sesong. Signum er et bredspektret og systemisk fungicid med god virkning overfor en lang rekke sykdommer i frukt, bær og grønnsaker. Signum bør primært brukes forebyggende. Det gir best virkning og er dessuten den sikreste behandlingsmåten for ikke å utvikle resistens.

I hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kålrot og nepe brukes Signum for bekjempelse av skulpesopp, korsblomstgråflekk, korsblomstringflekk, korsblomsthvitrust, korsblomstmeldugg og en viss virkning mot storknolla råtesopp og gråskimmel. Signum har best virkning som forebyggende behandling eller så tidlig etter begynnende angrep som mulig. Behandling gjentas med 2-3 ukers intervall avhengig av sykdomsgrad.

I gulrot, persille (blad/krus og rotpersille) og pastinakk for bekjempelse av gulrotbladflekk (Alternaria og Cercospora), persillebladflekk, mjøldogg og en viss virkning mot storknolla råtesopp, gråskimmel, klosopp og gulrothvitflekk. Behandlingen startes ved begynnende angrep i feltet og følges opp etter 2 uker, alt etter behov. Mot lagringssjukdommer er første behandlingstid i juli/august.

I erter og bønner for bekjempelse av gråskimmel, storknolla råtesopp, ertemeldugg, erteflekk, sjokoladeflekk og en viss virkning mot ertebladskimmel. Ved fare for angrep sprøytes første gang ved begynnende blomstring, eller ved første sykdomstegn. Ved behov gjentas behandlingen 7-14 dager seinere. I salat og ruccola for bekjempelse av gråskimmel, storknolla råtesopp og en viss virkning mot svartskurv. Signum kan brukes i 2 forebyggende behandlinger med 7-14 dagers intervall eller inngå i behandlingsprogram med produkter med annen virkningsmekanisme.

I vårløk for bekjempelse av løkgråskimmel, purregråskimmel, løkbladgråskimmel, løkbladflekk, purpurflekk og en viss virkning mot rust, papirflekk og løkbladskimmel. De 2 behandlingene kan gjøres med 10-14 dagers intervall, eller inngå i et behandlingsprogram med preparater som har annen virkningsmekanisme.

I kepa- og sjalottløk mot løkbladgråskimmel, gråskimmel og løkbladflekk ved begynnende angrep. Behandlingen kan utføres med 5-10 dagers intervall. Maks 2 behandlinger pr. sesong.

I steinfrukt (kirsebær og plomme) for bekjempelse av grå og gul monilia, bitterråte og heggeflekk. Behandling etter blomstring i utvokst slank spindelplanting. I steinfrukt passer Signum best med 2 behandlinger i blomstringsperioden, fra begynnende blomstring og med gjentatt behandling etter 5-10 dager.

I jordbær på friland for bekjempelse av gråskimmel, jordbærøyeflekk og meldugg. Signum vil også ha virkning mot jordbærsvartflekk og lærråte. Preparatet benyttes forebyggende med første behandling ved begynnende blomstring. En etterfølgende behandling kan skje 10-14 dager etter. Signum må ikke brukes mer enn 2 ganger pr. sesong.

I bringebær, solbær, bjørnebær og rips for bekjempelse av gråskimmel, mjøldogg, filtrust og skivesopp og for bevaring av bladmateriale etter høsting. Bruk Signum fra begynnende blomstring og inntil 7 dager før høsting. Kan brukes til 2 behandlinger før høsting og 1 behandling etter, men ikke mer en to ganger totalt pr. sesong.

Blandbarhet: Signum kan blandes med soppmidlene Delan WG og Scala samt skadedyrmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Godkjenninger

Mot soppsjukdommer i stikkelsbær.
Mot gråskimmel, greindød og antracnose i hageblåbær og mot gråskimmel, bringebærskuddsjuke, flekkskurv og mjøldogg i bjørnebær i tunnel.
Mot bladflekksjukdommer i dill.
Mot bladflekksjukdommer, gråskimmel og storknolla råtesopp i babyleaf, bladgrønnsaker og bladpersille.
Mot gul- og grå monilia, bitterråte og heggeflekk i søtkirsebær i plasttunnel.
Mot soppsjukdommer i bringebær i plasttunnel.
Mot mjøldogg og andre soppsykdommer i jordbær i plasttunnel.
Mot selleribladflekk i knollselleri.
Mot div. soppsykdommer i prydplanter på friland.
Mot sykdommer i purre forårsaket av Alternaria, Sclerotinia og Botrytis.
Kilde: Mattilsynet

Mot diverse soppsykdommer på squash og kinakål på friland.
Mot sykdommer forårsaket av edelgranskuddsyke og Sclerophoma- skade på juletrær.
Beising av kepaløk i utendørs beisebad.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 2,5 kg

Behandlingsfrist

Jordbær:
3 dager
Bringebær, kirsebær, bærbusker, kepaløk, sjalottløk, salat, ruccola, kålrot og nepe:
7 dager
Plomme, blomkål, brokkoli, hodekål, vårløk, gulrot, rotpersille, pastinakk, kruspersille, bladpersille og ert:
14 dager
Rosenkål og bønne:
21 dager

Dose

I korsblomstra grønnsakvekster
brukes 50 - 100 g pr. daa i 30 liter vann. I meget tette kulturer kan det være en fordel å sette vannmengden vesentlig opp, – inntil 100 l pr. daa. Det gir en større sikkerhet for god dekning.
I skjermplantene
er doseringen 50 - 100 g pr. daa i 20-40 l vann
I erter og bønner
brukes 50 - 100 g pr. daa i 20-40 l vann
I salat og ruccola
brukes 50 - 100 g pr. daa i 30-50 l vann
I løk (vårløk, kepa- og sjalottløk)
brukes 50 - 100 g pr. daa i 30-50 l vann
I steinfrukt er normalkonsentrasjonen 50 - 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 150 l pr. daa som tilsvarende 75 liter pr. 100 m trerekke (etter blomstring i utvokst slank spindelplanting.
I jordbær på friland
er normalkonsentrasjonen 50 - 100 g pr. 100 l vann. Normal væskemengde er 100 liter til 1000 m enkeltrad. Væskemengden vil avhenge av bladmassen.
I bringebær, solbær, bjørnebær og rips
brukes før høsting 100 - 150 g pr. daa i 100 l vann og 100 g pr. 100 liter etter høsting (tilsvarer væskemengde på 60 l pr. 100 m enkeltrad.) Væskemengde tilpasses etter bladmasse og skal sikre en god dekning av blader, grønsaker, bær og frukter under utvikling. Største væskemengde ved stor bladmasse/plantemasse.

Filter

A1/P3

NAD

100 g/daa

Lagring

Frostfritt i uåpnet og uskadet originalemballasje

Avstand vann

30 m i frukt og 5 m i resterende kulturer.
Avstandskrav til vann kan reduseres til 3 meter dersom en følger
Mattilsynets veileder for avdriftsreduserende tiltak.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Signum opptrer i