This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sluxx HP | Plantekultur

Sluxx HP

Varenr: 410352

29,7 g jernfosfat pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Sluxx er et spesialmiddel for bekjempelse av snegler i yrkesmessig produksjon av jord- og hagebruksvekster på friland og i veksthus.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Sluxx inneholder et lokkemiddel som tiltrekker seg snegler. Få timer etter at sneglene har spist Sluxx, mister de matlysten. Sneglene vil trekke seg tilbake til et skjulested og døden inntrer etter noen dager. Ved angrep strøs Sluxx jevnt ut på arealet. For å få god effekt er det viktig å komme tidlig i gang med behandlingen.

Gjennom bruk av ny teknologi er Sluxx spesielt regnfast.

På arealer hvor det erfaringsmessig kommer snegler bør Sluxx legges ut før sneglene kommer, f. eks. etter såing og utplantning eller før en periode med regn. Når det kommer snegler over en lang periode eller under våte forhold, gjentas ­behandlingen hver 5. dag for å sikre en god effekt. Sluxx har ingen behandlingsfrist. Dyr og mennesker kan fritt ferdes på behandlede arealer.

Pakn.str.: 1 x 20 kg

Behandlingsfrist:

ingen

Dose:

Opptil 0,7 kg pr. dekar pr. behandling.
Dersom Sluxx blir spist opp og det fortsatt er angrep av snegler kan behandlingen gjentas.

NAD: 700 g/daa
Lagring: Tørt og kjølig
Avst.vann:

ingen

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Sluxx HP opptrer i: