This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sluxx HP | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410352

Sluxx HP

29,7 g jernfosfat pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Sluxx er et spesialmiddel for bekjempelse av snegler i yrkesmessig produksjon av jord- og hagebruksvekster på friland og i veksthus.

Sluxx inneholder et lokkemiddel som tiltrekker seg snegler. Få timer etter at sneglene har spist Sluxx, mister de matlysten. Sneglene vil trekke seg tilbake til et skjulested og døden inntrer etter noen dager. Ved angrep strøs Sluxx jevnt ut på arealet. For å få god effekt er det viktig å komme tidlig i gang med behandlingen.

Gjennom bruk av ny teknologi er Sluxx spesielt regnfast.

På arealer hvor det erfaringsmessig kommer snegler bør Sluxx legges ut før sneglene kommer, f. eks. etter såing og utplantning eller før en periode med regn. Når det kommer snegler over en lang periode eller under våte forhold, gjentas ­behandlingen hver 5. dag for å sikre en god effekt. Sluxx har ingen behandlingsfrist. Dyr og mennesker kan fritt ferdes på behandlede arealer.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 x 20 kg

Behandlingsfrist

ingen

Dose

Opptil 0,7 kg pr. dekar pr. behandling.
Dersom Sluxx blir spist opp og det fortsatt er angrep av snegler kan behandlingen gjentas.

NAD

700 g/daa

Lagring

Tørt og kjølig

Avstand vann

ingen

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Sluxx HP opptrer i