This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Stabilan 750 | Plantekultur

Stabilan 750

Varenr: 410419

750 g klormekvatklorid pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Vekstregulerende middel i havre, hvete, rughvete og rug, samt i frøeng av timotei, bladfaks, engkvein, hundegras, rødsvingel og engrapp.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Motvirker legde ved at stråets nederste ledd forkortes. Cellene i strået blir tykkere og stivere.  Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Vårhvete-sorten Mirakel skal ikke doseres over 50 ml/daa.

Økt rotutvikling sikrer at kornplantene får godt rotfeste og reduserer «rotlegde» og bedrer vannopptak. Bedrer buskingen.  Aksskyting og blomstring i korn forsinkes 1-2 dager, varierende av sort, jordart og klimaforhold. Høstetid for korn påvirkes i liten grad. I frøeng kan modning forsinkes 1-3 dager.

Effekt ned mot 8 °C. Unngå nattefrost. Gode lysforhold bedrer effekten.

Kan blandes med ugras-, sopp- og vekstregulatorer der sprøytetid er sammenfallende i korn.

Klebemiddel tilsettes etter anbefaling på evt. blandingspartner.


Blandbarhet: Se blandetabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Senest på kornets 5-bladstadie (BBCH 23- 25) busking, før strekking.  
For ulike grasfrø: se etikett.

Dose:

Vårhvete:
40 -100 ml pr. daa
Høsthvete:
100-130 ml pr. daa
Havre:
130-160 ml pr. daa
Rug:
150-160 ml pr daa
Rughvete:
100-160 ml pr. daa
Frøeng:
Se etikett.

Filter: A1/P3
NAD: 160 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Stabilan 750 opptrer i: