This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Stabilan 750 | Plantekultur
Plantevern

Stabilan 750

Varenr: 410419

(750 g klormekvatklorid pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Vekstregulerende middel i hvete, rug og havre med eller uten gjenlegg, frøeng av timotei, bladfaks, hundregras og engkvein.

Reduserer legde ved at stråets nedre del forkortes og blir tykkere og stivere. Virkningen kan variere med sort, jord- og klimaforhold. Gir kraftigere rotsystem og bedre busking. Brukes når plantene er i god vekst og ikke er utsatt for stress. Modningen vil normalt bli forsinket med 1-2 dager.

Sprede- og klebemiddel tilsettes når blandingspartner har dette på sin etikett. Ikke ved dose over 100 ml pr. daa. I sorter som Mirakel vårhvete anbefales ikke dose over 50 ml pr. daa. Virker ved lave temperaturer ned til 8⁰C - unngå nattefrost.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Senest ved kornets 5-blad stadiet (BBCH 25) og senest ved busking ved begynnende strekning, eller når grasfrøenga er ca. 25 cm høy.
Vårhvete og høsthvete: 23–25 BBCH
Havre og rug: 24–25 BBCH
Grasfrøeng: 31–32 BBCH

Mer info, se etikett

Dose:

Vårhvete:
40 -100 ml pr. daa.
Høsthvete:
100-130 ml pr. daa.
Havre:
130-160 ml pr. daa.
Rug:
150-160 ml pr daa.
Frøeng av timotei, bladfaks og hundegras:
200 ml pr. daa.
Frøeng av engkvein:
130 Se sprøyteplan og etikett.

Filter: A1/P3
NAD: 160 ml/daa.
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels