This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Syllit 544 SC | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410290

Syllit 544 SC

544 g dodin pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Syllit 544 SC er tillatt brukt mot skurv i eple og pære samt mot heggeflekk i kirsebær.

Preparatet er flytende og har forebyggende og helbredende (kurativ) virkning ved infeksjonens begynnelse. Syllit inneholder dodin som hører til gruppen av aktivstoffer med ukjent virkemekanisme, og vurderes å ha en lav til middels risiko for utvikling av resistens. For å redusere risikoen må produktet maksimalt brukes 2 ganger pr. sesong.

For å hindre utvikling av resistens anbefales det å blande med eller skifte mellom midler med ulike virkemekanismer, som har god effekt mot de aktuelle arter. Risikoen for resistens mot fungicider kan reduseres ved sprøyting tidlig i angrepet. Syllit 544 SC er ikke farlig for bier eller nyttige leddyr, og er derfor egnet i integrert produksjon. Det kan brukes ved lave temperaturer, men ikke hvis det er utsikt til nattefrost. Syllit 544 SC kan sprøytes på doggvåte blad.

Regnfast etter 2 timer.

Eple og pære:
Bruk Syllit 544 SC fra kulturens første vekststadier om våren og fram til 60 dager før høsting. (BBCH 01 til BBCH 77-78). Best sprøytetid er fram til blomstring. Syllit 544 SC kan også stoppe en infeksjon etter nedbør. Den kurative (helbredende) virkning påvirkes av lufttemperaturen og virker i 480 timegrader etter regnperiodens begynnelse. F. eks. varer den kurative virkningen i 48 timer ved en gjennomsnittstemperatur på 10°C og 30 timer ved 16°C. Det bør gå minst 7 dager før det sprøytes på nytt.
Kirsebær:
Syllit 544 SC fra begynnende blomstring og fram til 14 dager før høsting, og etter høsting.

Blandbarhet: Syllit 544 SC kan generelt blandes med relevante sopp– og skadedyrmidler. Prøvesprøyting anbefales. Generelle blandingskrav: Bruk minst 40 l vann pr. daa. Sørg for god omrøring av sprøytevæsken under blanding og utsprøyting. Det bør ikke blandes med svovelforbindelser, sink, kobber eller kalk, eller Scala.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Kjernefrukt:
60 dager før høsting
Kirsebær:
14 dager før høsting

Dose

Eple:
125 ml
Pære:
125 ml
Kirsebær:
125 ml
Maks dose 250 ml pr. daa pr. år.

Filter

A1/P3

NAD

125 ml/daa

Lagring

Tørt og kaldt, men frostfritt

Avstand vann

20 m

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Syllit 544 SC opptrer i