This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Syllit 544 SC | Plantekultur

Syllit 544 SC

Varenr: 410290

544 g dodin pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Syllit 544 SC er tillatt brukt mot skurv i eple og pære samt mot heggeflekk i kirsebær.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Preparatet er flytende og har forebyggende og helbredende (kurativ) virkning ved infeksjonens begynnelse. Syllit inneholder dodin som hører til gruppen av aktivstoffer med ukjent virkemekanisme, og vurderes å ha en lav til middels risiko for utvikling av resistens. For å redusere risikoen må produktet maksimalt brukes 2 ganger pr. sesong.

For å hindre utvikling av resistens anbefales det å blande med eller skifte mellom midler med ulike virkemekanismer, som har god effekt mot de aktuelle arter. Risikoen for resistens mot fungicider kan reduseres ved sprøyting tidlig i angrepet. Syllit 544 SC er ikke farlig for bier eller nyttige leddyr, og er derfor egnet i integrert produksjon. Det kan brukes ved lave temperaturer, men ikke hvis det er utsikt til nattefrost. Syllit 544 SC kan sprøytes på doggvåte blad.

Regnfast etter 2 timer.

Eple og pære:
Bruk Syllit 544 SC fra kulturens første vekststadier om våren og fram til 60 dager før høsting. (BBCH 01 til BBCH 77-78). Best sprøytetid er fram til blomstring. Syllit 544 SC kan også stoppe en infeksjon etter nedbør. Den kurative (helbredende) virkning påvirkes av lufttemperaturen og virker i 480 timegrader etter regnperiodens begynnelse. F. eks. varer den kurative virkningen i 48 timer ved en gjennomsnittstemperatur på 10°C og 30 timer ved 16°C. Det bør gå minst 7 dager før det sprøytes på nytt.
Kirsebær:
Syllit 544 SC fra begynnende blomstring og fram til 14 dager før høsting, og etter høsting.

Blandbarhet: Syllit 544 SC kan generelt blandes med relevante sopp– og skadedyrmidler. Prøvesprøyting anbefales. Generelle blandingskrav: Bruk minst 40 l vann pr. daa. Sørg for god omrøring av sprøytevæsken under blanding og utsprøyting. Det bør ikke blandes med svovelforbindelser, sink, kobber eller kalk, eller Scala.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Kjernefrukt:
60 dager før høsting
Kirsebær:
14 dager før høsting

Dose:

Eple:
125 ml
Pære:
125 ml
Kirsebær:
125 ml
Maks dose 250 ml pr. daa pr. år.

Filter: A1/P3
NAD: 125 ml/daa
Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt
Avst.vann:

20 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Syllit 544 SC opptrer i: