This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Syllit 544 SC | Plantekultur
Plantevern

Syllit 544 SC

Varenr: 410290

(544 g dodin pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Syllit 544 SC er tillatt brukt mot skurv i eple og pære samt mot heggeflekk i kirsebær.

Preparatet er flytende og har forebyggende og helbredende (kurativ) virkning ved infeksjonens begynnelse. Syllit inneholder dodin som hører til gruppen av aktivstoffer med ukjent virkemekanisme, og vurderes å ha en lav til middels risiko for utvikling av resistens. For å redusere risikoen må produktet maksimalt brukes 2 ganger pr. sesong.

For å hindre utvikling av resistens anbefales det å blande med eller skifte mellom midler med ulike virkemekanismer, som har god effekt mot de aktuelle arter. Risikoen for resistens mot fungicider kan reduseres ved sprøyting tidlig i angrepet. Syllit 544 SC er ikke farlig for bier eller nyttige leddyr, og er derfor egnet i integrert produksjon. Syllit 544 SC er regnfast etter 2 timer. Det kan brukes ved lave temperaturer, men ikke hvis det er utsikt til nattefrost. Syllit 544 SC kan sprøytes på doggvåte blad.

Eple og pære:
Bruk Syllit 544 SC fra kulturens første vekststadier om våren og fram til 60 dager før høsting. (BBCH 01 til BBCH 77-78). Best sprøytetid er fram til blomstring. Syllit 544 SC kan også stoppe en infeksjon etter nedbør. Den kurative (helbredende) virkning påvirkes av lufttemperaturen og virker i 480 timegrader etter regnperiodens begynnelse. F. eks. varer den kurative virkningen i 48 timer ved en gjennomsnittstemperatur på 10°C og 30 timer ved 16°C. Det bør gå minst 7 dager før det sprøytes på nytt.
Kirsebær:
Syllit 544 SC fra begynnende blomstring og fram til 14 dager før høsting, og etter høsting.

Blandbarhet: Syllit 544 SC kan generelt blandes med relevante sopp– og skadedyrmidler. Prøvesprøyting anbefales. Generelle blandingskrav: Bruk minst 40 l vann pr. daa. Sørg for god omrøring av sprøytevæsken under blanding og utsprøyting. Der bør ikke blandes med svovelforbindelser, sink, kobber eller kalk, eller plantevernmidlene Envidor og Scala.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Kjernefrukt:
60 dager før høsting.
Kirsebær:
14 dager før høsting.

Dose:

Eple:
125 ml
Pære:
125 ml
Kirsebær:
125 ml
Maks dose 250 ml pr. daa. pr. år.
Se doseringstabell på etikett og sprøyteplan.

Filter: A1/P3
NAD: 125 ml/daa.
Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt
Avst.vann:

20 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels