This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Teldor | Plantekultur
Plantevern

Teldor

Varenr: 410240

(500 g fenhexamid pr. kg)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Mot gråskimmel og grå og gul monilia i eple, pære, søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, tomat, veksthusagurk, prydplanter på friland og i veksthus, samt paprika under oppal.

Teldor har meget god virkning mot gråskimmel og grå og gul monilia. Teldor påvirker nyttefauna i liten grad. Laboratorietester viser at Teldor ikke skader pollinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus (Aphidius spp.), og rovmidd av slekten Typhlodromus. Teldor er derfor egnet til bruk i integrerte bekjempelsesprogram.

Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning. Teldor har god regnfasthet og lang virkningstid.

Teldor har off-label godkjenning. Søker er Sognabær DA, Landbruksets Fagsenter Østlandet og NLR . Virkeområde og bruksområde er: Mot skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i tunnel. Mot gråskimmel i bringebær i plasttunnel. Mot gråskimmel og gul- og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel. I bringebær og bjørnebær i veksthus. Søkt mot gråskimmel i bjørnebær i plasttunnel og på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg.

Behandlingsfrist:

Plomme:
4 uker.
Bringebær:
14 dager.
Sur- og søtkirsebær:
14 dager.
Jordbær i veksthus og i plasttunnel:
14 dager.
Jordbær på friland:
7 dager.
Tomat og veksthusagurk:
3 dager.
Andre bærvekster:
Før kartdanning.

Dose:

150 g pr. 100 liter vann. Maks. 2 behandlinger pr. år.

Filter: A1/P3
NAD: 180 g/daa.
Lagring: Tørt og kjølig.
Avst.vann:

Frukt- og prydtrær:
20 m
Bærbusker:
5 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav