This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Teldor | Plantekultur
Ingen treff

Teldor

500 g fenhexamid pr. kg

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mot gråskimmel og grå og gul monilia i eple, pære, søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, tomat, veksthusagurk, prydplanter på friland og i veksthus, samt paprika under oppal.

Teldor har meget god virkning mot gråskimmel og grå og gul monilia. Teldor påvirker nyttefauna i liten grad. Laboratorietester viser at Teldor ikke skader pollinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus (Aphidius spp.), og rovmidd av slekten Typhlodromus. Teldor er derfor egnet til bruk i integrerte bekjempelsesprogram. Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning.

Teldor har god regnfasthet og lang virkningstid.

Godkjenninger

Mot gråskimmel i bringebær i plasttunnel.
Mot skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i tunnel.
Mot gråskimmel og gul- og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel.
I bringebær og bjørnebær i veksthus.
Søkt mot gråskimmel i bjørnebær i plasttunnel og på friland.
Gyldig til 31.12.23. Det forventes regodkjenning.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1 kg

Behandlingsfrist

Plomme:
4 uker
Bringebær:
14 dager
Sur- og søtkirsebær:
14 dager
Jordbær i veksthus og i plasttunnel:
14 dager
Jordbær på friland:
7 dager
Tomat og veksthusagurk:
3 dager
Andre bærvekster:
Før kartdanning

Dose

150 g pr. 100 liter vann. Maks. 2 behandlinger pr. år.

Filter

A1/P3

NAD

225 g/daa

Lagring

Tørt og kjølig

Avstand vann

Frukt- og prydtrær:
20 m
Bærbusker:
5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Teldor opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur