This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Teldor | Plantekultur

Teldor

Varenr: 410240

500 g fenhexamid pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Mot gråskimmel og grå og gul monilia i eple, pære, søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus, tomat, veksthusagurk, prydplanter på friland og i veksthus, samt paprika under oppal.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Teldor har meget god virkning mot gråskimmel og grå og gul monilia. Teldor påvirker nyttefauna i liten grad. Laboratorietester viser at Teldor ikke skader pollinerende insekter, marihøner, snylteveps mot bladlus (Aphidius spp.), og rovmidd av slekten Typhlodromus. Teldor er derfor egnet til bruk i integrerte bekjempelsesprogram. Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning.

Teldor har god regnfasthet og lang virkningstid.

Teldor har off-label godkjenning.
Mot gråskimmel i bringebær i plasttunnel.
Mot skuddsjuke og gråskimmel i bringebær i tunnel.
Mot gråskimmel og gul- og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel.
I bringebær og bjørnebær i veksthus.
Søkt mot gråskimmel i bjørnebær i plasttunnel og på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Plomme:
4 uker
Bringebær:
14 dager
Sur- og søtkirsebær:
14 dager
Jordbær i veksthus og i plasttunnel:
14 dager
Jordbær på friland:
7 dager
Tomat og veksthusagurk:
3 dager
Andre bærvekster:
Før kartdanning

Dose:

150 g pr. 100 liter vann. Maks. 2 behandlinger pr. år.

Filter: A1/P3
NAD: 225 g/daa
Lagring: Tørt og kjølig
Avst.vann:

Frukt- og prydtrær:
20 m
Bærbusker:
5 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Teldor opptrer i: