This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Teppeki | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410359

Teppeki

500 g flonikamid pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Teppeki er et skadedyrsmiddel og er tillatt brukt mot bladlus i vår- og høsthvete, rug, rughvete, spelt, bygg, havre, potet, eple og pære.

Teppeki er systemisk i plantene og det aktive stoffet transporteres oppad og ut til alle plantedeler, også til de deler av plantene som ikke ble behandlet med sprøytevæske. Teppeki transporteres også innad i bladene, fra oversiden til undersiden (translaminer virkning). Virkningen er ikke temperaturavhengig, men plantene skal være i vekst.

Teppeki virker mot bladlus ved at næringsopptaket stoppes etter få timer, og bladlusene dør etter noen få dager. Selv om bladlusene ikke dør øyeblikkelig, opphører skadevirkningen før bladlusene dør. Virkningstiden er opptil 4 uker.

I eple og pære bekjemper Teppeki grønn og rød eplebladlus samt pærebladlus. I potet bekjempes alle arter av bladlus. I korn bekjempes bl.a. kornbladlus og havrebladlus.

Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr: kl. 04:00-23:00 dersom temp. overskrider 10°C eller kl. 06:00-22:00 dersom temperaturen ikke overskrider 10°C.

Det aktive stoffet, flonikamid, har ikke kjent kryssresistens med andre skadedyrsmidler, men ensidig bruk av ett middel, eller gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middelet/middelgruppen. Teppeki skal brukes maksimalt 2 ganger pr. vekstsesong i potet og korn. Mellom hver behandling bør det brukes minst ett preparat med annen biokjemisk virkningsmekanisme.

I frukt kan Teppeki brukes maksimalt i 3 behandlinger pr. sesong med 3 ukers mellomrom, men ikke mer enn 2 ganger etter hverandre. Teppeki er skånsom ovenfor rovmidd og andre nyttedyr.

Blandbarhet: Kan tankblandes med andre aktuelle skadedyr- og soppmidler.

Godkjenninger

Mot bladlus i søtkirsebær i tunnel, på friland og under plasttak, surkirsebær og plomme.
Kilde: Mattilsynet.

Mot lus/bladlus og mellus på bringe- og bjørnebær på friland og i tunnel, bønner med belg, sukkererter, krydderurter og spiselige blomster på friland, samt paprika og chili i veksthus.
Mot mellus og bladlus i plomme, hodekål, rosenkål, konservesert og prydplanter friland. Mot bladlus i agurk, tomat, aubergine og prydplanter i veksthus.
Kilde: Mattilsynet  

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 0,5 kg

Behandlingsfrist

Korn:
4 uker
Potet:
14 dager
Eple og pære:
21 dager

Dose

Eple og pære:
Bruk 7 g pr. 100 l vann ved angrep av bladlus. Behandlingen kan gjentas med 3 ukers mellomrom. Maksimalt 3 behandlinger.
Korn:
Bruk 10-14 g pr. daa ved angrep av kornbladlus, havrebladlus og grasbladlus. Behandlingen kan gjentas etter ca. 3 uker ved nytt angrep. Maksimalt 2 behandlinger. I bygg og havre kun 1 behandling.
Potet:
Bruk 16 g pr. daa ved angrep av bladlus. Virkningstiden er normalt 3 uker, og ny behandling kan gjentas. Maksimalt 2 behandlinger.
Se Se etikett.

NAD

14 g/daa

Lagring

Tørt og kaldt, men frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Teppeki opptrer i