This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Titus | Plantekultur

Titus

Varenr: 410198

250 g rimsulfuron pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel for bekjempelse av to-frøbladet ugras, kveke og andre grasarter (ett-frøbladet) i potet og fôrmais.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Titus er et systemisk ugrasmiddel som bekjemper de fleste frøugras, kveke, floghavre og annet grasugras, men har ikke tilfredsstillende virkning mot tungras, veronika, vindeslirekne og åkerstemorblom. Middelet har en viss effekt mot tofrøblada rotugras. Titus er hovedsakelig et bladherbicid, men har også en viss jordvirkning ved god jordfuktighet. Middelet virker best på ugras i god vekst. Ugrasveksten stanser raskt etter sprøyting og synlig virkning viser seg etter 1-3 uker.

Meget god virkning mot: Balderbrå, då, floghavre, klengemaure, linbendel, oljevekster, rødtvetann, vassarve, tunbalderbrå, tunrapp, åkerminneblom og korsblomstra ugras.

Valg av dose er avhengig av strategi (se sprøyteplan). Potetplantene kan få en forbigående lysere farge 3-10 dager etter sprøyting. Dette gir ingen virkning på avlinga, men kan vanskeliggjøre viruskontroll i settepotet. Tilsett alltid klebemiddel når Titus brukes.

Langvarig bruk av middelet og sammen med andre innen samme kjemiske gruppe (CDQ SX, Harmony Plus SX, Harmony 50SX, m.fl.) kan gi fare for resistensutvikling. Husk at sprøyteutstyret må rengjøres grundig etter bruk! NB! Bruk av Titus stiller krav til etterkultur. Det kan kun såes høstkorn og grasgjenlegg samme år. Etterfølgende vår kan det dyrkes korn, mais og poteter.

Fôrmais: Visse sorter er følsomme for Titus. Bruk derfor ikke preparatet på sorter som ikke står på sortslista.

Blandbarhet: Titus kan blandes med bl. a. Harmony 50 SX i fôrmais. I potet kan det blandes med, Decis Mega, Karate, Mavrik og andre skadedyrmidler samt de fleste bladgjødslingsmidler, se blandetabell.

Titus har off-label godkjenning.
Norsk Juletre - Mot ugras i juletre og pyntegrønt.
NLR SørØst - Mot hønsehirse i sukkermais
Kilde: Mattilsynet
 

Pakn.str.: 10 (5 x 20 g)/100 g

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

3 + 2 g.
(Max. 5 g pr. daa pr. år).

NAD: 5 g/daa
Lagring: Tørt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Titus opptrer i:

Virkningstabeller Titus opptrer i

Grasugras

Ugras