This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Titus | Plantekultur
Plantevern

Titus

Varenr: 410198

(250 g rimsulfuron pr. kg)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Ugrasmiddel for bekjempelse av to-frøbladet ugras, kveke og andre grasarter (ett-frøbladet) i potet og fôrmais.

Titus er et systemisk ugrasmiddel som bekjemper de fleste frøugras, kveke, floghavre og annet grasugras, men har ikke tilfredsstillende virkning mot tungras, veronika, vindeslirekne og åkerstemorblom. Middelet har en viss effekt mot tofrøblada rotugras. Titus er hovedsakelig et bladherbicid, men har også en viss jordvirkning ved god jordfuktighet. Middelet virker best på ugras i god vekst. Ugrasveksten stanser raskt etter sprøyting og synlig virkning viser seg etter 1-3 uker.

Valg av dose er avhengig av strategi (se sprøyteplan/etikett). Potetplantene kan få en forbigående lysere farge 3-10 dager etter sprøyting. Dette gir ingen virkning på avlinga, men kan vanskeliggjøre viruskontroll i settepotet. Tilsett alltid klebemiddel når Titus brukes.

Langvarig bruk av middelet og sammen med andre innen samme kjemiske gruppe (CDQ SX, Harmony Plus SX/50SX, m.fl.) kan gi fare for resistensutvikling. Husk at sprøyteutstyret må rengjøres grundig etter bruk! NB! Bruk av Titus stiller krav til etterkultur. Det kan kun såes høstkorn og grasgjenlegg samme år. Etterfølgende vår kan det dyrkes korn, mais og poteter.

Fôrmais: Visse sorter er følsomme for Titus. Bruk derfor ikke preparatet på sorter som ikke står på sortslista.

Blandbarhet: Titus kan blandes med bl. a. Harmony 50 SX i fôrmais. I potet kan det blandes med, Decis Mega, Fastac, Karate, Mavrik og andre skadedyrmidler samt de fleste bladgjødslingsmidler, se blandetabell.

Titus har off-label godkjenning. Søker er NLR og Norsk Juletre, pr. 6/12-2021 gyldig til 30/4-2022. Virkeområde og bruksområde er: Mot hønsehirse i sukkermais. Mot ugras i juletre og pyntegrønt.
Kilde: Mattilsynet
 

Pakn.str.: 10 (5 x 20 g) / 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

3 + 2 g.
Se etikett og sprøyteplan.(Max. 5 g pr. daa. pr. år).

NAD: 5 g/daa.
Lagring: Tørt.
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav