This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Topas 100 EC | Plantekultur

Topas 100 EC

Varenr: 410235

100 g penkonazol pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 4

Mot mjøldogg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat, gresskar, melon, vannmelon, aubergine, squash, jordbær og prydplanter i veksthus, samt jordbær i plasttunell og mot rust i prydplanter.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Topas tas opp i planten og fordeler seg oppover med saftstrømmen. Middelet virker systemisk mot mjøldogg og har både forebyggende og kurativ virkning. Topas har en viss tilleggsvirkning mot rustsopper. Virker mot mjøldogg på kjernefrukt, jordbær og prydvekster, samt stråleflekk og andre bladsopper på prydvekster. Topas har en viss tilleggsvirkning mot rustsopper.

På grunn av fare for resistens bør det veksles med andre preparater. Topas tas opp av plantene og fordeler seg i oppadgående saftstrøm.

Topas 100 EC har off-label godkjenning.
Mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i jordbær i plasttunnel.
Mot mjøldogg i kålrot.
Mot soppsjukdommer i gresskar og squash.
I kålrot, gresskar og squash.
Kilde: Mattilsynet
 

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

14 dager

Dose:

25-50 ml pr. 100 l vann

Filter: P2/A1
NAD: 50 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

Frukt:
20 m.
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no.

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Topas 100 EC opptrer i: