This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Topas 100 EC | Plantekultur
Plantevern

Topas 100 EC

Varenr: 410235

(100 g penkonazol pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 4

Mot mjøldogg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat, gresskar, melon, vannmelon, aubergine, squash, jordbær og prydplanter i veksthus, samt jordbær i plasttunell og mot rust i prydplanter.

Topas tas opp i planten og fordeler seg oppover med saftstrømmen. Middelet virker systemisk mot mjøldogg og har både forebyggende og kurativ virkning. Topas har en viss tilleggsvirkning mot rustsopper. Virker mot mjøldogg på kjernefrukt, jordbær og prydvekster, samt stråleflekk og andre bladsopper på prydvekster. Topas har en viss tilleggsvirkning mot rustsopper.

På grunn av fare for resistens bør det veksles med andre preparater. Topas tas opp av plantene og fordeler seg i oppadgående saftstrøm.

Topas har fått dispensasjon mot bringebærrust på bringebær i tunnel og på friland i tidsrommet 10.05.2022 - 07.09.2022.  

Topas 100 EC har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruks-område er: Mot mjøldogg og jordbærøyeflekk i jordbær i plasttunnel. Mot soppsjukdommer i gresskar og squash. Mot mjøldogg i kålrot, gresskar og squash.
Kilde: Mattilsynet
 

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

14 dager.

Dose:

25-50 ml pr. 100 l vann.

Filter: P2/A1
NAD: 50 ml/daa.
Lagring: Frostfritt.
Avst.vann:

Frukt:
20 m.
Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no.

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Høy