This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vertimec EC | Plantekultur

Vertimec EC

Varenr: 410334

18 g abamektin og 25-35 % 1-hexanol pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 4

Mot amerikansk blomstertrips, minérfluer, spinnmidd og dvergmidd (f. eks. toppskuddmidd og cyclamenmidd), veksthusmellus og bomullsmellus i prydplanter i veksthus. Mot jordbærmidd i jordbær på friland, i veksthus og plasttunnel.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Den aktive substansen i Vertimec er abamektin som hemmer overføring av impulser mellom nerveceller og mellom nerveceller og muskelceller. Resultatet blir at insektene lammes og dør. Vertimec påvirker i motsetning til mange andre innsektsmidler ikke kolinesterase- systemet og virker derfor mot insekter som er resistente mot kolinesterasehemmere.

Vertimec har kontakt- og magevirkning. Middelet trenger inn i bladvevet, men er ikke systemisk. Vertimec har effekt mot bladlevende nymfer, men virker ikke på egg, jordboene stadier eller voksne. Nymfene slutter å spise kort tid etter behandling, men det kan ta 3-4 dager før full virkning kan ses.

Behandling må settes i gang med en gang angrep oppstår. Preparatet sprøytes på plantematerialet, behandling kan utføres med dysevanningssystem, lavtrykkseller høytrykkssprøyte. God dekking av alt plantemateriale er nødvendig for å få god effekt. Behandlingen gjentas etter behov (minimum 7 dagers mellomrom). Det anbefales å veksle med andre midler for å unngå resistens.

Blandbarhet: Ikke kjent. (Tilsett klebemiddel i jordbær.) Vertimec er skånsom mot jordboende rovmidd og nyttenematoder.

Vertimec har minor-use godkjenning.
Mot bladminérfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat og urter i veksthus og salat og urter på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær:
Etter høsting

Dose:

Prydplanter:
Bland ut 25-50 ml preparat pr. 100 l vann.
Doseringen skal ligge mellom 50 og 150 ml preparat pr. daa avhengig av størrelsen på kulturen.
Fjerning av knopper og blomster eller beskjæring
av bladverket før behandling vil trolig bedre effekten.
Jordbær:
100-120 ml/daa i 100 l vann. Bør ikke brukes mer enn 2 ganger pr. år. Tilsett klebemiddel.

Filter: P2/A2 ved vanlig sprøyteutstyr. P3/A2 ved tåkesprøyting.
NAD: 120 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

30 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Vertimec EC opptrer i: