This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Zorvec Endavia | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410267

Zorvec Endavia

12 g oksatiapiprolin + 28 g bentiavalikarb-isopropyl pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Zorvec Endavia er et soppdrepende middel som benyttes for å kontrollere tørråte i potet.

Preparatet har både translaminær og systemisk bevegelse i planta, og skal brukes preventivt. Den translaminære bevegelsen i behandlede blader gir en mer ensartet beskyttelse, og systemisk bevegelse i vedvevet bidrar til å beskytte både bladene som ikke er fullstendig utvokst på det tidspunktet preparatet blir brukt, og ny tilvekst.

Zorvec Endavia kombinerer de aktive stoffene oksatiapiprolin og bentiavalikarb og de tilhører forskjellige FRAC-grupper. Oksatiapiprolin er ikke kryssresistent med andre klasser av kjemiske soppmidler som brukes mot eggsporesopper. Bentiavalikarb tilhører annen FRAC-gruppe og er et karboksylisk syreamid med soppdrepende egenskaper. For mer informasjon om resistens og FRAC-grupper.

Virkemåten er direkte knyttet til hemming av cellulosesyntese i eggsporesoppen. For å redusere forekomsten av resistensutvikling, bør Zorvec Endavia brukes i et behandlingsprogram som er basert på preparater med forskjellige virkemekanismer. Det er viktig at man ikke overskrider det maksimale antallet påføringer som er angitt på etiketten.

Behandling med Zorvec Endavia bør ikke overstige 33 % av den totale beskyttelsen som trengs pr. avling. Når et soppdrepende preparat med en annen virkemåte påføres etter Zorvec Endavia, bør dette soppdrepende preparatet fortrinnsvis ha helbredende effekt.  Bruk Zorvec Endavia under gode vekstforhold. Unngå å bruke preparatet på stressede planter. Zorvec Endavia skal ikke brukes mer enn 3 ganger på rad. Det anbefales å bruke et 7-10 dagers intervall. I situasjoner med høyt sykdomstrykk brukes 7- dagers intervall. Det tidligste tidspunktet for bruk er BBCH 30 (begynnende strekking av hovedskudd). Det ideelle tidspunktet for bruk er forebyggende før første synlige tegn på sykdom.

Regnfast etter 20 minutter. 

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle skadedyrsmidler ved sammenfallende behandlingstidspunkt. 

Godkjenninger

Mot soppsykdommer som løkbladskimmel og papirflekk på kepaløk, hvitløk og sjalottløk på friland.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

7 dager før høsting

Dose

40 ml pr. daa i 20-40 l vann. Maks 4 behandlinger pr. sesong og ikke mer enn 3 ganger på rad i 7-10 dagers intervall. Må ikke overstige 1/3 del av det totale antall behandlinger som påføres avlingen i løpet av en sesong.

Filter

A1/P3

NAD

40 ml/daa

Lagring

Frostfritt i lukket originalemballasje

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Zorvec Endavia opptrer i