This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Zypar | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410721

Zypar

6,25 g halauksifen-metyl + 5 g florasulam pr. l
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Kan brukes i høst- og vårkorn for bekjempelse av frøugras (hvete, spelthvete, bygg, rug og rughvete). Må ikke brukes i havre.

Zypar skader kløver og andre belgvekster og tas i hovedsak opp gjennom bladene. Preparatet er systemisk og har meget god virkning mot gjetertaske, jordrøyk, klengemaure, meldestokk, storknebbarter, rødtvetann og andre tvetannarter, raps, vassarve, kornblom, balderbrå, kamilleblom, vindeslirekne, åkerreddik, kvassdå og andre då-arter.

Zypar inneholder to aktive stoff, halauksifen-methyl og florasulam. Beste behandlingstidspunkt er på smått ugras i god vekst. Sprøyt ikke en åker som kan være stresset av faktorer som frost, tørke, drukning/oksygenmangel, næringsmangel sjukdommer og angrep av skadedyr.

De to aktive stoffene i Zypar gir en forebyggende strategi mot su-resistente ugrasarter. Halauksifen-methyl er i HRAC gruppe O hvor risiko for resistensutvikling er lav. Florasulam er i HRAC gruppe B og er en ALS hemmer hvor det er høy risiko for utvikling av resistens mot det aktive stoffet. Det anbefales derfor ikke å bruke preparater med bare en virkemåte.

Unngå gjentatt bruk av florasulam når resistens mot andre ALS hemmere er registrert og når arter som lett blir resistente skal bekjempes. Veksle med andre preparater eller tilsett blandingspartner med annen virkemåte er viktig.

Zypar er lite temperaturavhengig og kan brukes fra 2-25 °C. Ved omsåing etter vårbehandling kan det sås vårhvete eller bygg etter 1 mnd., uavhengig av type jordbearbeiding. Mais kan sås etter 2 mnd. og etter pløying. Klebemiddel er Ikke nødvendig.

Blandbarhet: Zypar må ikke blandes med Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl) eller Cerone (etefon). Kan blandes med andre aktuelle ugrasmidler som DFF, Legacy eller CDQ SX og aktuelle sopp- og skadedyrsmidler i korn.

Ved bruk av standard eller low drift dyse er den anbefalt væskemengde 10 - 40 l. vann/ daa. Den minste vannmengden skal bare brukes i åpne kulturer med smått ugras. Ved sen behandling når kornet er høyere skal vannmengden økes til 20-30 l/ daa.              
Anbefalt trykk er 2-3 bar.

Godkjenninger

Mot ugras i gjenlegg til grasfrøeng med og uten dekkvekst.
Kilde: Mattilsynet

Se også minor use godkjenning av Saracen Delta, for samme bruksområde!

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Dose

Vårkorn:
50 ml fra 3-bladstadiet, BBCH 13 - 29 eller 75 - 100 ml i BBCH 30-45 (holken sveller).

Høstkorn:
50-75 ml på våren fra kornet har tre buskingsskudd, BBCH 23-29 eller 100 ml  BBCH 30-45, når holken sveller.
Maks. en behandling pr. sesong..

Filter

A1/P3

NAD

100 ml/daa

Lagring

Frostfritt i lukket originalemballasjen.

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Zypar opptrer i