Plantevern

Erter og bønner

UGRAS I ERTER OG BØNNE

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Oppspirt ugras (Frø- og rotugras)

Roundup PowerMax200 - 300 gr
Glypper150 - 300 ml
Roundup Ultra150 - 300 mlFør kulturen spirer.Fare for skade på kulturen.

Erter

Ugras som spirer fra frø

Basagran SG100 - 150 gErtene 2-4 cm.Største dose når balderbrå er et problem.
Svak virkning mot då og meldestokk. Unngå behandling ved fare for mye nedbør.
Basagran SG +
Fenix
40 - 60 g +
80 - 100 ml
Ertepl. 1-2 blad etter skjellblad, dvs. erteplantene 5 - 8 cm (4 nodier).
Centium 36 CS12,5 mlSenest 3 dager etter såing.

Tunrapp / Spillkorn / Floghavre / Kveke og andre grasarter

Select +
Renol
40 - 50 ml +
40 - 50 ml
Som ovenfor. Tunrapp 3-4 blad.Gir klorose på blad. Ingen betydning for avling.

Bønner

Tofrøblada ugras som spirer fra frø

Basagran SG100 - 140 g1-2 tre-kopla blad.Splittbehandling gir bedre ugrasvirkning. Dosen kan økes ved siste beh. ved ugras problem.
Basagran SG15 - 20 gFrøbladsstadiet.
Basagran SG20 - 25 g1 uke senere.
Basagran SG
Fenix*
30 - 35 g10 dager senere og gjentas
om nødvendig.

Tunrapp / Spillkorn / Floghavre / Kveke og andre grasarter

Select**

Erter og Bønner

Kveke / Floghavre og andre grasarter

Focus Ultra400 - 600 mlKveka 3 - 4 blad.Min. en uke etter annen ugrasbehandling.
Agil***100-150 ml
* = Fenix har off-label godkjenning i åkerbønne.
** = Select har off-label i bønne til konsum. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning, Viken.
*** = Ikke godkjent i bønne.

 

SKADEDYR I ERTER OG BØNNE

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Ertesnutebille / Trips / Bladlus / Ertevikler

Biscaya1)30 - 40 mlVed angrep.Kan brukes inntil 2 ganger.
Fastac 5025 mlVed angrep.Kan brukes inntil 2 ganger.
Karate 5 CS10 - 15 mlVed angrep.Tilsett klebemiddel
Decis Mega15 mlVed angrep.Tilsett klebemiddel
Mavrik Vita 1)15-20 ml
1) = Ikke godkjent i sukkerert.

 

SOPP I ERTER OG BØNNE

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Erteflekk / Ertefotsjuke

Apron XL 2)1-1,5 ml/kg frøFrøbeising.Se etiketter.

Gråskimmel / Storknollet råtesopp m. fl.

Amistar50-100 ml
Signum100 gVed beg. blomstring.
Switch 62,5 WG80-100 g

Ertemjøldogg

Thiovit Jet300 gVed begynnende angrep.
Amistar50-100 mlForebyggende.Sprøyt før åkeren dekker og gjenta om nødvendig, 7-14 d. senere ved behov.
Signum100 gVed beg. blomst. el. beg. angrep.

Ertefotsjuke / Erteflekk og brunsjuke

Amistar50-100 mlFør åkeren dekker 7-14 d. intervall.Se etikett.
2) = Ikke godkjent til bønne.

 

VEKSTREGULERING OG STRÅKNEKK

Cerone har off-label godkjenning mot legde og stråknekk i åkerbønner.
Kontakt Norsk Landbruksrådgiving Viken.

 

VEKSTAVSLUTNING I ERT OG BØNNE

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Nedvisning av ris

Reglone200 - 300 ml8 - 14 dager før høsting.Kun ert til modning. Tilsett 40 ml klebemiddel/40 l vann.
Print Friendly, PDF & Email