Plantevern

Frukt

UGRAS I FRUKT

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Ugras som spirer fra frø

Gallery50-100 mlTidlig om våren eller på høsten.På godt fuktig jord.
MaisTer*Off-label

Rotugras

MCPA +
Duplosan Meko
150 ml +
150 ml
Rotugras store bladrosetter. Før ugraset blomstrer.Aldri senere enn 2 mnd. før høsting!
Roundup PowerMax50-300 gUnngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Roundup Ultra200-400 mlGraset 3-4 blad (10-15 cm høyt).Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Glypper200-400 mlGraset 3-4 blad (10-15 cm høyt).Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
* = MaisTer har off-label godkjenning mot ugras i eple, pære, plome og kirsebær.
Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.

 

SOPP OG SKADEDYR I EPLE OG PÆRE

PreparatDose pr 100 l vannSprøytetid/ Utviklingsstadium
på frukttrærne
Merknader

Frukttremidd / Pæresuger

Envidor40 mlKnoppbryting/ grønn spiss til tett klynge.
(BBCH 53-57)
Mot vinteregg.
Stor væskemengde, min. 50 l pr da.
Fibro1-1,5 l

Gallmidd

Thiovit Jet100 gKan blandes med Nordox

Frukttrekreft, rothalsråte, skurv, mose, lav

Nordox kopperkalk150 gKnoppbryting/ grønn spiss.Forebyggende mot skurv. Ikke senere
enn museøre! Maks 400 g pr da og år.
Syllit 544 SC 1)125 mlFra første vekststadiet
Delan Pro 1)250 mlFra første vekststadiet

Skurv, rust,gallmidd

Scala + Delan WG50 ml + 30 gSkurv etter varsling! Scala ved maks 15°C. Thiovit hvis gallmidd.
Delan + Thiovit30 g + 200 gMuseøre.
Syllit 544 EC 1)125 ml
Delan Pro 1)250 ml

Skurv, mjøldogg, bladmidd

Thiovit + Delan100 g + 35 gTett klynge.Min. 15°C. Tilsett Delan hvis
varsel om regn.
Topas 100 EC50 mlMot mjøldogg.
Syllit 544 EC 1)125 mlFrem til blomstring
Delan Pro 1)250 mlFrem til begynnende modning BBCH 81

Løvtrebarkbille

AlkoholfelleNår sverming starter, min. 18°C.

Sommerfugllarver

StewardSe etikett.

Sommerfugllarver, trips, snutebiller,bladlus, teger

Calypso20 mlBallongstadiet.Maks 2 ganger pr. sesong.

Grønn/rød eplebladlus

Movento150-225 mlRett etter blomstringVed behov gjentas etter 14 dager.
Calypso25 mlBallongstadiet.Maks. 1 gang pr. sesong. Høyeste dose mot rød eplebladlus. Kan gjentas etter 3 uker.
Teppeki7 gVed angrep av bladlus.Maks. 1 gang pr. sesong. Høyeste dose mot rød eplebladlus. Kan gjentas etter 3 uker.

Skurv (forebyggende), mjøldogg, bladmidd

Delan WG + Thiovit30 g + 200 gBallongstadiet Ved varsel om
mye nedbør/lang- varig regn. Når midtbl. åpner seg.
Tilsett Thiovit mot bladmidd.
Delan Pro 1)250 mlBallongstadiet Ved varsel om
mye nedbør/lang- varig regn. Når midtbl. åpner seg.
Syllit 544 SC 1)125 mlBallongstadiet Ved varsel om
mye nedbør/lang- varig regn. Når midtbl. åpner seg.

Skurv(ved varsling), bladmidd

Thiovit200 gBallongstadietSprøyt gjerne etter- middag for å oppnå temp. over 15°C.
(+Delan)(+30g)(+ Delan ved
vedvarende regnvarsel).
Sprøyt gjerne etter- middag for å oppnå temp. over 15°C.
Syllit 544 SC 1)125 mlSprøyt gjerne etter- middag for å oppnå temp. over 15°C.

Skurv, begerråte, grå monilia, mjøldogg

Topsin + Delan WG65 g + 30 gÅpen blomst.Bruk Scala + Delan ved høyt smitte-
press av skurv. Primært Scala + Delan i Aroma og
Ingrid Marie.
Scala + Delan WG50 ml + 30 gBruk Scala + Delan ved høyt smitte-
press av skurv. Primært Scala + Delan i Aroma og
Ingrid Marie.
Luna Privilege10-20 mlBrukes tidlig ved varsel om angrep, i et behandlingsprogram med andre preparater. Se etikett for doseringstilpasning.
Delan Pro 1)250 mlBrukes tidlig ved varsel om angrep, i et behandlingsprogram med andre preparater. Se etikett for doseringstilpasning.

Teger,epleveps

Calypso25 mlFullblomst

Sommerfugllarver, målere, nattfly, viklere

Steward17-25 gVed angrep.Maks. 3-4 behandl. pr. sesong.

Som over + snutebille, bladlus, teger, trips

Calypso20 mlBegerstadiet/ avblomstring.Hvis ikke brukt før blomstring.

Skurv/mjøldogg

Topas25 mlBegerstadiet/avblomstring.Forebyggende eller ved varsling.
Topsin WG70 gBegerstadiet/avblomstring.Forebyggende eller ved varsling.

Bladlus / kommaskjoldlus / eplegallmygg / pæresuger

Movento150-225Rett etter
blomstring til
2. fruktfall (BBCH 74)
Fibro1,5-2 lLike før eggklekking. Fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57) Bare mot pæresuger.

Skurv

Delan WG35 gEtter avblomstring.Forebyggende. Ved varsel.
Delan WG + Topas35 g + 25 mlVed skurvvarsel og mjøldoggangrep.
Delan Pro 1)250 mlVed skurvvarsel og mjøldoggangrep.

Bladmidd

Thiovit200 gVed overskridelse av skadeterskel.2 ganger med
7 dagers mellomrom.
Milbeknock115 mlSe etikett.Virker best over 15°C.

Eplevikler

Nemasys C3000 0000/treBehandles på stammen og de nederste grenene samt jord under trekronen (rundt stammen). Fra midten av sept.-midten av oktober.
Steward17-25 gKort tid før
1. egg klekkes.
Maks. 3-4 behandlinger pr. sesong.

Rognebærmøll*, eplevikler

Calypso20 mlKun 2 ganger pr. sesong (usikker virkning).

Kjølelagersopp, gul monilia, skurv, bitterråte

Topsin70 gCa. 1 mnd.Aroma, Ingrid Marie m.fl. Ved skurvangrep / mye nedbør.
Delan WG35 g

Frukttrekreft

Nordox Kopperkalk2 x 65 g/130 gVed bladfall2 ganger, ved 20% og 80% bladfall, virker best.

Bladmidd/Gallmidd

Thiovit500 gDosen skader rovmidd!
Milbeknock115 mlSe etikett
* = Coragen mot rognebærmøll er en mulighet, om det blir søkt og gitt dispans.
1) = Syllit 544 SC og Delan Pro bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.

 

FRUKTTYNNING I EPLE OG PÆRE

Cerone40-125 mlFra ballongst. til
karten er 10-15 mm.
Temp. >15°C gir liten eller ingen effekt.
Regalis Plus150-250 g
Enkelt behandl.
100-150 g
Delt behandl.
Se preparatomtale og etikett for doseringstilpasning og beh.tid.

 

SOPP OG SKADEDYR I SØTKIRSEBÆR, SURKIRSEBÆR OG PLOMME

PreparatDose pr. 100 l vannSprøytetidMerknader

Frukttremidd (egg)

Fibro1-1,5 lMot vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57)

Bakteriekreft, mose, lav, plommepung

Nordox kopperkalk70 gSvellende knopp.Plommepung.
Delan WG50 g Delan etter Nordox.

Sommerfugllarver, kirsebærbladlus

Calypso + DP klebemiddel15-20 mlVed angrep fra BBCH 54 (lysegrønn knopp) til BBCH 75 (frukten har halv størrelse)Bland først Capypso i litt vann, tilsett deretter klebemiddel.
DP klebemiddel.

Gråskimmel, grå monilia, bitterråte

Switch 62,5 WG70-100 gBegynnende blomst.Virker både fore- byggende og kurativt. Delan kun godkjent før blomstring
i plomme.
Signum 1)100 gFull blomst.
Topsin*70 g

Som over + heggeflekk

Switch + Delan WG25g + 35gRett etter blomstring.

Sommerfugllarver

Steward 6)Se etikett.Rett etter avblomstring/ ved angrep.Calypso virker også mot sommerfugllarver.

Bladlus 4)

Calypso + DP klebemiddel15-20 mlVed angrep, se ovenfor.

Bladlus inkl. humlebladlus

Movento112 mlRett etter blomstring til beg.
farging av frukten.

Gråskimmel, gul/grå monilia, heggeflekk

Teldor + Delan WG150 g + 35 g10-14 dager
etter blomstring.
Signum 1)100 g+10-14 dager
Teldor 2)150 g14 dager før høsting.

Bladmidd m.fl. 5)

Thiovit200 gEtter høsting.Gjentas etter behov.
Envidor 3)

Bakteriekreft

Nordox kopperkalk2 x 100 gVed 20% + ved 80% bladfall.Tilsett inntil 500 g Thiovit ved første sprøyting.

* = Topsin har også virkning mot heggeflekk.
1) = Signum har off-label i søtkirsebær i plasttunnel. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.
2) = Teldor har off-label godkjenning mot gråskimmel, gul- og gråmonilia i søtkirsebær i plasttunnel. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.
3) = Envidor har off-label godkjenning mot midd i søtkirsebær på friland, i plasttunnel og under plasttak. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.
4) = Teppeki har off-label mot bladlus i søtkirsebær i tunnel, på friland og under plasttak og i surkirsebær og plomme på friland.
Pirimor har off-label godkjenning mot bladlus i søtkirsebær i plasttunnel. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.
5)= Danitron har off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd i søtkirsebær i plasttunnel. Floramite har off-label godkjenning i søtkirsebær på friland, under plasttak og i plasttunnel, surkirsebær på friland, plomme før kartdanning på friland.
Kontakt Landbrukets Fagsenter Østlandet.
6) = Steward har off-label godkjenning mot sommerfugellarver i søtkirsebær i plasttunnel, plasttak og på friland. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.
Print Friendly, PDF & Email