This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Frukt | Plantekultur
Plantevern

Frukt

Sprøyteplan for ugras, sopp, skadedyr, frukttynning og vekstregulering i frukt.

Ugras i frukt

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Ugras som spirer fra frø

Gallery 50-100 ml Tidlig om våren eller på høsten. På godt fuktig jord.
Maister WG + Mero Off-label godkjenning mot ugras i eple, pære, plomme og kirsebær.

Rotugras

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko 150 + 150 ml Rotugras store bladrosetter. Før ugraset blomstrer. Aldri senere enn 2 mnd. før høsting!

Kveke og andre grasarter

Roundup Powermax 150-200 g Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt). Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Roundup Flick 300-400 ml Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt). Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Glypper 300-400 ml Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt). Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Agil 100 EC 75 - 150 ml Ved kveke 3-5 blad Bare godkjent i eple og pære.

Sopp og skadedyr i eple og pære

Preparat Dose pr 100 l vann Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Frukttremidd / Pæresuger

Fibro 1-2 l Fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Det brukes 50-75 liter sprøytevæske pr. 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Sprøyt bare en gang pr. vekstsesong. Inntil 2 ganger mot pæresuger.

Bladmidd (gallmidd) / Skurv

Thiovit Jet + Nordox 75 WG 120-150 + 75-150 g Tidlig «ballong» og begynnende blomstring. 2 behandlinger (220-250 g pr. daa.)

Frukttrekreft, skurv, rothalsråte, honningsopp

Nordox 75 WG 75-150 g 1-2 ganger før «tett klynge»
Nordox 75 WG 250 g Vaskesprøyting av stammebasis før knoppsprett om våren og 1-2 behandlinger etter bladfall. Gjelder rothalsråte, honningsopp. Se etikett.
Syllit 544 SC 125 ml BBCH 01-78 Maksimalt 2 behandlinger pr. vekstår inntil 60 dager før høsting Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.
Delan Pro 250 ml/daa. BBCH 53/07-81, se etikett. Maks 6 behandlinger. Minste intervall mellom behandlinger 8 dagers intervall, se etikett. Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.

Skurv, rust, gallmidd

Scala + Delan WG 50 ml + 30-50 g Fra tidlig knoppsprett til 2-3 uker etter blomstring. Bruk 75-100 l væske pr. 100 m rad.
Delan WG + Thiovit Jet 30-50 g + 120-150 g Tidlig «ballong» og begynnende blomstring. Skurv etter varsling. Scala ved maks 15°C. Thiovit hvis bladmidd.
Syllit 544 SC 125 ml BBCH 07-78 Maks 2 behandlinger pr. vekstår. Inntil 60 dager før høsting. Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.
Delan Pro 200-250 ml BBCH 53/07-81, se etikett. Maksimalt antall behandlinger er seks. Det minste intervallet mellom behandlingene er 8 dager. Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.

Skurv, mjøldogg, bladmidd

Thiovit Jet + Delan WG + Delan Pro 150 g + 35 g ELLER 150 g + 150 ml Tidlig «ballong» og begynnende blomstring. Thiovit + Delan WG ELLER Thiovit + Delan Pro Skurv etter varsling. Thiovit ved bladmidd.
Topas 100 EC + Delan WG + Delan Pro 30 ml + 35 g ELLER 30 ml + 150 ml BBCH 71-89 Topas + Delan WG ELLER Topas + Delan Pro Maks 3 behandlinger pr. sesong med denne blandingen. Bare mot mjøldogg og skurv.
Syllit 544 SC 125 ml BBCH 01-78 Maks 2 behandlinger pr. vekstår. Inntil 60 dager før høsting Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.
Delan Pro 200-250 ml BBCH 53/07-81, se etikett. Maks 6 behandlinger. Minste intervall mellom behandlinger 8 dagers intervall, se etikett. Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.
Delan WG 30 – 60 g Fra knoppsprett til 2 – 3 uker etter blomstring Behandles med 1 – 2 ukers mellomrom avhengig av værforhold, smittepress og skurvvarsling.

Sommerfugllarver, sikade, smaltege,

Steward 30 WG 17-25 g Ved angrep/begynnende eggklekking. Maksimum 3- 4 behandlinger med Steward pr. vekstsesong. Har også sideeffekt mot sikade, smaltege og tips. Kan ikke forvente fullgod virkning.

Grønn og rød eplebladlus

Movento 100 SC 150-225 ml Rett etter blomstring Ved behov gjentas behandlingen.
Teppeki 7 g Ved angrep. Kan gjentas etter 3 uker.

Skurv (forebyggende), mjøldogg, bladmidd

Delan WG + Thiovit Jet 30 g + 200 g Ballongstadiet. Ved varsel om mye nedbør/langvarig regn. Når midtbladet åpner seg. Tilsett Thiovit mot bladmidd.
Delan Pro 200-250 ml Ballongstadiet. Ved varsel om mye nedbør/langvarig regn. Når midtbladet åpner seg. Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.
Syllit 544 SC 125 ml Ballongstadiet. Ved varsel om mye nedbør/langvarig regn. Når midtbladet åpner seg. Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.

Skurv(ved varsling), bladmidd

Thiovit Jet + Delan WG 150 g+35 g Ved vedvarende regnvarsel. Behandles gjerne ettermiddag for å oppnå temperatur over 15°C.
Delan Pro 250 ml Ballongstadiet. Når midtbladet åpner seg. Behandles gjerne ettermiddag for å oppnå temperatur over 15°C. Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.
Syllit 544 SC 125 ml Sprøyt gjerne etter- middag for å oppnå temp. over 15°C. Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.

Skurv, gråskimmel (begerråte), grå monilia, mjøldogg

Delan WG 35 g Åpen blomst. Delan ved høyt smittepress av skurv. Primært Delan i Aroma og Ingrid Marie.
Scala + Delan WG 50 ml + 30 g Åpen blomst. Bruk Scala + Delan ved høyt smittepress av skurv. Primært Scala + Delan i Aroma og Ingrid Marie.
Teldor + Scala 125 g+50 ml 1-2 ganger under blomstring og under kronbladfall. Sum maksdose Teldor, må ikke overstige 225 g pr. daa.
Luna Privilege 20 ml Tidlig, ved varsel om angrep. Brukes i et behandlingsprogram med andre preparater. Maks dekardose, 20 ml må ikke overskrides. Maks 1 behandling pr. år. Doseringen tilpasses smittetrykk og sortens mottakelighet for soppen og hvilken sykdom som skal bekjempes.
Delan Pro 250 ml Til fruktene er begynt å bli modne (BBCH 81). Senest 35 dager før innhøsting. Bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.

Sommerfugllarver, målere, nattfly, viklere, snutebille, trips

Steward 30 WG 17-25 g Ved angrep. Har varierende effekt. Best effekt mot sommerfugllarver og viklere. Maks. 3-4 behandlinger pr. sesong. Effektiv bekjempelse må inngå i et behandlingsprogram hvor det veksles med andre preparater.

Skurv / Mjøldogg / Bladmidd

Topas 100 EC 25 ml Begerstadiet/avblomstring. Forebyggende eller ved varsling. Best effekt mot mjøldogg, har også en viss kurativ virkning mot eple- og pæreskurv.
Delan WG + Thiovit Jet 60 g + 150 g Tett klynge BBCH 53-57
Delan Pro + Thiovit Jet 150 ml + 150 g Tett klynge BBCH 53-57
Luna Privilege 20 ml Ved angrep fra tett klynge og frem til modning, BBCH 55-87. Gjelder ikke bladmidd, se etikett Maks 1 behandling per år.

Bladlus / kommaskjoldlus / eplebladgallmygg / pæresuger

Movento 100 SC 150-225 ml Rett etter blomstring til 2. fruktfall (BBCH 74)
Fibro + Teppeki 1,5-2 l+7 g Like før eggklekking. Fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57) Fibro, mot lus og pæresuger i pære. Teppeki, mot bladlus
Mospilan SG 25 g Se etikett

Skurv / Mjøldogg

Delan WG 35 g Etter avblomstring. Forebyggende. Ved varsel.
Delan WG + Topas 100 EC 35 g + 25 ml Etter avblomstring. Ved skurvvarsel og mjøldoggangrep.
Delan Pro 250 ml Etter avblomstring. Ved skurvvarsel og mjøldoggangrep. Effektiv bekjempelse må inngå i et behandlingsprogram hvor det veksles mellom preparatene.
Luna Privilege 20 ml Ved varsel om angrep eller forebyggende

Bladmidd, fruktremidd m.fl.

Thiovit Jet 200 g Ved overskridelse av skadeterskel. 2 ganger med 7 dagers mellomrom.
Milbeknock 115 ml Se etikett. Virker best over 15°C. Vil også ha en viss sideeffekt mot bladmidd.

Eplevikler

Steward 30 WG 17-25 g Kort tid før første egg klekkes. Maks. 3-4 behandlinger pr. sesong.
Nemasys C 3000 0000/tre Behandles på stammen og de nederste grenene samt jord under trekronen (rundt stammen). Fra midten av sept.-midten av oktober.

Eplesnutebille / Epleveps

Mospilan SG 25 g Like etter blomstring

Rognebærmøll

P.t. ingen godkjente preparater.

Kjølelagersopp, gul monilia, skurv, bitterråte

Delan WG 50 g Senest 35 dager før innhøsting.
Delan Pro 170 ml Ca. 1 mnd. før høsting.
Luna Privilege 20 ml Forebyggende Kjernefrukt: 14 dagers behandlingsfrist.

Frukttrekreft

Nordox 75 WG 2 x 65 g/130 g Ved bladfall 2 ganger, ved 20% og 80% bladfall, virker best.

Bladmidd / Gallmidd

Thiovit Jet 150-300 g Ved angrep. For å skåne rovmidd ved integrert bekjempelse er dosen redusert til 150-300 g til 100 liter vann, avhengig av sprøyteintervall.
Milbeknock 115 ml Ved angrep, se etikett. Vil ha en viss sideeffekt mot bladmidd. Se etikett

Frukttynning og vekstregulering i eple og pære

Preparat Dose pr. 100 l vann Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2
Regalis Plus 100-250 g Se preparatomtale og etikett for doseringstilpasning og behandlingstid. Regalis Plus reduserer skuddveksten og minsker risikoen for fruktnedfall.
Cerone 15-75 ml Frukttynning, fra ballongstadiet til karten er 10-15 mm. Temperatur under 15 °C gir liten eller ingen tynningseffekt. Maks. antall behandlinger pr. år 1 gang. Vær oppmerksom på at sein sprøyting kan gi overtynning.

Sopp og skadedyr i søtkirsebær, surkirsebær, og plomme

Preparat Dose pr. 100 l vann Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Frukttremidd (egg)

Fibro 1-1,5 l Mot vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57)

Bakteriekreft, plommepung, haglskottsjuke

Nordox 75 WG 100-150 g Sprøyt før ”tett klynge” og på ”ballongstadiet” Gjelder Plommepung
Nordox 75 WG 150 g Sprøyt like før blomstring Gjelder Haglskuddsyke pga. bakteriekreft
Nordox 75 WG 200 g Sprøyting ved bladfall om høsten Gjelder Haglskuddsyke pga. bakteriekreft
Delan WG 50 – 75 g Behandles 2 ganger i tiden mellom knoppsprett og blomstring. Gjelder kun Plommepung.

Sommerfugllarver, kirsebærbladlus

Preparatene har varierende effekt mot skadegjørerne.
Movento 100 SC Maks 112 ml/daa. Rett etter blomstring. Seneste BBCH 81 Effekt mot kirsebærbladlus.
Steward 30 WG 17-25 g Ved angrep, se etikett. Effekt mot sommerfugllarver.

Gråskimmel, grå monilia, bitterråte

Switch 62,5 WG 70-100 g Fra begynnende blomstring. Virker både forebyggende og kurativt.
Signum 100 g Fra begynnende blomstring. Off-label i søtkirsebær i plasttunnel.

Gråskimmel, grå monilia, bitterråte og heggeflekk

Switch 62,5 WG + Delan WG 50 g + 35 g Rett etter blomstring. Delan kun godkjent før blomstring i plomme.
Syllit 544 SC 125 ml BBCH 60–79 Effekt kun mot heggeflekk. Maks 2 behandlinger.
Signum 50-100 g Fra begynnende blomstring. I steinfrukt passer Signum best med 2 behandlinger i blomstringsperioden, fra begynnende blomstring og med gjentatt sprøyting etter 5 –10 dager.

Sommerfugllarver

Steward 30 WG 17-25 g Rett etter avblomstring/ved angrep. Off-label godkjenning mot sommerfugllarver i søtkirsebær i plasttunnel, plasttak og på friland.

Bladlus inkl. humlebladlus, plommeveps, plommevikler

Movento 100 SC 37,5-112 ml, se etikett. Rett etter blomstring til begynnende farging av frukten. Maks 2 behandlinger pr. år.
Mospilan SG 25 g Fra BBCH 50 til BBCH 89 Kan kun brukes hvert tredje år på samme areal, se etikett.
Teppeki Minor use mot bladlus i plomme.

Gråskimmel, gul/grå monilia, heggeflekk

Teldor + Delan WG 150 g + 35 g 10-14 dager etter blomstring.
Signum 50-100 g 10-14 dager senere. Signum har off-label i søtkirsebær i plasttunnel.
Teldor 150 g 14 dager før høsting. Har ikke effekt mot heggeflekk. Off-label godkjenning mot gråskimmel, gul- og grå monilia i søtkirsebær i plasttunnel.

Bladmidd, spinnmidd m.fl.

Thiovit Jet 200 g Etter høsting. Gjentas etter behov.
Danitron Off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd i søtkirsebær i plasttunnel.
Floramite 240 SC Off-label godkjenning i søtkirsebær på friland, under plasttak og i plasttunnel, surkirsebær og plomme på friland.

Bakteriekreft / bakterieråte

Nordox 75 WG 2 x 100 g Ved 20% + ved 80% bladfall. 500 g Thiovit kan tilsettes ved første behandling for bekjempelse av andre skadegjørere som bladmidd o.l.