Plantevern

Frukt

UGRAS I FRUKT

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Ugras som spirer fra frø

Gallery50-100 mlTidlig om våren eller på høsten.På godt fuktig jord.
MaisTer*Off-label

Rotugras

MCPA +
Duplosan Meko
150 ml +
150 ml
Rotugras store bladrosetter. Før ugraset blomstrer.Aldri senere enn 2 mnd. før høsting!
Roundup PowerMax50-300 gUnngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Roundup Flick200-400 mlGraset 3-4 blad (10-15 cm høyt).Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Glypper200-400 mlGraset 3-4 blad (10-15 cm høyt).Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
* = MaisTer har off-label godkjenning mot ugras i eple, pære, plomme og kirsebær.
Kontakt NLR.

 

SOPP OG SKADEDYR I EPLE OG PÆRE

PreparatDose pr 100 l vannSprøytetid/ Utviklingsstadium
på frukttrærne
Merknader

Frukttremidd / Pæresuger

Fibro1-2 lBruk 50-75 l
pr. 100 m rad
Envidor40 mlKnoppbryting til tett klynge.
(BBCH 53-57)
«Museøre»
1 behandl. pr. år.
Bruk 50-75 l pr. 100 m rad. 10% av vinteregg er klekket.

Bladmidd (gallmidd)

Thiovit Jet120-150 gTidlig «ballong» og begynnende blomstring.2 behandlinger
(220-250 g pr. daa.)
Kan blandes med Nordox

Frukttrekreft, skurv, rothalsråte

Nordox75-150 g1-2 ganger før «tett klynge»
Nordox 4)250 g og etter bladfall.Før knoppsprett og etter bladfall.Rothalsråte, honning sopp. Se etikett.
Syllit 544 SC 1)125 ml /daa. Maks 250 ml/ daa./årBBCH 01-78Maks 2 behandl. pr. vekstår inntil 60 dager før høsting
Delan Pro 1)250 ml/daa.BBCH 53/07-818Maks 6 behandl. og min. dagers intervall, se etikett

Skurv, rust,gallmidd

Scala + Delan WG50 ml + 30-50 gFra tidl. knoppsprett til 2-3 uker etter blomst.Bruk 75-100 l væske pr. 100 m rad.
Delan WG + Thiovit30-50 g + 120-150 gTidlig «ballong» og begynnende blomstring.Skurv etter varsling.
Scala ved maks 15°C Thiovit hvis bladmidd.
Syllit 544 EC 1)125 ml/daa.
daa./år
BBCH 07-78 inntil 60 dager før høsting.Maks 2 behandl. pr. vekstår
Delan Pro 1)200-250 mlBBCH 53/07-81Maks 6 behandl. og min. 8 dagers intervall, se etikett.

Skurv, mjøldogg, bladmidd

Thiovit + Delan WG/ Delan Pro150 g + 35 g
/150 ml/daa
Tidlig «ballong» og begynnende blomstring.Skurv etter varsling. Scala ved maks 15°C Thiovit viss bladmidd
Topas 100 EC 2)50 ml/daa.
Væskem.: 25-150 l/daa.
BBCH 71-89Maks 3 behndl.
Syllit 544 EC 1)125 ml/daa.
Maks 250 ml/daa./år
BBCH 01-78Maks 2 behandl. pr. vekstår inntil 60 dager før høsting
Delan Pro 1)200-250 ml daa.BBCH 53/07-81Maks 6 behandl. og min. 8 dagers intervall, se etikett

Sommerfugllarver

Steward17-25 gBegynnende egg klekkingSe etikett

Sommerfugllarver, sikade, smaltege, snutebille 3)

Steward17-25 gSe etikett.Maks 25 g pr. daa. etter samlet ant. behandlinger

Grønn/rød eplebladlus

Movento150-225 mlRett etter blomstringVed behov gjentas beh.
Teppeki7 gVed angrepKan gjentas etter 3 uker.

Skurv (forebyggende), mjøldogg, bladmidd

Delan WG + Thiovit30 g + 200 gBallongstadiet Ved varsel om
mye nedbør/lang- varig regn. Når midtbl. åpner seg.
Tilsett Thiovit mot bladmidd.
Delan Pro 1)250 mlBallongstadiet Ved varsel om
mye nedbør/lang- varig regn. Når midtbl. åpner seg.
Syllit 544 SC 1)125 mlBallongstadiet Ved varsel om
mye nedbør/lang- varig regn. Når midtbl. åpner seg.

Skurv(ved varsling), bladmidd

Thiovit200 gBallongstadiet Sprøyt gjerne etter- middag for å oppnå temp. over 15°C.
(+Delan WG)(+30g)(+ Delan ved
vedvarende regnvarsel).
Sprøyt gjerne etter- middag for å oppnå temp. over 15°C.
Delan Pro250 ml
Syllit 544 SC 1)125 mlSprøyt gjerne etter- middag for å oppnå temp. over 15°C.

Skurv, gråskimmel (begeråte), grå monilia, mjøldogg

Topsin + Delan WG65 g + 30 gÅpen blomst.Bruk Scala + Delan ved høyt smitte-
press av skurv. Primært Scala + Delan i Aroma og
Ingrid Marie.
Scala + Delan WG50 ml + 30 gBruk Scala + Delan ved høyt smitte-
press av skurv. Primært Scala + Delan i Aroma og
Ingrid Marie.
Teldor WG 50150 g1-2 ganger under blomstring og underkronbladfallSums maksdose må ikke overstige225g/daa.
Luna Priviliege10-20 mlBrukes tidlig ved varsel om angrep, i et behandlingsprogram med andre preparater. Se etikett for doseringstilpasning.
Delan Pro 1)250 ml

Sommerfugllarver, målere, nattfly, viklere, snutebille, trips 1)

Steward17-25 gVed angrep.Maks. 3-4 behandl. pr. sesong.
Teppeki + Fibro7 g
1-1,5 l
Ved angrep.Maks. 3 behandl. pr. sesong.

Skurv/mjøldogg

Topas25 mlBegerstadiet/avblomstring.Forebyggende eller ved varsling.
Topsin WG70 gBegerstadiet/avblomstring.Forebyggende eller ved varsling.

Bladlus / kommaskjoldlus / eplegallmygg / pæresuger

Movento150-225Rett etter
blomstring til
2. fruktfall (BBCH 74)
Fibro1,5-2 lLike før eggklekking. Fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57) Bare mot pæresuger.

Skurv

Delan WG35 gEtter avblomstring.Forebyggende. Ved varsel.
Delan WG + Topas35 g + 25 mlVed skurvvarsel og mjøldoggangrep.
Delan Pro 1)250 mlVed skurvvarsel og mjøldoggangrep.

Bladmidd, fruktremidd m.fl.

Thiovit200 gVed overskridelse av skadeterskel.2 ganger med
7 dagers mellomrom.
Envidor40 mlBest effekt på tidlig utviklingsstadietVirker best over 15°C.
Milbeknock115 mlSe etikett.Virker best over 15°C.

Eplevikler

Steward17-25 gKort tid før
1. egg klekkes.
Maks. 3-4 behandlinger pr. sesong.
Nemasys C3000 0000/treBehandles på stammen og de nederste grenene samt jord under trekronen (rundt stammen). Fra midten av sept.-midten av oktober.

Rognebærmøll*, eplevikler

Pt. ingen godkjente preparater.20 ml

Kjølelagersopp, gul monilia, skurv, bitterråte

Topsin70 gCa. 1 mnd.Aroma, Ingrid Marie m.fl. Ved skurvangrep / mye nedbør.
Delan WG35 g

Frukttrekreft

Nordox Kopperkalk2 x 65 g/130 gVed bladfall2 ganger, ved 20% og 80% bladfall, virker best.

Bladmidd/Gallmidd

Thiovit500 gDosen skader rovmidd!
Milbeknock115 mlSe etikett
1) = Syllit 544 SC og Delan Pro bare mot skurv og brukes i et behandlingsprogram i veksling med andre preparater.
2) = Topas bare mot mjøldogg
3) = Sideeffekt mot sikade, smaltege, snutebille og tips. Kan ikke forvente fullgod virkning. 4) = Dosering gjelder rothalsråte og honningsopp. Se etikett.

 

FRUKTTYNNING I EPLE OG PÆRE

Cerone40-125 mlFra ballongst. til
karten er 10-15 mm.
Temp. >15°C gir liten eller ingen effekt.
Regalis Plus150-250 g
Enkelt behandl.
100-150 g
Delt behandl.
Se preparatomtale og etikett for doseringstilpasning og beh.tid.

 

SOPP OG SKADEDYR I SØTKIRSEBÆR, SURKIRSEBÆR OG PLOMME

PreparatDose pr. 100 l vannSprøytetidMerknader

Frukttremidd (egg)

Fibro1-1,5 lMot vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57)

Bakteriekreft, plommepung

Nordox kopperkalk70 gSvellende knopp.Plommepung.
Delan WG50 g Delan etter Nordox.

Sommerfugllarver, kirsebærbladlus

Fibro1-1,5 lBBCH 53-57Preparatene har varierende effekt mot skadegjørerne
MoventoMaks 112 ml/daa.Rett etter blomstring. Seneste BBCH 81
Steward1-1,5 lBBCH 53-57

Gråskimmel, grå monilia, bitterråte

Switch 62,5 WG70-100 gBegynnende blomst.Virker både fore- byggende og kurativt. Delan kun godkjent før blomstring i plomme.
Signum 1)100 gFull blomst.
Topsin*70 g

Som over + heggeflekk

Switch + Delan WG25g + 35gRett etter blomstring.

Sommerfugllarver

Steward 6)Se etikett.Rett etter avblomstring/ ved angrep.Calypso virker også mot sommerfugllarver.

Bladlus inkl. humlebladlus

Movento112 mlRett etter blomstring til beg.
farging av frukten.

Gråskimmel, gul/grå monilia, heggeflekk

Teldor + Delan WG150 g + 35 g10-14 dager
etter blomstring.
Signum 1)50-100 g+10-14 dager
Teldor 2)150 g14 dager før høsting.

Bladmidd m.fl. 5)

Thiovit Jet200 gEtter høsting.Gjentas etter behov.
Envidor 3)

Bakteriekreft

Nordox kopperkalk2 x 100 gVed 20% + ved 80% bladfall.Tilsett inntil 500 g Thiovit ved første sprøyting.
* = Topsin har også virkning mot heggeflekk.
1) = Signum har off-label i søtkirsebær i plasttunnel. Kontakt NLR.
2) = Teldor har off-label godkjenning mot gråskimmel, gul- og gråmonilia i søtkirsebær i plasttunnel. Kontakt NLR.
3) = Envidor har off-label godkjenning mot midd i søtkirsebær på friland, i plasttunnel og under plasttak. Kontakt NLR.
4) = Teppeki har off-label mot bladlus i søtkirsebær i tunnel, på friland og under plasttak og i surkirsebær og plomme.
Pirimor har off-label godkjenning mot bladlus i søtkirsebær i plasttunnel. Kontakt NLR.
5) = Danitron har off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd i søtkirsebær i plasttun- nel. Floramite har off-label godkjenning i søtkirsebær på friland, under plasttak og i plasttunnel, surkirsebær og plomme på friland.
Kontakt Landbrukets Fagsenter Østlandet.
6) = Steward har off-label godkjenning mot sommerfugellarver i søtkirsebær i plasttunnel, plasttak og på friland. Kontakt NLR.
Print Friendly, PDF & Email