Plantevern

Grusganger & gårdsplasser m.m.

UGRAS I GRUSGANGER OG GÅRDSPLASSER M.M

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

All vegetasjon

Gallery60 ml / 100 m2Tidlig om våren.På fuktig jord eller vanning etter behandling.
Pistol310 ml
Roundup PowerMax15-30 g / 100 m2
Roundup Flick25-50 ml / 100 m2På fremspirt ugras.Gjenta behandlingen etter behov.
Glypper25-50 ml / 100 m2

Løvtrær og busker

Roundup PowerMax1 del flyfosat til 4 deler vann.
Roundup Flick1 del glyfosat til 4 deler vann.På stubben like etter felling. Unngå sevjetiden. Tilsett blå markeringsfarge.
Glypper1 del glyfosat til 4 deler vann.
Print Friendly, PDF & Email