Plantevern

Gulrot

UGRAS I GULROT

PreparatDose pr. daa. SprøytetidMerknader

Under solfanger (plast/fiberduk)

Normal ugrasflora

Sencor*3-5 gLike etter såing.Dose tilpasses jordart. Se etikett. Sencor kan gi sviskader.
Boxer 3) har off-label
Fenix**50-100 mlLike etter såing.Lufting er viktig.

Vanlig dyrking før oppspiring

Jordrøyk / Klengemaure / Tunrapp

Fenix 1) + Centium 1)50-100 ml + 5-10 mlEtter såing, før oppspiring.Centium senest 3 dager etter såing.
Boxer 3) har off-label

Frøbladstadiet til 2 varige blad

Normal ugrasflora

Sencor*3-7,5 g0-2 varige blad på gulrota2).Behandl. gjentas etter 8-12 dager

Tunrapp / Åkersvineblom / Tunbalderbrå

Sencor*3-7,5 g0-2 varige blad på gulrota2).

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn og andre grasarter

Select + Renol40-50 ml + 40-50 ml0-2 varige blad på gulrota 2).på gulrota2).
Alt. ca. 1 uke etter plastavtak.
Virker også mot kverke.
Gjentatt behandling er ofte aktuelt.

2-3 varige blad

Normal ugrasflora

Sencor5-15 g2-3 varige blad på gulrota.Dosen varieres etter jordart, værforh. og ugrasmengde.

Etter 3 varige blad

Klengemaure / Åkersvineblom / Tunrapp

Fenix 4) + Sencor5+-100 ml + 5-15 g3-5 varige blad på gulrota.

Tunrapp / FlogHavre / Spillkorn og andre grasarter

Select + Renol40-50 ml + 40-50 mlEtter behov ved ny oppspiring.Virker også mot kveke. Gjentatt behandling er ofte aktuelt.

Kveke / Spillkorn

Agil 5)100-140 mlKveka har 4-5 blader.Kveka i god vekst. 2 beh. kan være aktuelt.
Focus Ultra 5)400-500 mlKveka har 4-5 blader.Kveka i god vekst. 2 beh. kan være aktuelt.
1) Fenix og Centium bør ikke benyttes når det er meldt store nedbørsmengder. Centium har også en off-label godkjenning mot frøugras i gulrot frem til 4 varige blad. Fenix, mot frøugras i gulrot, endringer i bruksbetingelser. Kontakt NLR.
2) Med redusert dose er det mulig å sprøyte fra frøbladstadiet til 2 varige blad. Små doser på smått ugras er ofte effektivt. Unngå jordherbicidvirkning på frøbladstadiet. Behandl. vurderes i forhold til jordart (moldinh.) og jordfuktighet (nedbørsforhold). Fare for skade på skarp jord.
3) Boxer har off-label i gulrot. Kontakt GA-FA.
4) Sprøyt på tørre planter. Fenix kan gi skade ved dårlig vokslag, spesielt i blanding med Sencor.
* = Sencor har off-label mot frøugras i gulrot (endring i bruksbetingelser). Kontakt NLR og GA-FA.
** = Legacy 500 SC/DFF SC 500 forventes å få dispensasjon for godkjenning i gulrot.
5) Bland ikke kvekemidler med andre preparater enn pyretroider. Min. 1 ukes intervall med andre ugrasmidler. Se etikett.

 

SKADEDYR I GULROT

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Gulrotsuger*

Karate 5 CS12-15 mlVed beg. angrep
og utover i juni.
Bruk stor vannmengde (30 - 40 l/daa.). Følg lokal varsling. 1. og 2. sprøyting, deretter 5-10 dager.
Decis Mega15 mlVed beg. angrep
og utover i juni.
Bruk stor vannmengde (30 - 40 l/daa.). Følg lokal varsling. 1. og 2. sprøyting, deretter 5-10 dager.

Tege

Karate 5 CS12-15 mlVed angrepTege svermer ved temp. over 15°C. Sprøyt ved lavere temperatur og bruk min. 40 l/daa.
Decis Mega15 mlVed angrepTege svermer ved temp. over 15°C. Sprøyt ved lavere temperatur og bruk min. 40 l/daa.
Raptol600 ml

Gulrotflue / Nattfly

Karate 5 CS12-15 mlVed påvist svermingPyretroidene har også avskrekkende (limfelle): Undervirkning. spiring + 2-3 ganger med ca. 1 ukes intervall.
Decis Mega15 mlVed påvist svermingPyretroidene har også avskrekkende (limfelle): Undervirkning. spiring + 2-3 ganger med ca. 1 ukes intervall.

Skjermplantebladlus*

Karate 5 CS 12-15 mlVed angrep
Decis Mega15 mlVed angrep
Raptol600 ml
*) Movento har minor use godkjenning mot skadedyr i gulrot. Kontakt NLR.

 

SOPP I GULROT

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Rotbrann (Algesopp)

Apron XL2 mlFrøbeising

Rotbrann / ringråte / gropflekk 1)

P.t. Ingen godkjente preparater.

Klosopp, Gråskimmel, Storknolla råtesopp

Signum*50-100 gBeg. angrep.

Gulrotbladflekk (Alternaria dauci, Cerkospora) / Mjøldogg

Amistar80-100 mlForebyggende7-14 d. sprøyte- intervall. Maks 2 behandl. Se etikett.
Signum*50-100 gBeg. angrep.Mot lagerråte fra slutten av juli.

Mjøldogg

Serenade ASO400-800 mlForebyggende beh. med 5-14 d. intervall under rotens utvikling BBCH 41-49
Signum*50-100gBeg. angrep.
Thiovit Jet300 gVed fare for angrep.
Amistar80-100 mlVed fare for angrep.Se etikett.
* = Behandlinger med Signum følges opp etter 2 uker, alt. etter behov. Signum har også en viss virkning på gulrothvitflekk.
Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase.
1) = Serenade ASO har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot gropflekk i gulrot på friland med og uten dekke.
2) = Switch har Minor use godkjenning mot soppsykdommer i gulrot. Se tilleggsetikett.

 

Print Friendly, PDF & Email