This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Løk og purre | Plantekultur
Plantevern

Løk og purre

Sprøyteplaner for ugras, skadedyr og sopp i løk og purre

Løk og purre

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Satt løk under plast/fiberduk

Normal ugrasflora

Fenix 50-100 ml Tidlig lufting. Ikke sprøyt i solskinn, eller på fuktige planter. Laveste dose under plast! Varierende bruksområde. Off-label i purre, sådd løk, kepaløk og sjalottløk.
Boxer Off-label mot ugras i satt løk på friland og under plast, sådd løk, plantet purre og purre under plast og plantet vårløk under duk.

Satt løk, vanlig dyrking

Normal ugrasflora / Klengemaure / Hønsegras / Tunrapp

Fenix Bruk 55-100 ml pr. daa før ugraset spirer. Fenix er svak mot noen arter. Varierende bruksområde. Off-label i purre, sådd løk, kepaløk og sjalottløk. Har også en off-label godkjenning mot ugras i sådd og plantet vårløk.
Boxer Boxer har off-label mot ugras i kepaløk, sjalottløk og purre.
Select + Renol 40-50 +40-50 ml 2-3 blad stadiet. Select er godkjent i kepaløk. Har best effekt mot tunrapp. Off-label mot ettårige ugras i vårløk. Minor use mot ugras i purreløk.

Normal ugrasflora / Balderblå / Stemorsblom / Tunrapp

Goltix Off-label godkjenning mot ugras i satt, sådd og planta sjalottløk, vårløk og purre. Minor use mot ugras i kepaløk og sjalottløk.
Fenix + Basagran SG 50-75 ml Fra oppspiring og 5-6 uker fremover. Kan gi skade på store planter. Varierende bruksområde. Basagran har off-label. Fenix har off-label i purre, sådd løk, kepaløk og sjalottløk. Har i tillegg off-label mot ugras i sådd og plantet vårløk.
Matrigon 72 SG Off-label godkjenning i kepaløk.
Basagran SG Off-label godkjenning i kepaløk og sjalottløk.
Boxer Off-label mot ugras i kepaløk, sjalottløk og purre.
Select + Renol 60–80 ml 2-3 blad stadiet. Select er godkjent i kepaløk. Best effekt på tunrapp.

Normal Ugrasflora / Då / Jordrøyk / Meldestokk

Lentagran WP + Fenix 20-50 g + 50-75 ml Fra spiring Løken må være rotfast. Kan gi sviskade, se etikett. Lentagran WP og Fenix har varierende bruksområde.
Boxer Off-label mot ugras i kepaløk, sjalottløk og purre.

Normal Ugrasflora

Lentagran WP + Basagran SG 20-50 g Kan gi sviskade, se etikett. Basagran har off-label i kepaløk og sjalottløk. Varierende bruksområde.
Fenix + Boxer 25-100 ml Senest en uke etter setting. Boxer har off-label mot ugras i kepaløk, sjalottløk og purre. Fenix har off-label i purre, sådd løk, kepaløk og sjalottløk. I tillegg en off-label godkjenning mot ugras i sådd og plantet vårløk.

Sådd løk

Normal Ugrasflora

Basagran SG Basagran SG har off-label godkjenning i kepaløk og sjalottløk.
Lentagran WP 10-30 g Se merknad Godkjent i løk, sjalottløk, hvitløk, vårløk, purre. Så- og stikkløk, sjalottløk: BBCH 11-14. Hvitløk, purre og vårløk: etter såing/setting når 3. blad er klart synlig, se etikett!
Boxer Boxer har off-label mot ugras i kepaløk, sjalottløk og purre.
Goltix Off-label godkjenning mot ugras i satt, sådd og planta sjalottløk, vårløk og purre.
Fenix Off-label i kepaløk (sådd og satt), sjalottløk og purre.

Løk og purre

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn / Kveke og andre grasarter

Select + Renol 40-50 ml + 40-50 ml Når ugraset har 3-5 blad. Select er godkjent i kepaløk. Off-label godkjenning mot tunrapp og andre grasarter i vårløk. Har også minor use mot ugras i purre. Når det er kveke, ved sen behandling (nærmere 5 blad) eller tørkestress, velges høyeste dose.
Boxer Off-label mot frøugras i kepaløk, sjalottløk, purre.

Purre under plast

Normal ugrasflora / Tunrapp

Boxer Off-label mot frøugras i kepaløk, sjalottløk og purre.

Normal ugrasflora

Lentagran WP 50-100 g (under plast) Etter såing/setting når 3. blad er klart synlig, se etikett! Splittbehandling er mulig, maks 2 behandlinger med 7-14 dages intervall.

Løk og purre

Kveke / Storkvein / Floghavre m.fl. og Tunrapp

Agil 100 EC 100 ml Kveka har 4-5 blad. Agil har noe virkning mot tunrapp.
Focus Ultra 200-400 ml Kveka har 4-5 blad.
Boxer Off-label mot frøugras i kepaløk, sjalottløk, purre.
Fenix Off-label i kepaløk (sådd og satt), sjalottløk og purre.
Select + Renol Off-label godkjenning mot tunrapp og andre grasarter i vårløk. Minor use godkjenning mot ugras i purre.

Skadedyr i løk og purre

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Purremøll / Trips m. fl.

Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep. Varierende bruksområde. Se etikett og preparatomtale.
Karate 5 CS 12-15 ml Ved angrep. Varierende bruksområde. Se etikett og preparatomtale.
Conserve Off-label godkjenning i purre, kepaløk, sjalottløk og vårløk mot trips, purremøll og løkflue. Har også off-label mot løkflue.
Movento 100 SC Minor use godkjenning mot skadedyr i hvitløk, sjalottløk, grasløk og kepaløk,

Sopp i løk og purre

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Løk

Fusarium / Løkbladskimmel/ Løkgråskimmel / Løkbladgråskimmel

Apron XL 200 ml til 100 l vann Dypp løken i 15 minutter like før setting i veksthus. Apron XL har ikke virkning mot løkgråskimmel.
Apron XL 1,5-2 ml pr. kg. frø Frøbeising Se etikett.
Signum Minor use til beising av kepaløk i utendørs beisebad.

Fusarium / Løkbladskimmel / Løkbladgråskimmel

Luna Privilege Minor use mot ulike soppsykdommer i kepaløk.

Løkhvitråte

P.t ingen godkjente preparater.

Løkbladskimmel / Papirflekk

Amistar 80-100 ml 4-6 bladstadiet ved begynnende angrep. 7-14 dagers intervall. Se etikett.
Signum 50-100 g Ved begynnende angrep. 10-14 dagers intervall. Se etikett. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase.
Cabrio Duo 112 EC 200-250 ml BBCH 13 – 48 Bare løkbladskimmel, se etikett. Cabrio Duo har også effekt mot mjøldogg. Ikke godkjent i purre.
Zorvec Endavia Minor use mot soppsykdommer på kepaløk, hvitløk og sjalottløk på friland.
Switch 62,5 WG Minor use mot soppsykdommer i kepaløk, hvitløk og sjalottløk.

Løkgråskimmel / Løkbladgråskimmel / Purpurflekk

Serenade Aso 400-800 ml Forebyggende behandling med 7-14 dager intervall i BBCH 16-47. Serenade ASO bare mot løkgråskimmel.
Switch 62,5 WG Off-label mot løkbladgråskimmel i stikkløkproduksjon (sådd løk til setteløk) og matløk (kepaløk, sjalottløk, vårløk m.fl.)
Amistar 80-100 ml Inntil 2 og 3 ganger fra midtsommer etter vær og smittepress. Størst smittepress ved fuktig værtype. Se etikett.
Signum 50-100 g Inntil 2 og 3 ganger fra midtsommer etter vær og smittepress. Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase. Størst smittepress ved fuktig værtype. Se etikett.

Purre

Rotbrann / purregråskimmel m. fl.

Signum Off-label godkjenning mot soppsykdommer i purre forårsaket av Alternaria, Sclerotinia og Botrytis.

Fusarium / Gråskimmel

P.t. ingen godkjente midler.
Signum Off-label godkjenning mot soppsykdommer i purre forårsaket av Alternaria, Sclerotinia og Botrytis.
Cabrio Duo 112 EC Minor use mot soppsykdommer på purre.

Purrerust / Papirflekk / Purpurflekk

Amistar 80-100 ml Forebyggende. 7-14 dagers intervall. Se etikett.
Signum Off-label godkjenning mot soppsykdommer i purre forårsaket av Alternaria, Sclerotinia og Botrytis.