Plantevern

Løk og purre

UGRAS I LØK OG PURRE

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Satt løk under plast/fiberduk

Normal ugrasflora

Fenix*50-100 mlTidl. lufting
Ikke sprøyt i solskinn, eller på fuktige planter.
Boxer 3)

Satt løk, vanlig dyrking

Normal ugrasflora / Klengemaure / Hønsegras / Tunrapp

Fenix* 100-150 mlFenix er svak mot noen arter.
Boxer 3)

Normal ugrasflora / Balderblå / Stemorsblom / Tunrapp

Goltix 4)Off-label.
Fenix* + Basagran SG1)50-75 ml +Fra oppspiring og 5-6 uker fremover.Kan gi skade på store planter.
Matrigon2)1-3 behandl.
etter ugrasmengde.
Boxer 3)

Normal Ugrasflora / Då / Jordrøyk / Meldestokk

Lentagran WP* +
Fenix
20-50 g +
50-75 ml
Fra spiringLøken må være rotfast.
Boxer 3)

Normal Ugrasflora

Lentagran WP* +
Basagran SG1)
20-50 g +
Boxer 3)

Sådd løk

Normal Ugrasflora**

Basagran SG1)
Lentegran WP10-30 g
Boxer 3)
Lentagran WP30-50 gLøk 2-4 varige blad.Løken må ha sluppet "flagget".
Boxer 3)
Goltix 4)Off-label.

Løk og purre 5)

Tunrapp / Floghavre / Spillkorn / Kveke og andre grasarter

Select* + Renol40-50 ml + 40-50 mlNår ugraset har 3-5 blad.
Boxer 2)Off-label.
Select 4)Off-label.

Purre under plast

Normal ugrasflora / Tunrapp

Boxer 2) off-label.

Normal ugrasflora

Lentagran WP50-100 g2-6 uker etter planting.Dosetilp. se etikett. Gjenta etter behov.

Løk og purre

Kveke / Storkvein / Floghavre m.fl. (ikke Tunrapp) 5)

Agil100 mlKveka har 4-5 blad.Agil har noe virkn. mot tunrapp.
Focus Ultra400-500 ml
Boxer 2) off-label.
Fenix 1) off-label.
* = Varierende bruksområde. Select er godkjent i kepaløk. Se preparatomtale og etikett. Fenix har off-label i purre, sådd løk, kepaløk og sjalottløk. Kontakt Norsk landbruks- rådgiving Østafjells (GAFA Vestfold).
Fenix har i tillegg en off-label godkjenning mot ugras i sådd og plantet vårløk. Kontakt NLR.
** = Alt. kan også Roundup og Glypper benyttes på oppspirt ugras før løken spirer.
1) = Basagran SG har off-label godkjenning i kepaløk og sjalottløk. Kontakt landbruks- rådgivning innlandet.
2) = Matrigon har off-label godkjenning i kepaløk. Kontakt Landbruksrådgivning Øst.
3) = Boxer har off-label mot ugras i kepaløk, sjalottløk og purre.
4) = Goltix har off-label godkjenning mot ugras i satt, sådd og planta sjalottløk, vårløk og purre. Kontakt NLR.

 

SKADEDYR I LØK OG PURRE

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Purremøll / Trips m. fl.

Decis Mega*15 ml
Fastac 50*25-30 mlVed angrep.Vårløk og purre.
Karate 5 CS*12-15 mlKepaløk, purre, sjalottløk, vårløk og hvitløk.
Conserve 3)Kepaløk og sjalottløk.
* = Varierende bruksområde. Se etikett og preparatomtale.
3) = Conserve har off-label godkjenning i purre, kepaløk, sjalottløk og vårløk mot trips, purremøll og løkflue. Har også off-label i purre mot trips, purremøll og løkflue.
4) = Movento har minor use godkjenning mot skadedyr i grasløk og kepaløk.
Kontakt NLR.

 

SOPP I LØK OG PURRE

PreparatDose/KonsentrasjonSprøytetidMerknader

Løk

Fusarium / Løkbladskimmel/ Løkgråskimmel / Purpurflekk / Løkbladgråskimmel / Løkhvitråte / Algesopp

Topsin* WG +
Apron XL
240 g +
200 ml /100 l vann
Dypping i 15-20 minutter.Apron har ikke løkgråskimmel.
Apron XL1-2 ml/kg frøFrøbeising.Se etikett for doseringstilpassning.

Løkbladkimmel / Løkgråskimmel

Apron XL25 ml i 2-10 l vannKonsentratbeising. gjennom dyser ved setting.

Fusarium / Gråskimmel

Topsin WG*30 g i 2-10 l vann/daa.Konsentratbeising gjennom dyser ved setting.

Løkhvitråte 1)

P.t. ingen godkjente preparater.

Løkbladskimmel 2) / Papirflekk 2)

Amistar80-100 ml4-6 bladst.
ved beg. angrep.
7-14 d. interval Se etikett.
Ridomil Gold Pepite250 gVed beg. angrep.
Signum 6)50-100 gVed beg. angrep.10-14 d. intervall
Cabrio Duo 5)200-250 mlBare løkbladskimmel, se etikett.

Løkgråskimmel 3) / Løkbladgråskimmel 3) / Purpurflekk

Serenade ASO 4)400-800 mlForebyggende beh. med 7-14 dager intervall i BBCH 16-47
Switch 62,5 WG 3)Inntil 2 og 3 ganger fra midtsommer etter vær og smittepress.Størst smittepress ved fuktig værtype. Se etiketter.
Amistar80-100 ml
Signum 6)50-100 g

Purre**

Rotbrann / purregråskimmel m. fl.

Mycostop8 g/kg frøFrøbeising
Topsin WG15 g/10 l vann
2,5 l pr. m2
Brusevanning over såkasser etter såing og/eller like før utplanting

Fusarium / Gråskimmel 3)

Topsin WG15 g/10 l vann
2,5 l væske / m2
Brusevanning over såkassene etter såing og før utplanting.

Purrerust / Papirflekk / Purpurflekk

Amistar80-100 mlForebyggende.7-14 d. intervall. Se etikett.

1) = Konsentratbeising på settemaskinen:
2) = Off-label godkjenning med Acrobat WG i kepaløk og sjalottløk, samt vårløk. Kontakt lokal rådgivningsenhet. (NLR Innlandet)
3) =Off-label godkjenning med Switch 62,5 WG i stikkløk og matløk mot løkbladgråskimmel. (NLR Innlandet)
4) =Serenade ASO bare mot løkgråskimmel
5) =Cabrio Duo har også effekt mot mjøldogg. Ikke godkjent i purre.
6) =Laveste dose ved lavt smittetrykk og tidlig fase.
* = Topsin WG er ikke godkjent i sjalottløk.
** = Signum har off-label godkjenning mot soppsykdommer i purre. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.
NB! Se preparatomtale for Ridomil Gold MZ Pepite. Preparatet har en off-label godkjenning mot soppsykdommer i vårøk. Kontakt Norsk landbruksrådgiving.
Print Friendly, PDF & Email