This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Planteskoler | Plantekultur
Plantevern

Planteskoler

Sprøyteplan for ugras i planteskoler

Ugras i planteskoler

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Vanlig buskfuru, Bøk, Sommerlerk, Nobilis, Nordmannsgran, Gran, Svartor, Sargenteple, Bjørkebladspirea, Syrin

To-frøbladet ugras, tunrapp, floghavre

Maister WG + Mero 5 g + 70 ml Mero Før knoppen bryter. Ugraset skal være i god vekst.
Gallery 40–60 ml Se etikett for plantetoleranse og sprøytetid.

Kveke, hønsehirse, klengemaure, hønsegras

Maister WG + Mero 5-10 g + 70-130 ml Mero Før knoppen bryter. Ugraset skal være i god vekst.

Åkerreverumpe, raigras, åkerdylle, minneblom, jordrøyk, meldestokk, balderbrå, tvetann

Maister WG + Mero 2 x 5 g + 70 ml Mero Før knoppen bryter Ugraset skal være i god vekst.
Maister WG + Mero 10 g + 130 ml Mero Før knoppen bryter. Ugraset skal være i god vekst.
Gallery 40–60 ml God effekt mot jordrøyk, meldestokk, balderbrå og minneblom (samt vassarve).