Plantevern

Solbær, stikkelsbær, rips og hageblåbær

UGRAS I SOLBÆR, STIKKELSBÆR, RIPS OG HAGEBLÅBÆR

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Ugras som spirer fra frø

Frøugras / Rotugras

Gallery50 - 100 mlTidlig om våren eller på høsten.Sprøyt på fuktig jord. Temp. > 5° C.
Vann med 10-15 mm om jorda er tørr.
Boxer 2)Off-label
MaisTer 3)Off-label

Etter fremspiring av ugras

Frøugras / Rotugras

Matrigon1)
Roundup PowerMax200 g
Glypper300 mlFremspirt ugras.Skjermet sprøyting.
Roundup Ultra300 ml

Kveke / Andre grasarter (ikke tunrapp)

Focus Ultra*400 - 600 mlKveka 3 – 5 blad. Før blomstring el. event. etter høsting.Temp. > 50 C og kveka i god vekst.
Agil 100 EC 1)Off-label

Tunrapp og andre grasarter

Select** +
Renol
Select har også virkning mot kveke og andre grasarter som spirer fra frø.
40 - 50 ml +
40 - 50 ml
2-3 bladstadiet.Før blomstring og etter høsting.
1) = Matrigon har off-label mot ugras i solbær, rips og stikkelsbær, etter høsting.
Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.
2) = Boxer har off-label mot tunrapp og andre grasarter og tofrøbladet ugras i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær på friland og i plasttunnel.
3) = MaisTer har off-label godkjenning mot ugras i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær (og aronia).

* = Ikke tillatt i hageblåbær. Se event. dispensasjon.
** = Ikke godkjent i hageblåbær og stikkelsbær.
1) = Agil har off-label mot kveke og annet ugras i hageblåbær

 

SOPP OG SKADEDYR I SOLBÆR, STIKKELSBÆR, RIPS OG HAGEBLÅBÆR

PreparatDose pr. 100 l vannSprøytetidMerknader

Før blomstring solbær, rips, stikkelsbær

Mjøldogg (Gjødsling med urea virker forebyggende mot mjøldogg).

Urea4 - 5 kgFør knoppbryting i april.På utsatte sorter med angrep foregående år.
Topas 100 EC50 mlFør blomstringMaks 2 behandl.

Spinnmidd / Veksthusspinnmidd / Solbærgallmidd

Thiovit Jet 1)500-600 g i 100 l vannVed begynnende blomstring og gjenta om nødvendig 14 dager etter avblomstring.På utsatte sorter med angrep foregående år.
Envidor 2)40 ml/100 l vann og 25-35 l per 100 m rad.Ved angrep etter blomstring.
Floramite 3)Se off-label
Movento 100 SC 4)Se off-label

Ripsskuddmøll / Solbærgallmygg / sommerfugllarver m.fl.

Karate 5 CS15 mlPå svellende knopp. Ca. 1 uke
før blomstring.
Ved angrep foregående år. 60-100 l vann/daa.

Bærbuskbladfall / bærbuskbladflekk og rust

Delan WG 2)75-100 gCa. én uke før blomstring. Bruk 100-150 l vann/daa. Tilsvarer 25-40 l/ 100 m rad.Behandlingen med Delan er viktig for å unngå bladsopp.

Solbærgallmygg / Bladlus** / Sommerfugllarver /
Ripsskuddmølle

Karate 5 CS15 mlVed angrep. Behandlingen gjentas etter behov.
Decis Mega15 mlVed angrep. Behandlingen gjentas etter behov.
Raptol1 lVed angrep. Behandlingen gjentas etter behov.
Calypso15 mlVed angrep. Behandlingen gjentas etter behov.Se etikett.

Solbærgallmygg

Thiovit Jet500-600Før blomstring.

Under blomstring

Gråskimmel / Bærbuskbladfall og -bladflekk

Teldor 1)150 gFra begynnende blomstring og frem til dannelse av kart.Viktig i fuktig vær.
Switch 62,5 WG 1)100 gFra begynnende blomstring og frem til dannelse av kart.Viktig i fuktig vær.

Mjøldogg (Stikkelsbærdreper) / Bladfallsopp

P.T. ingen godkjente preparater i stikkelsbær.*

Filtrust / Mjøldogg

Delan WG 2)75 - 100 gEtter blomstring, før kartsetting.Som ovenfor. Veksle mellom preparatene!

Etter blomstring (før kartsetting)

Mjøldogg / Bærbuskbladfall / Bladflekksopp

Signum 3)150 g / 100 l vannSe preparatomtale og etikett.

Etter høsting

Mjøldogg / Bærbuskbladfall / Bladflekksopp

Signum 3)100 g / 100 l vannEtter høsting.
Se preparatomtale og etikett.
Topas 10 EC50 mlMaks 2 behandl.

Bladfleksopp

Urea3 kgLike før bladgulning.Bruk inntil 60 l vann.

Blåbær

Gråskimmel / Greindød

Teldor150 gFra begynnende blomstring til begynnende kartdanning.
Switch 62,5 WG100 gFra begynnende blomstring til begynnende kartdanning.

Lus

Calypso12-15 mlVed angrep1 behandling pr. sesong.
Decis Mega 4)15 mlVed angrep1 behandling pr. sesong.
1) = Bare godkjent i solbær.
2) = Mot veksthusspinnmidd ved angrep etter blomstring. Kan også bekjempe komma­skjoldlus når larvene “svermer”. Bruk da 40 ml/100 l vann og 25-35 l per 100 m rad (min. 100 l per daa.).
3) = Floramite har off-label godkjenning. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.
4) = Movento har off-label godkjenning mot solbærgallmidd og bladlus i solbær.

Preparatene har noe forskjellig bruksområde, se etikett. Se bruksområde og event. dispensasjoner for hageblåbær. Følg lokal rådgivingsenhet.

1) = Teldor og Switch bare mot gråskimmel.
2) = Ikke solbær, men Delan har off-label godkjenning mot bærbuskbladfallsopp, bærbuskbladflekk­sopp og solbærfiltrust i solbær.
3) = Ikke hageblåbær og stikkelsbær
* = Signum har off-label godkjenning mot soppsykdommer i stikkelsbær og hageblåbær.
Kontakt Norsk Landbruks­rådgiving.
** = Pirimor har off-label godkjenning mot bladlus i bringebær og bjørnebær i veksthus.
Kontakt Norsk Landbruksrådgiving.

NB! Serenade ASO har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot mjøldogg i solbær på friland, plasttunnel og i veksthus.

4) = Ikke hageblåbær
Print Friendly, PDF & Email