This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Solbær, stikkelsbær, rips og hageblåbær | Plantekultur
Plantevern

Solbær, stikkelsbær, rips og hageblåbær

Sprøyteplan for ugras, sopp og skadedyr i solbær, stikkelsbær, rips og hageblåbær

Ugras i solbær, stikkelsbær, rips og hageblåbær

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Ugras som spirer fra frø

Frøugras / Rotugras

Gallery 50-100 ml Tidlig om våren eller på høsten. Sprøyt på fuktig jord. Temperatur over 5° C. Vann med 10-15 mm om jorda er tørr.
Boxer Boxer har off-label mot tunrapp og andre grasarter og tofrøbladet ugras i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær på friland og i plasttunnel.
Maister WG + Mero Maister WG har off-label mot tunrapp og andre grasarter og tofrøbladet ugras i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær på friland og i plasttunnel.

Etter fremspiring av ugras

Frøugras / Rotugras

Matrigon 72 SG Matrigon har off-label mot ugras i solbær, rips og stikkelsbær.
Roundup Powermax 150 g Fremspirt ugras. Skjermet sprøyting.
Glypper 300 ml Fremspirt ugras. Skjermet sprøyting.
Roundup Flick 300 ml Fremspirt ugras. Skjermet sprøyting.

Kveke / Andre grasarter (ikke tunrapp)

Focus Ultra 300-400 ml Kveka 3–5 blad. Før blomstring eller evt. etter høsting. Temperatur over 5° C og kveka i god vekst. Ikke tillatt i hageblåbær.
Agil 100 EC 60 - 80 ml Kveka 3–5 blad. Før blomstring eller evt. etter høsting. Temperatur over 5° C og kveka i god vekst. Agil har off-label mot kveke og annet ugras i hageblåbær.

Tunrapp og andre grasarter

Boxer Off label mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær.
Maister WG + Mero Off label i tankblanding med Mero mot ugras i solbær, rips, stikkelsbær og blåbær.

Sopp og skadedyr i solbær, stikkelsbær, rips og hageblåbær

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Før blomstring, solbær, stikkelsbær og rips

Mjøldogg / Gråskimmel

Urea 4-5 kg Før knoppbryting i april. Gjødsling med urea virker forebyggende mot mjøldogg. På utsatte sorter med angrep foregående år.
Topas 100 EC 50 ml Før blomstring. Maks 2 behandlinger.
Serenade Aso 400-800 ml pr. daa Forebyggende med 5 dagers mellomrom inntil 9 ganger fra BBCH 51-85.
Thiovit Jet 400-600 g Thiovit Jet i 100 liter vann Før begynnende blomstring Kun tillatt i solbær i veksthus og på friland. Se etikett. Minor use mot meldugg i rips og stikkelsbær på friland, i tunnel og veksthus, samt solbær i tunnel.
Signum 100-150 g, se etikett. Fra begynnende blomstring, se etikett. Kun godkjent i solbær og rips. Ikke hageblåbær og stikkelsbær.
Teldor 150 g, se etikett. Fra begynnende blomstring fram til kart danning. God effekt mot gråskimmel. Liten til ingen effekt mot mjøldogg.
Switch 62,5 WG 100 g Fra begynnende blomstring, BBCH 61-71. Effekt mot gråskimmel.

Spinnmidd / Veksthusspinnmidd / Solbærgallmidd

Thiovit Jet 500-600 g pr daa i 100 l vann Ved begynnende blomstring og gjenta om nødvendig 14 dager etter avblomstring. Bare godkjent i solbær. På utsatte sorter med angrep foregående år. Minor use mot bladmidd og gallmidd i rips og stikkelsbær på friland, i tunnel og veksthus, samt solbær i tunnel.
Floramite 240 SC Off-label godkjenning mot veksthusspinnmidd i solbær, rips og stikkelsbær i tunnel og på friland.
Movento 100 SC Off-label godkjenning mot solbærgallmidd i solbær.

Ripsskuddmøll / Solbærgallmygg / sommerfugllarver m.fl.

Karate 5 CS 15 ml Ved angrep, se etikett. 1-2 behandlinger. Ikke godkjent i hageblåbær.
Decis Mega EW 50 15 ml Like før blomstring/På svellende knopper, se etikett. Ikke godkjent i hageblåbær. Maks 3 behandlinger pr. år. Stikkelsbær maks 2 behandlinger pr. år.

Bærbuskbladfall / bærbuskbladflekk og rust (filtrust)

Delan WG 75 – 100 g pr. 100 l vann Ved begynnende angrep, men ikke mellom kartdanning og høsting. Bare godkjent i stikkelsbær og rips. Ikke effekt i rust.
Nordox 75 WG 100 g Inntil begynnende blomstring. Har også effekt mot Greindød i hageblåbær, se etikett.
Signum 100-150 g, se etikett. Fra begynnende blomstring, se etikett. Bare godkjent i solbær og rips. Ikke hageblåbær og stikkelsbær.

Solbærgallmygg / Bladlus / Sommerfugllarver / Ripsskuddmøll

Karate 5 CS 15 ml Ved angrep, se etikett. Maks 2 behandlinger pr. år.
Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep, se etikett. Maks 3 behandlinger pr. år. Stikkelsbær 2 behandlinger pr. år.
Raptol 1 l Ved angrep. Brukes maksimalt 2 ganger etter hverandre, se etikett. Også godkjent i blåbær.

Solbærgallmidd

Thiovit Jet 400-600 g Før blomstring.
Movento 100 SC Off label mot solbærgallmidd i solbær.

Kommaskjoldlus

Movento 100 SC Minor use mot insekter i solbær, rips, stikkelsbær og blåbær på friland.

Under blomstring

Gråskimmel / Bærbuskbladfall og Bærbuskbladflekk

Teldor 150 g Fra begynnende blomstring og frem til dannelse av kart. Viktig i fuktig vær. Teldor bare mot gråskimmel.
Switch 62,5 WG 100 g Fra begynnende blomstring og frem til dannelse av kart. Viktig i fuktig vær. Switch bare mot gråskimmel.
Signum Off label mot soppsjukdommer i stikkelsbær. Off label mot gråskimmel i hageblåbær.

Stikkelsbærdreper (Mjøldogg) / Bladfallsopp

Signum Off-label godkjenning mot soppsykdommer i stikkelsbær og hageblåbær.

Etter blomstring (før kartsetting)

Filtrust / Mjøldogg

Signum 100 g Etter blomstring Bare godkjent i solbær og rips. Ikke hageblåbær og stikkelsbær.

Mjøldogg / Bærbuskbladfall / Bladflekksopp

Signum 100 g Se preparatomtale og etikett. Maks 2 ganger pr. sesong. Ikke hageblåbær og stikkelsbær.
Delan WG Off-label mot soppsjukdommer i solbær.

Etter høsting

Mjøldogg / Bærbuskbladfall / Bladflekksopp

Signum 100 g Se preparatomtale og etikett. Maks 2 ganger pr. sesong. Ikke hageblåbær og stikkelsbær.
Topas 100 EC 50 ml Se preparatomtale og etikett. Maks 2 behandlinger pr. sesong.

Bladfleksopp

Urea 3 kg Like før bladgulning. Bruk inntil 60 l vann.

Blåbær

Gråskimmel / Greindød

Teldor 150 g Fra begynnende blomstring til begynnende kartdanning. Effekt mot gråskimmel, ikke greindød.
Switch 62,5 WG 100 g Fra begynnende blomstring til begynnende kartdanning. Effekt mot gråskimmel, ikke greindød.
Nordox 75 WG 150 g Effekt mot greindød, ikke gråskimmel.
Signum Off label mot gråskimmel og greindød i hageblåbær.

Bladlus

Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep. Ikke hageblåbær.
Karate 5 CS 15 ml Ved angrep. Ikke hageblåbær.
Raptol 1 l Ved angrep.