Plantevern

Solbær, stikkelsbær, rips og hageblåbær

UGRAS I SOLBÆR, STIKKELSBÆR, RIPS OG HAGEBLÅBÆR

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Ugras som spirer fra frø

Frøugras / Rotugras

Gallery50 - 100 mlTidlig om våren eller på høsten.Sprøyt på fuktig jord. Temp. > 5° C.
Vann med 10-15 mm om jorda er tørr.
Boxer 2)Off-label
MaisTer 3)Off-label

Etter fremspiring av ugras

Frøugras / Rotugras

Matrigon1)
Roundup PowerMax200 g
Glypper300 mlFremspirt ugras.Skjermet sprøyting.
Roundup Flick300 ml

Kveke / Andre grasarter (ikke tunrapp)

Focus Ultra*400 - 600 mlKveka 3 – 5 blad. Før blomstring el. event. etter høsting.Temp. > 50 C og kveka i god vekst.
Agil 100 EC 1)Off-label

Tunrapp og andre grasarter

Select** +
Renol
Select har også virkning mot kveke og andre grasarter som spirer fra frø.
40 - 50 ml +
40 - 50 ml
2-3 bladstadiet.Før blomstring og etter høsting.
1) = Matrigon har off-label mot ugras i solbær, rips og stikkelsbær. Kontakt NLR.
2) = Boxer har off-label mot tunrapp og andre grasarter og tofrøbladet ugras i solbær,
rips, stikkelsbær, blåbær på friland og i plasttunnel.
3) = MaisTer har off-label godkjenning mot ugras i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær (og
aronia).

* = Ikke tillatt i hageblåbær. Se event. dispensasjon.
** = Ikke godkjent i hageblåbær og stikkelsbær.
1) = Agil har off-label mot kveke og annet ugras i hageblåbær

 

SOPP OG SKADEDYR I SOLBÆR, STIKKELSBÆR, RIPS OG HAGEBLÅBÆR

PreparatDose pr. 100 l vannSprøytetidMerknader

Før blomstring solbær, rips, stikkelsbær

Mjøldogg (Gjødsling med urea virker forebyggende mot mjøldogg).

Urea4 - 5 kgFør knoppbryting i april.På utsatte sorter med angrep foregående år.
Topas 100 EC50 mlFør blomstringMaks 2 behandl.

Spinnmidd / Veksthusspinnmidd / Solbærgallmidd

Thiovit Jet 1)500-600 g i 100 l vannVed begynnende blomstring og gjenta om nødvendig 14 dager etter avblomstring.På utsatte sorter med angrep foregående år.
Envidor 2)40 ml/100 l vann og 25-35 l per 100 m rad.Ved angrep etter blomstring.
Floramite 3)Se off-label
Movento 100 SC 4)Se off-label

Ripsskuddmøll / Solbærgallmygg / sommerfugllarver m.fl.

Karate 5 CS15 mlPå svellende knopp. Ca. 1 uke
før blomstring.
Ved angrep foregående år. 60-100 l vann/daa.

Bærbuskbladfall / bærbuskbladflekk og rust

Delan WG 2)75-100 gCa. én uke før blomstring. Bruk 100-150 l vann/daa. Tilsvarer 25-40 l/ 100 m rad.Behandlingen med Delan er viktig for å unngå bladsopp.

Solbærgallmygg / Bladlus** / Sommerfugllarver /
Ripsskuddmølle

Karate 5 CS15 mlVed angrep. Behandlingen gjentas etter behov.
Decis Mega15 mlVed angrep. Behandlingen gjentas etter behov.
Raptol1 lVed angrep. Behandlingen gjentas etter behov.

Solbærgallmygg

Thiovit Jet500-600Før blomstring.

Under blomstring

Gråskimmel / Bærbuskbladfall og -bladflekk

Teldor 1)150 gFra begynnende blomstring og frem til dannelse av kart.Viktig i fuktig vær.
Switch 62,5 WG 1)100 gFra begynnende blomstring og frem til dannelse av kart.Viktig i fuktig vær.

Mjøldogg (Stikkelsbærdreper) / Bladfallsopp

P.T. ingen godkjente preparater i stikkelsbær.*

Filtrust / Mjøldogg

Delan WG 2)75 - 100 gEtter blomstring, før kartsetting.Som ovenfor. Veksle mellom preparatene!

Etter blomstring (før kartsetting)

Mjøldogg / Bærbuskbladfall / Bladflekksopp

Signum 3)100 g / 100 l vannSe preparatomtale og etikett.

Etter høsting

Mjøldogg / Bærbuskbladfall / Bladflekksopp

Signum 3)100 g / 100 l vannEtter høsting.
Se preparatomtale og etikett.
Topas 10 EC50 mlMaks 2 behandl.

Bladfleksopp

Urea3 kgLike før bladgulning.Bruk inntil 60 l vann.

Blåbær

Gråskimmel / Greindød

Teldor150 gFra begynnende blomstring til begynnende kartdanning.
Switch 62,5 WG100 gFra begynnende blomstring til begynnende kartdanning.

Lus

Decis Mega 4)15 mlVed angrep
1) = Bare godkjent i solbær.
2) = Mot veksthusspinnmidd ved angrep etter blomstring. Kan også bekjempe komma-
skjoldlus når larvene “svermer”. Bruk da 40 ml/100 l vann og 25-35 l pr. 100 m rad
(min. 100 l pr. daa.).
3) = Floramite har off-label godkjenning. Kontakt NLR.
4) = Movento har off-label godkjenning mot solbærgallmidd i solbær.

Preparatene har noe forskjellig bruksområde, se etikett. Se bruksområde og event. dispensasjoner for hageblåbær. Følg lokal rådgivingsenhet.

1) = Teldor og Switch bare mot gråskimmel.
2) = Ikke solbær, men Delan har off-label godkjenning mot bærbuskbladfallsopp, bærbuskbladflekk- sopp og solbærfiltrust i solbær.
3) = Ikke hageblåbær og stikkelsbær
4) = Ikke hageblåbær
* = Signum har off-label godkjenning mot soppsykdommer i stikkelsbær og hageblåbær.
Kontakt NLR.

NB! Serenade ASO har utvidelse for bruksområde av mindre betydning (Minor use) mot mjøldogg i solbær på friland, plasttunnel og i veksthus.
Print Friendly, PDF & Email