This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Utviklingsstadier i oljevekster | Plantekultur
Plantevern

Utviklingsstadier i oljevekster

Utviklingsstadier i oljevekster, illustrasjon.

10 Frøblad utviklet
11 Første varige blad utviklet
15 Rosett, 5 blad utviklet
30 Begynnende strekking
51 Blomsteranlegg synlig
55 Første enkeltblomst er synlig, men lukket
60 Første blomst utfoldet
61 10% blomstring
65 50% blomstring
69 Blomstring avsluttet
70 Begynnende utvikling av skulper
81 10% mørke frø
85 50% mørke frø
89 Fullmoden
90 Høsting