This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Utviklingsstadier i potet | Plantekultur
Ingen treff
Plantevern

Utviklingsstadier i potet

Utviklingsstadier i potet - illustrasjon.

10 Spiring
15 Begynnende bladutvikling
20 Stengelvekst, toppen 6-7 cm høy
40 Radene lukker seg
50 Blomsterknopper utviklet
60 Begynnende blomstring (hvis sorten blomstrer)
70 Danning av bær (hvis sorten har blomstret)
80 Bladvisning, modning
90 Blad og stengel visnet, knollene modne
91 Knollene slipper