This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Utviklingsstadier i potet | Plantekultur
Ingen treff

Utviklingsstadier i potet

Utviklingsstadier i potet - illustrasjon.

10 - Spiring.
15 - Begynnende bladutvikling.
20 - Stengelvekst, toppen 6-7 cm høy.
40 - Radene lukker seg.
50 - Blomsterknopper utviklet.
60 - Begynnende blomstring (hvis sorten blomstrer).
70 - Danning av bær (hvis sorten har blomstret).
80 - Bladvisning, modning.
90 - Blad og stengel visnet, knollene modne.
91 - Knollene slipper.