ACROBAT WGVarenr. 410201

(600 g mankozeb + 90 g dimetomorf pr. kg)

 

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel mot tørråte i potet og soppsykdommer i purre.

Dimetomorf er translaminær og stanser dannelse av nye cellevegger i soppen og dreper tørråten. Mankozeb er kontaktvirkende med forebyggende (beskyttende) virkning mot tørråte. Acrobat WG virker på hele livssyklusen i alle stadier og hindrer spesielt dannelse av nye sporer og spredning av tørråte og soppsykdom i purre. Preparatet reduserer smitte på knollene og tilfører
potetplantene både mangan og sink. Acrobat WG har en viss kurativ virkning og brukes med 10-14 dagers mellomrom ved fare for angrep. Virker mot raser som er resistente mot metalaksyl.

Blandbarhet: Se blandetabell.

Acrobat WG har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot kålbladskimmel i ruccola. Mot papirflekk og løkbladskimmel i kepaløk og sjalottløk. Mot løkbladskimmel i vårløk.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 4 x 5 kg

Behandlingsfrist:

14 dager i purre

7 dager i potet

Dose:

200 g pr. daa.

Filter: P3/A1

NAD: 200 g/daa.

Lagring: Tørt

Avst.vann: 20 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

ADMIRAL 10 ECVarenr. 410344

(100 g pyriproksyfen pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot bomullsmellus, veksthusmellus (kvitfly), ferskenbladlus og amerikansk blomstertrips i prydplanter i veksthus.

Admiral har kontaktvirkning og påvirker insektenes egg, larver og pupper. Admiral virker ved å ”forstyrre” insektets naturlige veksthormon (juvenilhormonet), slik at hudskiftet mellom forskjellige utviklingsstadier kan påvirkes. Ved behandling på veletablert angrep vil antall skadedyr gradvis reduseres, da voksne individer etter hvert forsvinner og det ikke oppformeres nye. Effektiv mot bomullsmellus og veksthusmellus. Har også effekt mot ferskenbladlus og amerikansk blomstertrips. Admiral bør brukes før et angrep blir veletablert, f. eks. ved begynnende innflyging eller egglegging fordi effekten er størst ved behandling i tidlige stadier. Admiral har en god langtidsvirkning på de plantedeler som blir dekket med sprøytevæske, men beskytter ikke ny tilvekst. God sprøyteteknikk med best mulig dekning på plantene, også bladenes underside er viktig. Admiral kan nyttes sammen med nytteorganismer i integrert bekjempelse, og kan nyttes sammen med rovteger og rovmidd (se etikett for anbefaling!). Plantetoleranse se etikett.

Pakn.str.: 4 x 250 ml

Dose:

2,5-5 ml pr. 100 l vann (Bomullsmellus-veksthusmellus)
10-20 ml pr. 100 l vann (Ferskenbladlus)
125-250 ml pr. 100 l vann (Amerikansk blomstertrips)

Filter: P3/A2

NAD: 7,5 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig ved temp. over -5°C

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

AGIL 100 ECVarenr. 410174

100 g propakvizafop pr. l

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp. Tillatt brukt i oljeraps, oljerybs, potet, erter, åkerbønne, bønner, fôrmargkål, fôrraps, lin, kålrot, hodekål, brokkoli, gulrot, pastinakk, knollselleri, rødbete, fôrbete, rødkløver og rødsvingelfrøeng, kepaløk, jordbær på friland, eple, pære, stikkelsbær, bringebær, rips og solbær.

Systemisk virkning, tas opp gjennom bladverk. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet og god jordråme. Regnfast etter 1-2 timer. Sprøyting under tørre forhold vil føre til redusert virkning. Det bør gå minst 1 uke mellom bruk av Agil og andre ugrasmidler. Det bør også gå minst en uke mellom sprøyting med Agil og jordbearbeiding.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle insektmidler. Blanding med andre ugrasmidler anbefales ikke da kulturplantene kan ta skade.

Agil har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde
er: Mot kveke og annet grasugras i hageblåbær. Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær:
Etter høsting

Knollselleri, pastinakk, lin, oljevekster:
90 dager

Rødbete og fôrbete:
60 dager

Potet:
56 dager

Erter, åkerbønne, rødkløver- og rødsvingelfrøeng:
45 dager

Fôrmargkål og fôrraps:
42 dager

Eple, pære, rips, solbær, stikkelsbær og bringebær:
35 dager

Kepaløk, kålrot, gulrot, brokkoli og hodekål:
30 dager

Dose:

(75-150 ml i 30 – 50 l vann pr. daa.)

Filter: A1/P3

NAD: 150 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALARVarenr. 410401

(850 g daminozid pr. kg)

 • Avgiftskl. 2

Vekstregulering av potteplanter og utplantingsplanter.

Vekstregulerende middel til bruk i prydplanter som campanula, krysantemum, hortensia, petunia, rhododendron, tagetes m.fl. Hemmer strekningsvekst, fremmer danning av blomsterknopper og gir plantene en mer kompakt vekstform.
Før sprøyting skal jorda være godt oppfuktet og bladene tørre. Best virkning ved bruk av rikelig væskemengde.
Plantene må ikke vannes eller dusjes før 24 timer etter behandling. Behandlingstidspunkt: Se etikett.

Blandbarhet
: Bland ikke med andre kjemikalier.

Pakn.str.: 4 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Se etikett

Filter: P3/A2

NAD: 900 g/daa.

Lagring: Tørt

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALIETTE 80 WGVarenr. 410202

(800 g fosetyl-aluminium pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot algesopper i prydplanter i grøntanlegg, i planteskoler og i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i salat i veksthus, plasttunell og på friland, mot agurkbladskimmel i frilandsagurk, mot rotstokkråte (Phytophthora Cactorum) i produksjon av jordbærsmåplanter samt nyplantinger og etablerte plantninger av jordbær i veksthus, plasttunell og på friland, samt i tilfeller hvor NIBIO, divisjon plantehelse har påvist rød marg i jordbær eller rød rotråte i bringebær i veksthus, plasttunell eller på friland.

Behandles ved sprøyting, dypping, sprøytevanning eller ved innblanding i blomsterjord. Tas opp av bladverk og røtter og transporteres med saftstrømmen oppover og nedover i plantene. Brukes forebyggende da middelet stimulerer kulturenes egen forsvarsmekanisme og hemmer spiring av nye sopper. Ny tilvekst i grønne plantedeler og røtter beskyttes. Sideeffekt mot enkelte bakterier og er skånsom mot nyttedyr med unntak av edderkopper og rovmidd.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Salat:
14 dager.
Frilandsagurk:
4 dager.
Bringebær og jordbær:
Før blomstring eller etter høsting.

Dose:

Se etikett for doseringstilpasning
og maks. antall behandlinger.

Filter: P2/A1

NAD: 400 g/daa.

Lagring: Tørt/kjølig

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ALL CLEAR EXTRAVarenr. 410604

(Monoetanolamin. Klebe- og sprede middel, kompleksbinder.)

 • Advarsel

Rengjøringsmiddel til sprøyteutstyr

Spesialmiddel til rengjøring. Inneholder 3 komponenter. Monoetanolamin som løser opp preparatrester. Klebe- og spredemiddel nedsetter overflatespenningen og sørger for at vaskevannet kommer fram til vanskelige lommer. Smører kraner, ventiler og pakninger. Kompleks-bindere som kapsler inn frigjorte preparatrester slik at de følger med ved skylling. Bløtgjør også hardt vann. Preparatrester og vaskevann kan sprøytes ut på behandlet kultur. Må ikke blandes med klorin eller andre klorholdige vaskemidler. All Clear Extra er ikke klassifisert som plantevernmiddel.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Dose:

500 ml/100 l vann

Lagring: Frostfritt

Helseklasse: -

Miljøklasse: -

Print Friendly, PDF & Email

ALLIANCE WGVarenr. 410709

(600 g diflufenikan +60 g metsulfuron-metyl pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i høst- og vårhvete, vårbygg og høstbygg, høstrug og rughvete.
Jord- og bladvirkende ugrasmiddel mot frøugras brukt på våren. To ulike aktivstoffer sikrer en forebygging mot resistensutvikling. Alliance er formulert som et granulat og har en meget bred frøugraseffekt i både høstkorn og vårkorn. Diflufenikan (DFF) er et jord- og bladherbicid. Den mest synlige effekten er at unge blad blir hvite. Ved sprøyting danner DFF en film på jordoverflaten. Produktet tas opp når ugraset spirer og gjennom unge blad på spirt ugras. Jordeffekten kan, avhengig av dose og andre forhold, vare i inntil 8 uker. Ved sen behandling kan DFF gi klorotiske (hvite) flekker på kulturplanten. Meget god effekt på ikke resistent balderbrå, då-arter, vassarve, gjetertaske, pengeurt, storkenebb, rødtvetann, spilloljevekster, veronika arter og åkersennep. God på stemor, forglemmegei, meldestokk og vindeslirekne. Effekten på meldestokk i vårkorn er avhengig av smått ugras og god luft- og jordfuktighet. Ugrasplantene blir gule i vekstpunktet og veksten stanser umiddelbart etter behandling. Mengden diflufenikan (DFF) er ikke stor nok til å gi en sikker effekt på SU/ALS resistente arter, men vil forebygge resistens. Alliance kan blandes med Duplosan Meko, Tomahawk 200 for å sikre effekt på flere resistente arter. Blanding med MCPA er effektiv på rotugras og sikrer effekt på meldestokk i vårkorn. Alliance er effektiv fra 5°C
forutsatt at det er vekst i plantene. Unngå behandling i forbindelse med frost. Alliance er blandbar med flere midler, men ikke Puma Extra. Det skal tilsettes klebemiddel. Påfølgende år kan korn med eller uten gjenlegg, oljevekster, potet, erter bønner og lin dyrkes. Samme år kan høstoljevekster dyrkes. Se etikett.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 10 x 250 g

Behandlingsfrist:

BBCH 30

Dose:

5 g/daa.

Filter: A1/P3

NAD: 5 gr. pr. daa.

Lagring: Tørt og frostfritt i originalemballasje.

Avst.vann: 5 m, men det kreves vegetert buffersone på 10 m. Avstandskravet til vann på 5 m kan være en del av buffersonen.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-4147

ALLY CLASS 50 WGVarenr. 410165

(100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn om våren.

Ally Class er formulert som et vannløselig granulat. Preparatet består av to aktive stoffer. Metsulfuronmetyl, en sulfonylurea, er systemisk og har både blad- og jordvirkning. Karfentrazonetyl har kontaktvirkning. Med to aktive stoffer, med forskjellig virkemåte, har Ally Class en innebygd resistensstrategi overfor ugras der begge stoffene har god virkning. Ally Class har meget god virkning mot linbendel, balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, korsblomstret ugras, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tungras, vassarve, veronika, åkerminneblom,
åkersvineblom og åkerstemorblom. Anbefalt vannmengde er 10-40 liter/daa.
Klebemiddel skal ikke tilsettes, da dette kan gi sviskade!
Små sviflekker kan forekomme på kornbladene, særlig der sprøytevæska treffer. Forbigående lysfarging kan også forekomme. Effekten kan fremtre tydeligere etter nattefrost, men det har ikke påvirket avlingen i forsøk. En viss stråforkorting kan i enkelte tilfeller oppstå. Året etter sprøyting med Ally Class kan det bare dyrkes korn med eller uten gjenlegg, raps, rybs, poteter, erter, bønner eller lin.

Blandbarhet. Det må ikke tankblandes med klebemiddelholdige midler, og det er derfor få preparater som kan anbefales og blandes med Ally Class, se blandetabell.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Høstkorn: 2,5 – 5 g/daa.
Vårkorn: 2 – 4 g/daa.

Filter: P2/A1

NAD: 5 g/daa.

Lagring: Tørt

Avst.vann: 5 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

AMISTARVarenr. 410203

(250 g azoksystrobin pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer på korn, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille, bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hvitkål, hodekål, rødkål, savoykål, spisskål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, sukkerbete, fôrbete, reddik, ert til konserves, sukkererter, erter til modning, bønner, raps og rybs, oppal av grønnsaker, jordbær og bringebær på friland i plasttunell og i veksthus, samt bruk i frilandsagurk.

Amistar inneholder azoksystrobin som hemmer soppens åndingsprosesser. Amistar tas raskt opp og transporteres systemisk i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Dette gir ny tilvekst en viss beskyttelse. Amistar bekjemper soppangrep mest effektivt før soppen har etablert seg på plantene.
Det anbefales derfor å sprøyte ved begynnende angrep eller når angrep forventes etter klimatiske forhold og etter varsling. Redusert dose kan anvendes på tidlig stadium ved moderat smitte. Under vedvarende smittepress trengs det gjentatt behandling. Amistar har spesielt god virkning mot hveteaksprikk (Stangonospora nodorum) og hvetebladprikk (Septoriatritici) og er svært aktuell å benytte ved begynnende skyting. Amistar bør ikke benyttes etter BBCH 55 i hvete og BBCH 49 i bygg. Mot visse soppsykdommer, som f. eks. rust og byggbrunflekk, virker Amistar også kurativt. I tillegg til at Amistar dreper soppsykdommene effektivt, vil Amistar også føre til at planten holder seg lengre grønn. I forsøkene har bruk av Amistar ikke forsinket kornets modning. Amistar er svært skånsom mot kulturen. Dette sammen med en god sykdomsbekjempelse, god langtidsvirkning og vedlikehold av plantens grønne bladareal gir høyere merutbytte av god kvalitet. Amistar er regnfast etter en time. For å unngå utvikling av resistens er det viktig å ta visse forholdsregler. For å sikre effekt mot grå øyeflekk og forebygge risiko for resistensutvikling mot mjøldogg og hveteaksprikk/-bladprikk, bør Amistar tankblandes med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme ved bekjempelse av disse sykdommene. Bruk ikke preparater som inneholder strobiluriner mer enn to ganger pr. sesong. Det gjelder både Amistar alene, i blanding med andre soppmidler eller i veksling med andre preparater som inneholder strobiluriner. Har en brukt strobiluriner om høsten, skal en ikke behandle mer enn en gang i vekstsesongen med Amistar eller andre strobilurinholdige preparater. Se også avsnitt om resistens og les etiketten.

Blandbarhet: Amistar kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler. Se blandetabell.
Blanding med mangansulfat, urea og/eller mikronæringsstoffer kan gi økt risiko for sviskade. Ved blanding med Cerone må Amistar tilsettes først.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Amistar har off-label godkjenning. Søker er NLR og Inderøykarve SA . Virkeområde og bruksområde er:
Mot storknolla råtesopp i oljedodre. Utvidelse av virkeområde mot mjøldogg, storknolla råtesopp og andre sjukdommer i tillegg til agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar. Mot bladflekksjukdommer i babyleaf, bladgrønnsaker og dill. Mot Purple Spot i asparges. Mot storknolla råtesopp i karve.
Kilde: Mattilsynet

Amistar har minor-use godkjenning. Søker er Norwegian Golf Federation. Virkeområde og bruksområde er:
Bruk mot rotdreper på golfgreener. Mot underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv i settepotetproduksjon.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Korn og erter til modning:
35 dager.
Raps, rybs, bete, kålrot og nepe:
30 dager.
Purre:
42 dager.
Potet, kålvekster, ruccola, bønner, erter til konserves, sukkererter, stangselleri, knollselleri, kruspersille, bladpersille, kepaløk, sjalottløk, salat og bringebær på friland:
14 dager.
Bringebær i veksthus og i plasttunnel:
etter høsting.
Gulrot, persillerot, pastinakk:
10 dager.
Jordbær og vårløk:
7 dager.
Frilandsagurk:
4 dager.

Dose:

Korn: 50 – 100 ml pr. daa.
Grønnsaker: 80 – 100 ml pr. daa.
Maksimal total dosering er 200 ml/daa. pr. sesong.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning.

Filter: P2/A1

NAD: 100 ml/daa.

Avst.vann: Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

APRON XLVarenr. 410259

(339 g metalaksyl-M pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Beisemiddel mot algesopper (bladskimmel o.l.) på frø av korsblomstra jordbruksvekster, bete, grønnsaker (unntatt bønner), gras til grøntanlegg, beising av setteløk, stikkløk og blomsterløk, samt til bekjempelse av algesopper på prydplanter i veksthus. Tillatt i gårdsanlegg.

Systemisk spesialmiddel for beising mot frø- og jordsmitte som råteskimmelsopp, bladskimmelsopp og hindrer frø- og løkoverført smitte av erteblad-, kålblad- og løkbladskimmel.
Middelet tas opp i frø og transporteres oppover i nyspirte planter. Virker direkte drepende. Apron er tilsatt klebemiddel og fargestoff. Beisa frø og setteløk må ikke brukes til mat eller fôr.

 

Pakn.str.: 12 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Vellingsbeising:
100 – 150 ml til 3 – 5 dl vann.
Tørr- og fuktbeising:
1 – 2 ml til 1 kg frø.
Våtbeising:
200 ml til 100 l vann i 15 min.
Konsentratbeising:
25 ml til 2 – 10 l vann pr. daa. setteløk.

Doseringa skal ikke overstige 243 ml pr 1000 m2.

Filter: P2/A1

NAD: 25 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

ARIANE SVarenr. 410108

(40 g fluroksypyr + 20 g klopyralid + 200 g MCPA pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Bredtvirkende ugrasmiddel i høst- og vårkorn, i grasgjenlegg med eller uten
korn som dekkvekst, grasfrøeng, raigras og annet gras i grøntanlegg.
Ariane
skader kløver og andre belgvekster.

Systemisk og kontaktvirkende middel med meget god virkning mot balderbråarter, dåarter frøpl. av burot, gjetertaske haremat, hønsegras, klengemaure, krokhals, løvetann, meldestokk, oljevekster, pengeurt, smånesle, svartsøtvier, tranehals, tunbalderbrå, vindeslirekne, åkerdylle, åkergråurt, åkergull, åkerkål, åkersennep, åkerminneblom og åkersvineblom.
God virkning mot gullkrage, haredylle, linbendel, hønsegras, rødtvetann, stivdylle, vassarve og tungras. Virkningen er svak mot jordrøyk og åkerstemor. Kløver og andre belgvekster skades. Temp. ved utsprøyting bør være over 120 C. Ved smått og saftspent ugras under gode vekst- og virkningsforhold brukes laveste dose. Dersom det året etter skal dyrkes potet, ert og andre belgvekster, gulrot og andre skjermplanter må halmen kuttes og spres godt før pløying om høsten.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp-, insekt- og vekstregulerende midler som Stabilan 750 og Moddus Start.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 14 dager etter behandling.

Dose:

150 – 300 ml pr. daa.

Filter: P2/A2

NAD: 250 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3571

ATLANTIS ODVarenr. 410716

(10 g mesosulfuron + 2 g jodsulfuron pr. kg)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høsthvete, rug og rughvete.

Ekte grasugrasmiddel som virker mot de fleste arter av grasugras som markrapp, tunrapp, knereverumpe og raigras. Virker også mot noen tofrøblada arter som balderbrå, då, linbendel, oljevekster og vassarve. Brukes hovedsakelig i høstkorn om høsten, men kan også benyttes som problemløser om våren. To virksomme stoff av typen sulfonylurea i en flytende OD-formulering. Kan benyttes ved temperaturer ned til 50 C, men best effekt oppnås ved sprøyting på tørre planter og ved temperatur rundt 100 C. Det bør ikke sprøytes dersom det er utsikter til nattefrost. Det skal tilsettes 50 ml Renol/Mero pr daa for å få best mulig effekt av Atlantis, men man bør vurdere type tilsetning dersom man blander med andre produkter. Forbigående gulning kan forekomme avhengig av dose og gitte klimaforhold. Vær imidlertid klar over sortsvariasjoner i forhold til selektivitet. Rug og høsthvetesorten Magnifik er spesielt følsom og krever lavere dose. Se etikett.

Blandbarhet: Ved sammenfallende behandlingstid kan Atlantis OD normalt blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler. Les etikettene nøye med tanke på tilsetning av Renol el. Mero. Se også blandetabeller. Ved bruk om våren er det aktuelt å blande med for eksempel Alliance WG, Saracen Delta, Hussar Plus OD, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Starane XL/Cleave. Ved bruk om høsten kan Atlantis OD blandes med Boxer for å sikre effekten mot SU-resistent vassarve.

NB!
– Må ikke brukes i bygg eller havre!
– Må ikke brukes i fangvekster!
– Bruk av Renol eller Mero anbefales da dette bedrer virkningen betydelig!

Pakn.str.: 10 x 600 g/4 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

10-50 g/45 – 150 ml pr daa.
Se etikett for doseringstilpasning.

Filter: A1/P3

NAD: 50 g/150 ml/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

ATTRIBUT TWINVarenr. 410102

(700 g propoksykarbazon per kg) + (100 g jodsulferon per l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i høst- og vårhvete.

NB! Må alltid brukes sammen med Hussar OD eller Sekator OD!

Produktet som markedsføres heter Attribut Twin, og er en sampakning av Attribut SG og Hussar OD. Attribut SG skal ALLTID benyttes sammen med et produkt inneholdende jodsulfuron for å sikre selektiviteten. Attribut SG 70 er et ugrasmiddel som tilhører gruppen sulfonylurea. Se resistens. Preparatet har god virkning mot ulike faksarter, floghavre, hønsehirse, kveke, åkerkvein, åkerrevehale samt noen tofrøblada ugrasarter. Attribut SG 70 inneholder aktivstoffet propoksykarbazon som virker ved å hemme dannelsen av noen livsviktige aminosyrer i plantene. Opptaket skjer både gjennom jorda og via bladene. Etter at middelet er tatt opp i plantene, stopper veksten i løpet av noen dager. Etter 10-15 dager ses en gulfarging av de yngste plantedelene og ugraset begynner å falle sammen for så å visne vekk i løpet av de neste 2-4 ukene. Dersom man sprøyter på stort ugras, ser man ofte at ugraset beholder grønnfargen, men veksten hemmes og i de fleste tilfeller stoppes. Full effekt ses først etter 4-6 uker. Attribut Twin har et meget bredt virkningsspekter, og har god virkning på de flest ugrasarter. Det er imidlertid viktig at produktet benyttes tidlig for å få ønsket virkning. Preparatet gir best virkning ved behandling med god jordfuktighet, og fremstår som en komplett løsning i hvete.

Pakn.str.: 4 x 600 g Attribut SG + 4 x 500 ml Hussar OD

Dose:

6 g Attribut SG + 5 ml Hussar OD + 50 ml Mero/ Renol pr. daa.

Vannmengde: 15- 30 liter vann pr. daa.

Riktig behandlingstidspunkt er stadium BBCH 13 (kornet har 2-blad) til ca. stadium BBCH 23 (3. sideskudd synlig).

Filter: A1/P3

NAD: 6 g/daa.

Lagring: Tørt, kjølig, frostfritt

Avst.vann: 10 m - Vegetert buffersone i høstkorn

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3572

AVIATOR Xpro EC 225Varenr. 410281

(75 g bixafen + 150 g protiokonazol pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Aviator Xpro er et bredspektra middel mot soppsykdommer i korn. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI) og protiokonazol. Aviator Xpro er et soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonosporanodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset. Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Aviator Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Aviator Xpro inneholder bixafen som har en annen virkemekansime enn andre soppmidler i korn i Norge, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Bixafen virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt på de utsatte sykdommene. Middelet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Se avsnitt om strobilurinresistens og les etiketten.

Blandbarhet: Preparatet kan blandes med andre soppmidler som Delaro eller Proline. Ved sammenfallende behandlingstid kan Aviator Xpro også blandes med aktuelle skadedyrsmidler. Preparatet er regnfast etter ca. 1-2 timer, og kan kun benyttes 1 gang per sesong.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn 5 uker

Dose:

Bygg og havre:
40 – 80 ml pr. daa. i 15- 30 liter vann.

Hvete, rug og rughvete:
50 – 80 ml pr. daa. i 15- 30 liter vann.

Tidligste behandlingstidspunkt er stadium BBCH 40.

Filter: A1/P3

NAD: 80 ml/daa.

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3573

AXIALVarenr. 410181

(50 g Pinoksaden og 12,5 g Kloquintoset-mexyl pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirse i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg.
Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta ved å hemme dannelse av acetylkoenzym A karboksylase (ACCase hemmer). Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Behandlingstidspunkt fra 2-bl.-stadiet til flaggbladet er synlig (BBCH 12-39). Under normale vekstforhold er kornet og floghavren på samme utviklingstrinn,
men dette kan variere med vekstforhold og spiredybde. Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Siden Axial har bladvirkning bør grasugraset ha min. 2 blader ved sprøyting. Resistens mot Axial er ikke kjent i Norge. Ensidig bruk av ett middel kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for middel/ middelgruppen. Risiko for resistensutvikling i floghavre mot denne gruppa av midler er regnet som moderat. For å forebygge resistensutvikling eller nedsatt følsomhet, skal Axial likevel inngå i bekjempelsesprogram med midler med ulike virkningsmekanismer (hvis tilgjengelig) og/eller alternative bekjempelsesmetoder f. eks. luking og brakking av områder med svært tett bestand. Planter som overlever sprøyting med Axial må lukes bort. Ved mistanke om tilfeller med nedsatt følsomhet, ta kontakt med importør/rådgiver. Axial er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Moddus, Trimaxx og Stabilan 750. Blanding med vekstregulerende midler etter kornets BBCH 32 anbefales ikke. Det anbefales da 5 dager mellom vekstregulering og Axialbehandling. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Harmony Plus SX, Starane XL, eller Tomahawk 200. Ugrassprøyting med andre preparater bør utføres 7 dager før eller etter en Axialbehandling. I blanding med ugrasmidler bør Axialdosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.

Axial har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag. Virkeområde og bruksområde er:
Mot grasugras i bladfaks.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

Bruk 60-90 ml/daa. i 15-30 liter vann mot floghavre og 90-120 ml/daa. mot hønsehirse og raigras. Største dose og mye vann ved sein sprøyting og mye ugras.

Raigras (etter bruk som fangvekst): Bruk 90-120 ml/daa. i 15-30 liter vann. Samme tidspunkt som floghavre.
Se etikett.

Filter: A1/P2

NAD: 90 ml/ daa.

Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3574

BANVELVarenr. 410160

(480 g dikamba pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i eng og beite samt bygg og vårhvete i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX.

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras, åkertistel (10 cm), balderbrå (3 blader), hønsegras, vindeslirekne, jordrøyk, klengemaure, linbendel og vassarve i korn, eng og beite. Best virkning når ugraset er i god vekst. I eldre eng og beite vil blanding med MCPA gi god effekt mot soleie, groblad m.fl. Kløver skades sterkt. I bygg og vårhvete kan Banvel brukes i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX som en forebyggende resistenstrategi.
Se avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Kan blandes med fenoksysyrer og lavdosemidler (SU) av typen Harmony Plus SX og CDQ SX samt Starane XL.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

21 dager

Dose:

Eng og beite:
50-200 ml pr. daa.

Korn:
25 ml pr. daa.

 

 

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BASAGRAN SGVarenr. 410703

(870 g bentazon pr. kg)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr og frøeng av rødkløver og timotei. Gjenlegg med hvit-, rød- eller alsikekløver til frøproduksjon eller i blanding med gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Kontaktvirkende med best effekt fra ugrasets frøbladstadium til 2-4 bladstadiet. Effekten vises etter ca. 1 uke. Spesielt god effekt mot balderbrå og klengemaure. God effekt mot gullkrage, haremat, hønsegras, korsblomstra ugras, linbendel, tranehals, tunbalderbrå, åkergråurt og åkersvineblom. Effekten mot meldestokk, vassarve og då er ofte ujevn og svak. Dårlig effekt mot tungras, rødtvetann og åkerstemor. Plantene må fuktes godt. Sprøyting i sterk solskinn og høy temperatur kan skade kulturplantene. En optimal behandling utføres om morgenen med høy luftfuktighet og med 20-30 l vann pr. daa. Lang lyspåvirkning etter behandling styrker opptagelsen i plantene og sikrer effekten.

Blandbarhet: I ert blandes Basagran SG med Fenix, se etikett.

Basagran SG har off-label godkjenning. Søker er NLR og Norsk Frøavlerlag. Virkeområde og bruksområde er:
Mot ugras i sjalottløk og kepaløk. Mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 3 kg

Behandlingsfrist:

28 dager

Dose:

100 – 160 g pr. daa.

Filter: P2/A1

NAD: 160 g/daa.

Lagring: Tørt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BETANAL SCVarenr. 410150

(157 g fenmedifam pr. l)

 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i fôrbete, rødbete og jordbær.

Betanal virker mot de fleste tofrøblada ugras inntil de har 2 varige blad. Preparatet tas opp gjennom grønne plantedeler og virker kun mot oppspirt ugras. Effekten viser seg 4-8 dager etter behandling. Mot klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp er virkningen ofte dårlig. Sprøyt tidlig i pent, varmt og stille oppholdsvær, på tørre planter i god vekst. Temp. over
10-12 0 C. Regn før 6 timer etter sprøyting kan redusere virkningen. Ved store temperatursvingninger kan betene hemmes i veksten.

Blandbarhet: Kan blandes med Goltix og enkelte skadedyrmidler. Betanal tilsettes først.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær må sprøytes før blomstring eller etter høsting.

Dose:

150-200 ml pr. daa. pr. sprøyting inntil 3 behandlinger
pr. sesong.

Se etikett.

NAD: 400 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

BONZIVarenr. 410412 

(4 g paklobutrazol pr. l)

 • Avgiftskl. 1

Vekstregulerende middel til bruk på prydplanter i veksthus.

Bonzi er tillatt brukt i potteplanter og er prøvd uten å gi skade i følgende kulturer: Exacum affine, Euphorbia pulcherrima (Julestjerne), Eustoma grandiflorum, Kalanchoe, Potteroser, Pelargonium peltatum og Solanum pseudocapsicum. Retarderingseffekten ved behandling med Bonzi kan variere avhengig av sort, vekststadium og lokale forhold forøvrig. Det anbefales derfor å prøvesprøyte noen få planter med den anbefalte dosering innen bruk i stor skala. Unngå å sprøyte på våte planter. For andre prydplanter i potter må en prøvesprøyte for å finne riktig dosering. Bonzi tas opp og transporteres gjennom blad, stengler og røtter. Stoffet transporteres til vekstpunktene og reduserer cellestrekningen slik at det oppnås en kontrollert reduksjon av potteplantenes vegetative vekst. Plantene får mer kompakt vekstform, ofte mørkere bladfarge og for visse planteslag økt ansettelse av blomsterknopper. Da Bonzi har en sterk veksthemmende
effekt, er det viktig at plantene er i god vekst ved behandlingen. Ved svak vekst i plantene, tørke eller annen stress er det stor fare for overdosering og vekststans. Unngå vanning fra toppen før 24 timer etter

Pakn.str.: 12 x 1 l

Dose:

Se doseringsskjema tilpasset de enkelte arter på etiketten.

Filter: P2/A1

NAD: 750 ml/daa.

Lagring: Frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

BOXERVarenr. 410175

(800 g prosulfokarb pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladet frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Boxer har også noe virkning mot markrapp. I potet mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp. I grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, klengemaure, knereverumpe og andre tofrøbladet frøugras.
Boxer har jordvirkning og kan benyttes fra oppspiringsfasen og frem til kornets tre-bladstadiet. BBCH 00-13. Preparatet bekjemper ugraset effektivt ved at det tas opp i plantenes vekstpunkt, både i røtter og blad. Resistens mot prosulfocarb er ikke kjent i de nordiske land og vil fungere som resistensbryter i forhold til sulfonylurea. Boxer er derfor et svært nyttig preparat, særlig med tanke på bekjempelse av vassarve i høstkorn. God jordstruktur med god fuktighet gir best virkningsbetingelse, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Etter kraftig regn, som kan gi oksygenmangel, kan en observere forbigående gulning. Boxer sprøytes ut med vanlig utstyr, dyser og trykk for bekjempelse av ugras i åkerkultur.

Blandbarhet: Det er ikke aktuelt å blande Boxer med andre preparater, men kan blandes med Atlantis. Det er ofte aktuelt å supplere med sprøyting om våren mot vårspirende ugras samt ugras som Boxer ikke bekjemper effektivt. I potet kan Boxer blandes med Fenix og Centium.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Boxer har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag, GA-FA, NLR og Norsk Skogselskap. Virkeområde og bruksområde er: Mot frøugras i engsvingel. Mot
frøugras i asparges. Mot frøugras i kepaløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri, kålrot og nepe. Mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia ved dyrking på friland og i plasttunnel. Mot ett- og tofrøblada ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
Kilde: 
Mattilsynet

Boxer har minor-use godkjenning. Virkeområde og bruksområde er:
Mot spirende ugras i pastinakk og rotpersille. Flere søknader er til behandling, avventer godkjenning – se Mattilsynet

Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

200 – 500 ml i 15 – 25 liter vann pr. daa. Høyeste dose benyttes mot  markrapp og på jord med høyt moldinnhold.

Filter: A1/P2

NAD: 500 ml/daa.

Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Avst.vann: 5 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

BROADWAY STAR WGVarenr. 410707

(70,8 g pyroxsulam + 14,2 g florasulam pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Bredt virkende ugrasmiddel i vårhvete uten gjenlegg av gras eller belg­vekster (kløver).

Broadway Star inneholder pyrokssulam og florasulam. Aktivstoffene er ASL hemmere og begge tas i hovedsak opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Resistens mot ASL-hemmere (sulfonylurea) er kjent hos tilfeller av flere ugrasarter i Norge. Det er stor risiko for utvikling av resistens til disse aktive stoffene så forholdsregler bør tas for å minimere risikoen. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme eller tankblande med disse. Se eget avsnitt om resistens og les alltid etiketten. Meget god effekt mot arter av frøugras som oljevekster, gjetertaske, pengeurt, meldestokk, jordrøyk, klengemaure, balderbrå, åkerminneblom, åkerstemor, åkersennep, vassarve, vindeslirekne og då. God effekt mot grasarter som åkerkvein, kveke, raigras, markrapp, tunrapp og floghavre. Broadway Star er veldig brukervennlig og gir mulighet til fleksibelt vekstskifte da det ikke er begrensninger i etterfølgende kultur. Preparatet er lite temperaturavhengig og er effektivt fra tidlig på våren så snart ugras er i aktiv vekst fra BBCH 20 – 32. Floghavre bekjempes best før begynnende stekning. Tidlig behandlingstidspunkt gir best effekt på alle ugrasartene og dermed sikres optimal konkurranseevne for kulturen. Preparatet er ferdig formulert for maksimal ugraskontroll uten behov for blandingspartner og er regnfast etter en time. Broadway Star brytes raskt ned i jord. Sprøyt ikke en stresset åker enten det er forårsaket av faktorer som frost, tørke, drukning/oksygenmangel, næringsmangel, sykdommer eller skadedyrsangrep. Etter behandling med Broadway Star kan åkeren få en forbigående gulning.

Blandbarhet: Kan blandes med andre relevante plantevernmidler ved sammenfallende behandlingstid.
Må ikke blandes med Moddus og Trimaxx.
Ved blanding med clormekvatklorid (Stabilan 750) er maks dose 100 ml/daa.
Broadway Star skal alltid blandes med 50 ml PG26N i 10-30 l vann pr. daa.
Ved bruk av vannmengde under 10 l/daa. skal mengden PG26N reduseres med 50 %.

 

 

Pakn.str.: 10 x 1,06 kg

Behandlingsfrist:

Senest ved stadiet BBCH 32

Dose:

15 g/daa. + PG26N

50 ml PG26N (klebemiddel) i 10-30 l vann/daa.

Ved bruk av vannmengde under 10 l/daa. skal mengden PG26N reduseres med 50 %

Filter: A1/P3

NAD: 15 g/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt ved temp. under 30˚C i lukket originalemballasje.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3575

CABRIO DUO 112 ECVarenr. 410283

(72 g Dimetomorf 72 g/l og 40 g Pyraklostrobin pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot mjøldogg og bladskimmel i løk, hvitløk, sjalottløk, agurk og salat på friland.

Cabrio Duo inneholder dimetomorf og pyraklostrobin. Begge de aktive stoffene er lokalsystemiske og translaminære. Dimetomorf tilhører den kjemiske gruppen karboxylsyraamidler og pyraklostrobin tilhører gruppen strobiluriner. Dette gir Cabrio Duo 112 EC god beskyttelse mot resistensutvikling. Pyraklostrobin anses å ha en høy risiko for å utvikle resistens. Dimetomorf anses å ha lav til middels risiko for å utvikle resistens. Gjentatt bruk av preparater med samme virkemåte øker risikoen for utvikling av resistens. Det anbefales å bruke Cabrio Duo maksimalt
tre ganger pr. vekst. Effektiv sykdomskontroll er viktig for å forhindre resistensoppbygging. Følg derfor anbefalt dosering og behandle tidlig ved lavt sykdomstrykk. Cabrio Duo brukes ved første advarsel for sykdomsangrep, da den kurative effekten av preparatet er minimal.

Blandbarhet: Cabrio Duo EC er fysisk og kjemisk blandbar med Switch 62,5 WG, Steward 30 WG, Focus Ultra EC. Cabrio Duo EC skal tilsettes blandingen som det siste preparatet, unntatt når det blandes med et annet preparat med EC-formulering. Ved blanding med et annet EC-preparat, skal Cabrio Duo tilsettes først. Forsikre deg alltid om at det først tilsatte preparatet er fullstendig oppløst i tanken før neste preparat tilsettes.  Se etikett for mer info.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Løk, hvitløk, sjalottløk og salat:
7 dager

Agurk:
1 dag

Dose:

Løk:
200-250 ml/daa. ved BBCH 13-48 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Agurk:
200-250 ml/daa. ved BBCH 11-89 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Salat:
200-250 ml/daa. ved BBCH 10-49 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Anbefalt vannmengde 20-100 l/daa. i alle godkjente kulturer.

Filter: A1/P3

NAD: 250 ml/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt beskyttet mot sollys og temperaturer over 40°C

Avst.vann: 20 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

CDQ SXVarenr. 410189

(111 g metsulfuron-metyl + 222 g tribenuron-metyl pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Bredt virkende ugrasmiddel tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre uten gjenlegg.

CDQ SX er effektivt mot de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn uten gjenlegg. Preparatet inneholder to aktive stoffer og tas opp både gjennom bladene og røttene. Optimal
effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 1-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. CDQ SX tas hurtig opp og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer ved at plantene slutter å ta opp vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging av vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold. CDQ SX har god virkning også ved lave temperaturer, om ugrasplantene er i god vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Preparatet tilhører gruppen sulfonylurea og har virkemåte som ALS-hemmer. Når et ugrasmiddel eller en middelgruppe med samme eller liknende virkemåte brukes ensidig på samme areal flere år etter hverandre, kan naturlig resistens av enkelte ugrasarter selekteres fram, oppformeres og bli dominerende på arealet. Utvikling av resistens kan unngås ved å skifte mellom midler med forskjellig virkemåte, men med samme
virkning overfor ugrasarten, eller ved tankblanding av disse to midlene. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling mot enkelte ugrasarter, brukes CDQ SX, (eller midler med samme virkningsmekanisme), i tankblanding med enten Pixxaro, Duplosan Meko, Tomahawk 200, Saracen Delta, Cleave eller Starane XL. Kornplantene kan under visse forhold få en forbigående lysere farge i 4-10 dager etter behandling. Hvis det er brukt
opp til 2,7 g granulat CDQ SX pr. daa. kan det den følgende vekstsesong dyrkes høst- og våroljevekster, poteter, mais til ensilering, korn evt. med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner og lin. Det kan ikke dyrkes beter, grønnsaker eller noen annen kultur enn de ovenfor nevnte, hverken det år CDQ SX er brukt eller det følgende år. Ved event. omsåing, se etikett.
Resistensutvikling, se her.

Blandbarhet: Kan blandes med ugrasmidlene som nevnt over og aktuelle sopp og skadedyrsmidler ved sammenfallende behandlingstid. se etikett.

 

 

 

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

Høstkorn, vårbehandling:
1,5-2,7 g pr. daa. + DP-klebemiddel

Vårkorn:
1-2,7 g pr. daa. + DP-klebemiddel.
maks 1,5 g/daa. i havre.

Høyeste dosering benyttes ved stort ugrastrykk og/eller ugrasplanter over 4.blad stadiet. Bruk 50 ml DP-klebemiddel per 100 liter vann.

Se etikett for doseringstilpasning

Filter: A1/P3

NAD: 2,7 g/daa.

Lagring: Tørt i lukket originalemballasje.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3576

CENTIUM 36 CSVarenr. 410354

(360 g clomazon pr. l)

 • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i potet, gulrot, kålrot, hodekål, rosenkål, ert til modning (fôrert) og ert til konsum, rotpersille, knollselleri, raps og rybs. Tillatt dosering er lavere enn normaldosering for Centium. Derfor skal preparatet normalt brukes i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig virkning. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig effekt. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i kombinasjon med mekanisk bekjempelse mellom radene.

Ved optimale virkningsforhold har Centium 36 CS virkning mot, då, gjetertaske, haremat, klengemaure, orientveronika, smånesle, svartsøtvier og vassarve (også ALS-resistent). Mindre sikker virkning mot, hønsegras, tungras, meldestokk, pengeurt og åkerminneblom. Variabel effekt mot tunrapp. Det aktive stoffet tas opp av ugrasplantene i spiringsfasen og transporteres ut til vekstpunktet. Centium 36 CS stopper syntesen av klorofyll og andre pigmenter som produseres under fotosyntesen. Virkningen ses som en tydelig lysfarging til hvite frøblad på følsomme ugrasarter. Plantene visner ned og dør. Normal virkningstid er 4-8 uker. Sprøyting utføres umiddelbart etter såing. Best ugrasvirkning oppnås på et såbedd uten store klumper og med god jordfuktighet. Centium 36 CS anbefales ikke på jord med høyt moldinnhold, f. eks. myrjord, fordi ugrasvirkningen da blir dårlig. Etter utvintring/feilslått høstraps kan det såes om på våren. Etter lett jordbearbeiding kan oljevekster, potet erter/bønner og mais dyrkes. Etter dyp harving (20-30 cm) eller pløying kan korn (bygg, havre, hvete), fôrbeter, oljelin, spinnelin, luserne, salat, spinat  kålvekster, gulrot og løk dyrkes. Etter feilslått kultur av potet, erter eller gulrøtter kan omsåing/setting gjøres når det har gått > 6 uker etter Centium behandling etter dyp jordarbeiding til korn (bygg, havre, hvete), erter, gulrøtter, åkerbønner, poteter, mais, fôrbeter, oljevekster, kålvekster, oljelin, spinnelin, luserne, salat og spinat.

Blandbarhet: Centium 36 CS kan tankblandes med andre ugrasmidler hvis bruksområde og behandlingstidspunkt er sammenfallende.

Centium 36 CS har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:

Mot frøugras under plast i plantet knollselleri og kålrot og mot frøugras på friland i sådd nepe og gulrot, plantet stangselleri, brokkoli, blomkål og kålrot. Mot frøugras i gulrot frem til 4 varige blad. Mot frøugras i asparges.
Kilde: Mattilsynet

Centium 36 CS har minor-use godkjenning. Søker ikke kjent. Virkeområde og bruksområde er:
Mot frøugras i gulrot og nepe. Mot frøugras i kålrot (plantet og sådd), under dekke på friland og åkerbønner på friland.
Kilde: Mattilsynet

SELGES UNDER DISPENSASJON I 2021

Centium 36 CS, mot søtvierarter i potet under plast og fiberduk.
Inntil 12,5 ml/daa., 1 behandling før oppspiring.
Gjelder fra 5. mars til 3. juli 2021.

Pakn.str.: 1 ltr.

Dose:

Bruk 12,5 ml i 20-40 l. vann pr. daa.
Se etikett for mer informasjon om behandlingsteknikk.

Filter: A1/P2

NAD: 12,5 ml/daa.

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3577

CERONEVarenr. 410404

(480 g etefon pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 1

Til vekstregulering i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med eller uten gjenlegg og til frukttynning i eple og pære.

Preparatet reduserer strekningsveksten i plantene og stimulerer utvikling av stråets tverrsnitt. På denne måten forsterkes strået og fare for legde, aks- og stråknekk reduseres. Preparatet tas opp gjennom bladene og brukes bare i frodig åker. Unngå å behandle åker som lider av sykdom, tørke eller av annen årsak er stresset.
Best effekt oppnås tidlig på dagen ved temp. 12-150 C og over 75 % luftfuktighet. Regn mer enn 4 timer etter sprøyting har normalt ingen betydning for effekten. Behandlingen utføres i perioden fra flaggbladet er synlig og frem til begynnende skyting. Ved tankblanding med sopp-, insekt- og klebemiddel reduseres dosen med 20-30%. Det må ikke behandles med Cerone tidligere enn en uke etter sprøyting med ugrasmiddel som inneholder fenoksysyrer. I frukt reduseres lengden på nye skudd slik at grenene ikke blir like utsatt for brekkasje, og medvirker dessuten til en bedre form på kronen av frukttrærne.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler. Se blandetabell og etikett.

Cerone har off-label godkjenning. Søker er Norsk Juletre, Norsk Gartnerforbund og NLR.
Virkeområde og bruksområde er: Til toppskuddsregulering i juletre. Til vekstregulering av løkblomster i potte i veksthus.
Mot legde og stråknekk i åkerbønner til modning til fôr.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn: 6 uker

Dose:

15-100 ml pr. daa. korn. Se doseringstilpasning og etikett.

Filter: A1/P3 S og L

NAD: 50 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

CLEAVEVarenr. 410702

(100 g fluroksypyr + 2,5 g fluasilam pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete,  rug, havre, bygg, rughvete, grasfrøeng, eng og beite.

Cleave har meget god virkning mot klengemaure, balderbråarter, vassarve (også SU-resistent) gjetertaske, spillfrø av oljevekster, åkergråurt, tranehals, åkerreddik, åkersennep, haremat, svartsøtvier, hønsegras, tungras og vindeslirekne. På frøbladstadiet er virkningen også meget god mot åkerminneblom, åkersvineblom og løvetann. God virkning mot dåarter på frøbladstadiet, samt groblad, åkertistel og åkerdylle. Cleave har også virkning mot åkerstemorblom og meldestokk når ugraset er på frøbladstadiet. I tillegg i etablert grasmark har Cleave meget god virkning på høymole. God virkning på marikåpe, hundekjeks og soleiearter. En viss kortvarig virkning på løvetann. Cleave er systemisk og tas opp gjennom bladverket og transporteres til plantenes vekstpunkt. Flurasulam er en ALS-hemmer som fører til at følsomme ugras ikke klarer å produsere nødvendige aminosyrer, noe som gir rask vekststans og plantene dør. Fluroksypyr har auxinvirkning, noe som påvirker følsomme ugrasarter en unormal vekst og deretter dør. I vårkorn benyttes Cleave på kornplantenes 3-4 bladstadiet. Ugraset vil da ha 2-4 varige blad. I høstkorn brukes Cleave så snart ugraset er i god vekst om våren. I grasfrøeng skal Cleave brukes så snart ugraset er i god vekst om våren, og kulturgraset er ca. 10 cm høyt. Mot rotugras i grasmark brukes Cleave når plantene har utviklet store bladrosetter og/eller har 15-20 cm høye blomsterstengler. Cleave er lite temperaturavhengig og kan benyttes fra 50C og er regnfast etter 1 time.

Blandbarhet: Kan blandes med en rekke aktuelle preparater. Se blandetabell. Må ikke tankblandes med Puma Extra eller andre preparater som inneholder Fenoxaprop-P.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

Dose:

Vårkorn:
80-100 ml pr. daa.

Høstkorn:
100-120 ml pr. daa.

Grasfrøeng:
120-150 ml pr. daa.

Grasmark (eng og  beite):
150-180 ml pr. daa.

Filter: A1/P2

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 meter

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

COMET PROVarenr. 410278

(200 g pyraklostrobin pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i korn.

Comet Pro er tillatt brukt for bekjempelse av gulrust, brunrust, hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk og snømugg i hvete. Spragleflekk, dvergrust, grå øyeflekk og byggbrunflekk i bygg. Brunrust, grå øyeflekk og snømugg i rug. Brunrust, gulrust og grå øyeflekk og hveteaksprikk i rughvete. Kronrust og havrebladseptoria i havre. Comet Pro tilhører en ny generasjon strobiluriner og setter ny standard for denne preparatgruppen. Det aktive stoffet pyraklostrobin, tas opp i bladene få minutter etter behandling. Pyraklostrobinen fordeles og bindes i vokslaget (lokalsystemisk), og sikrer langtidseffekt og reduserer tap av aktivt stoff ved f. eks. fordampning eller avvaskning av regn. Pyraklostrobin virker ved å blokkere soppens ånding og energiutvikling og hemmer dermed også andre vitale funksjoner. Pyraklostrobin omfordeles kontinuerlig i plantens overjordiske deler, slik at ny tilvekst og bladunderside også beskyttes. Comet Pro virker forebyggende ved å undertrykke dannelse – og utvikling av infeksjonshyfer på bladene, samt kurativt ved å hemme vekst av hyfer på og i bladene. Comet Pro tas straks opp i bladene og er regnfast etter ca. 1/2 time under normale forhold. Obs! Andre mulige blandingskomponenter kan kreve en lenger periode før de er regnfaste.
Aktuelt behandlingstidspunkt er fra avsluttet busking (BBCH 30) og frem til avsluttende blomstring (BBCH 69). Se etikett.

Langtidsvirkningen av en behandling med Comet Pro lik 100 ml pr. daa. i strekningsfasen er ca. 3-5 uker avhengig av smittetrykk, klimatiske forhold, sortens mottagelighet, utvikling av symptomer samt plantenes veksthastighet. I tillegg til at Comet Pro dreper soppsykdommene effektivt, vil preparatet også føre til at plantene holder seg lengre grønne. Comet Pro er meget skånsomt ovenfor kornet og gir normalt ikke sviing av blader og bladspisser. Unngå likevel sprøyting under værforhold med høy temperatur, tørkestress og sterkt solskinn.
Virkning av Comet Pro overfor soppsykdommer i hvete, bygg, rug, havre og rughvete er god. Den kjemiske gruppen strobiluriner har utviklet resistens mot hvetemjøldogg og hvetebladprikk (Septoria tritici). Comet Pro skal derfor alltid blandes med et soppmiddel med annen virkningsmekanisme. Strobilurinholdige preparater skal maksimalt brukes 2 ganger pr. vekstsesong.
Se avsnitt om strobilurinresistens og les etiketten.

Blandbarhet: Blandes med andre aktuelle soppmidler som Forbel, Elatus ra, Elatus Plus, Propulse eller Proline. Kan også tankblandes med de fleste ugras-, skadedyr- og vekstregulerende midler ved sammenfallende behandlingstid, samt mikronæringsstoffer av god kvalitet.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

40 – 100 ml pr. daa. Se etikett for doseringstilpasning og behandlingstidspunkt.

Filter: A1/ P2

NAD: 120 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3579

CONFIDOR 70 WGVarenr. 410350

(700 g imidakloprid pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Skadedyrmiddel mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus, trips, sikader, sugere, biller og sommerfugllarver i agurk, tomat og paprika i veksthus.

Preparatet virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistente
mot Confidor. En bør derfor bruke Confidor i veksling med preparater som har annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Confidor skal brukes så snart de første skadeinsektene vises og om nødvendig gjenta behandlingen etter 10-14 dager, avhengig av angrepsgrad og vekstintensitet. Maks 2 behandlinger pr. kultur pr. år.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Confidor 70 WG har off-label godkjenning. Søker ikke kjent. Virkeområde og bruksområde er:
Mot bladlus i salat som høstes i veksthus. Godkjenning går ut 01.12.2020. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 1. juni. 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 1. juni 2022.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 20 x 200 g

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk og paprika:
3 dager.

Rotvanning i agurk, tomat og paprika.

Dose:

Sprøyting:
Agurk, tomat og paprika:
14-21 g i 100-150 l vann pr. 1000 m2

Dryppvanning:
Agurk, tomat og paprika (på kunstig substrat): 3,5-14 g pr. 1000 plante.

Maks 2 behandlinger. Se etikett for mer informasjon som doseringstilpasning etter skadedyr og behandlingsintervall.

Filter: A1/P2

NAD: 20 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

CONSERVEVarenr. 410328

(120 g spinosad pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 1

Mot trips og minérfluer i prydplanter i veksthus, agurk og tomat, salat, krydderurter og jordbær i potter (jordbærampler) i veksthus.

Kontaktvirkende skadedyrmiddel som er effektiv mot alle stadier av trips (egg, larver, nymfer og voksne individ), og mot larvestadiet av minérfluer. Effekten på skadedyrene kommer etter at insektene kommer i berøring med preparatet, eller gjennom næringsopptaket. Conserve er skånsomt mot en rekke kulturer og er prøvd ut på forskjellige utviklingsstadier av følgende kulturer, uten at skade på plantene ble påvist: Aster novi-belgii, Begonia elatior, Dendranthema-sorter, Exacum affine, Gerbera-hydrid, Hibiscus Rosasenencis, Kalanchoe blossfeldiana, Rosa-hybrid. På
Saintpaulia kan det forekomme bladflekker og skader på blomstene. For andre arter kan planter i blomst også være følsomme. Ved bekjempelse av minérfluelarver er Conserve utprøvd i kombinasjon med Renol (vegetabilsk olje) i følgende kulturer uten synlige skader: Aster novi-belgii, Dendranthema-sorter, Exacum affine, Gerbera-hybrid. Det presiseres at det kun er undersøkt effekten av blanding med Renol, og ikke andre oljer. Resultatet må ses på som veiledende og det anbefales prøvebehandling av et mindre antall planter før en hel kultur behandles.
Forskningsresultater og erfaringer vedrørende Conserve i integrert bekjemping vil være tilgjengelig gjennom veiledningstjenesten og hos importør.

Blandbarhet: Conserve er utprøvd i blanding med Renol ved minérfluebekjempelse og må ikke blandes med andre plantevernmidler.

Dosering og bruksrettledning:

Tomat og agurk

Bekjempelse av trips, minérflue og sommerfugllarver:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips eller minérfluer sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Bekjempelse av kålsommerfugllaver i tomat:
Bruk 0,04% Conserve, tilsvarer 40 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver ses. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig
intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Salat og krydderurter

Bekjempelse av trips, sommerfugllarver og minérfluer:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne minérfluer ses. Behandlingen gjentas etter
behov med 7 dagers intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Prydplanter
Bekjempelse av trips og sommerfugllarver:
Bruk 0,075% Conserve, tilsvarer 75 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips ses. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur.

Bekjempelse av minérfluer:
Bruk 0,1% Conserve, tilsvarer 100 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når voksne minérfluer ses, eller når eggleggingsstikk ses. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. For å øke opptaket i bladene, tilsettes 0,05% vegetabilsk olje (Renol) (50 ml. pr. 100 l vann).

Jordbær i potter (jordbærampler)
Bekjempelse av trips:
Bruk 0,06% Conserve, tilsvarer 60 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips ses. Behandlingen gjentas etter behov med 5 dagers intervall, men med maks. 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

 

Conserve har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot trips, purremøll og løkflue i kepaløk, sjalottløk og vårløk. Mot liten og stor kålflue i kålrot og nepe. Mot stor og liten kålflue i kinakål, hodekål, savoykål, blomkål og brokkoli. Mot minérflue og trips i div. grønnsaker. I bringebær og bjørnebær i veksthus. Mot kålmøll i div. grønnsaker. Mot trips, purremøll og løkflue i purre. Utvidelse av tidligere innvilget Off- label: grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker (pak choi, tatsoi, ruccola, spinat, feltsalat, mangold, bladsennep, bete, salat og mizuna), samt skadegjøreren sommerfugllarver.
Kilde: Mattilsynet 

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Se bruksrettledning over. For mer informasjon om resistentstrategi og doseringstilpasning, behandlingsteknikk m.m., se etikett.

Dose:

Se bruksrettledning over. For mer informasjon om resistentstrategi og doseringstilpasning, behandlingsteknikk m.m., se etikett.

Filter: A1/P2 S og L. Ved tåkesprøyting bruk A2/P3 S og L

NAD: 113 ml/daa.

Lagring: Frostfritt i lukket originalemballasje.

Avst.vann: Ikke aktuelt

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

CYMBAL 45Varenr. 410251

(450 g Cymoxanil pr. kg)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel mot tørråte i potet.

Cymbal 45 inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoxanil. Preparatet har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv, og skal derfor anvendes i blanding med f. eks. Ranman Top og Revus. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt. Cymbal 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig). Cymbal 45 anvendes i et sprøyteprogram i blanding med andre produkter, særlig når smittetrykket er høyt, eller når det planlagte sprøyteintervall ikke kan holdes. Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Cymbal 45 er regnfast etter 2 timer. Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som vurderes å ha en lav til medium risiko for utvikling av resistens. Det er ikke kjennskap til kryssresistens til andre aktive stoffer. Da Cymbal 45 skal brukes i blanding med andre midler mot tørråte, er risikoen for resistens lav. Maksimalt 6 behandlinger pr. sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Minimum intervall 7 dager.

Blandbarhet: Cymbal skal blandes med f. eks. Ranman Top, Revus eller annet virksomt middel for å sikre en bedre forebyggende virkning mot tørråte.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

7 dager før høsting.

Dose:

25 g/daa. i 20-30 l vann. Brukes i blanding med andre midler mot tørråte.

Cymbal 45 kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter.

Filter: A1/P3

NAD: 25 g/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt.

Avst.vann: For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal være anlagt minst ett år før behandling og ha permanent plantedekke bestående av gress eller gress og urter.

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email

DANITRONVarenr. 410343

(53 g fenpyroksimat pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot spinnmidd og bladmidd i bringebær på friland, planteskoler utendørs og prydplanter i grøntanlegg.

Kontaktmiddel med rask virkning mot alle bevegelige stadier til spinnmidd samt frittlevende bladmidd. Virker mot larver, nymfer og voksen midd. Best virkning ved temperatur over 15°C. Regn innen sprøytevæska har tørket kan nedsette effekten. Bør brukes i veksling med andre preparater med annen virkningsmekanisme der det er mulig, for å unngå resistens. Preparatet er generelt skånsomt overfor kulturplantene. Se etikett for plantetoleranse.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Danitron har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Bringebær, brukes før blomstring.

Dose:

75-100 ml pr. 100 l vann.

Filter: P2/A1 ved vanlig sprøyteutstyr, P3/A2 ved tåkesprøyting.

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

DECIS MEGA EW 50Varenr. 410355

(50 g deltametrin pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Decis Mega er tillatt brukt mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter,
grønnfôrvekster, gulrot, pastinakk, persillerot, frilandsagurk, rødbete, ert til konserves, sukkerert, bønne til modning, brekkbønne, sukkermais, hodekål,
rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål, nepe, reddik, purre og løk. Jordbær, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær på friland og prydplanter
i planteskoler, i grøntanlegg og i veksthus.

Decis Mega EW 50 er et pyretroid med kontakt-, mage- og frastøtende virkning mot de fleste insekter. Produktet gir hurtig synlig virkning på insekter som er i direkte kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler gjennom inaktivering og senere død. Virkningstiden kan påregnes fra 1 til 4 uker alt etter kultur, vekstforhold og veksthastighet generelt. Virker mot de fleste insekter som f. eks. biller, fritflue, gulrotflue, lus, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl. Preparatet er skadelig for rovmidd og nytteinsekter. Produktet er skånsomt mot planter, men er ikke prøvd i alle mulige arter og sorter og heller ikke under alle mulige forhold. Utfør derfor en prøvesprøyting før et stort antall verdifulle planter behandles hvis det mangler erfaring med arten og sorten. Da Decis Mega EW 50 tilhører den kjemiske gruppen pyretroider, skal man følge anbefalinger i forhold til å motvirke utvikling av resistens meget nøye.
Resistens mot pyretroider er kjent i flere arter i Norge.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste andre plantevernmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og behandlingstider.
Bland helst ikke mer enn 2 preparater hvis ikke noe annet er anbefalt.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær og bringebær:
Før blomstring

Oljevekster:
45 dager

Korn, mais, rødbete:
30 dager

Potet, erter, bønner, hodekål, knutekål og stikkelsbær:
14 dager

Frilandsagurk:
3 dager 

Andre mat- og fôrvekster:
7 dager 

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller arealet må ikke bli slått før 14 dager etter sprøyting.

Dose:

Se etikett for doseringstilpasning og behandlingstid

Filter: A1/ P3

NAD: 15 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DELAN PROVarenr. 410293

(125 g ditianon og 561g kaliumfosfonat pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 5

Delan Pro er tillatt brukt mot skurv (Venturia inaequalis og Venturia pirina) på epler og pærer.

Delan Pro er formulert som et suspensjons konsentrat og har en kombinasjon av to virksomme stoffer, som begge har effekt mot skurv, og det oppnås en bedre og mer stabil effekt. Kombinasjonen av to virksomme stoffer er også med på å hindre utvikling av resistens. Det virksomme stoffet ditianon er et kontaktvirkende soppdrepende middel. Ditianon virker som en
multi-site-hemmer og har lav risiko for resistensutvikling. Det virksomme stoffet kaliumfosfonat er et systemisk aktivt soppdrepende middel med en unik virkningsmekanisme, som også anses å ha lav risiko for resistensutvikling. Delan Pro bør brukes forebyggende for å få optimal effekt og for å hindre resistensutvikling. I de testede vekstene er ingen skader påvist, men det anbefales å teste preparatet på et mindre område før det brukes i hele frukthagen. Følsomheten kan variere avhengig av sort, tidspunkt for behandling og næringsstatus etc. Delan Pro brukes fra begynnende knoppskyting, de første grønne bladene så vidt synlige (BBCH 53/07), til frukten har begynt å bli moden (BBCH 81). Maksimalt antall behandlinger i løpet av sesongen er seks ganger. Det korteste intervallet mellom behandlingene er 8 dager. Sprøyteintervallet reguleres avhengig av sykdomstrykk, klima og bladvekst.

Blandbarhet: Delan Pro er i laboratorietester vist fysisk og kjemisk blandbart med Topas 100 EC, Teppeki 50 WG og Calypso 480 SC. Det første preparatet skal alltid være fullt oppløst før neste preparat tilsettes. Ikke bland med svovelkalk eller andre alkaliske produkter. Ikke bland med svovel i solrikt vær med høy UV-stråling. Ikke behandle med produkter som inneholder olje før eller
etter behandling med Delan. Dette kan resultere i flekker på fruktene. Sprøyt blandingen omgående. For mer informasjon om blandinger, rengjøring og ansvar, se etikett.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

BBCH 81 Senest 35 dager før innhøsting.

Dose:

Maks. 250 ml/daa. Bruk 15 – 150 l/daa.

Høyere vannmengde jo større og tettere trærne er.

Filter: A1/P3

NAD: 250 ml/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt, beskyttes fra varme og sollys.

Avst.vann: 30 m. Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DELAN WGVarenr. 410210

(700 g ditianon pr. kg)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Soppmiddel i eple, pære, plomme, kirsebær, stikkelsbær, rips og prydplanter på friland og i veksthus.

Brukes forebyggende ved at det hemmer spiring av soppsporer. Preparatet har særlig god virkning mot skurv og mange bladflekksykdommer, men har dårlig virkning mot mjøldogg. Delan er skånsom mot de fleste planter, men er ikke prøvd på alle sorter og arter. Ved manglende erfaring og ved blanding med andre midler, bør en prøvebehandle et mindre antall planter. Delan er ikke
egnet til integrert fruktproduksjon.

Delan WG har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot soppsjukdommer i plomme og solbær.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 kg

Behandlingsfrist:

Eple, pære og kirsebær:
21 dager.

Plomme:
Før blomstring.

Stikkelsbær og rips:
Før kart danning.

Dose:

35-100 g i 100 l vann.

Filter: P2/A1

NAD: 150 g/daa.

Lagring: Tørt

Avst.vann: Frukt 30 m - Bær 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email

DELARO SC 325Varenr. 410275

(175 g protiokonazol + 150 g trifloksystrobin pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete og gras i grøntanlegg (golfbaner, fotballbaner og andre grasbaner, også plen i parkanlegg).

Delaro SC 325 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg. Preparatet inneholder de aktive stoffene protiokonazol (kjent fra Proline) som er en triazollignende ergosterolhemmer, og trifloksystrobin som er et strobilurin. Delaro er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle. Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Delaro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Delaro inneholder protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Middelet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline. Behandlingen kan gjentas ved behov, men maksimalt bør Delaro brukes kun 2 ganger pr. sesong.
Se også avsnitt om resistens og les etiketten.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler samt bladgjødslingsmidler.

Delaro SC 325 har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag og Det Norske Skogselskap . Virkeområde og bruksområde er:
I gjenlegg og frøeng av engrapp, rødsvingel, sauesvingel, og ulike arter fjellfrø mot rust og brunflekk om høsten, samt mot overvintringssoppene rosa snømugg, rød- og hvit grastrådkølle ved frøavl av de samme artene. Mot G. abietis og furuskyttesopper
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn:
5 uker

Dose:

Korn
Høstbehandling:
50-70 ml pr. daa.

Vårbehandling:
Bygg og havre  40-80 ml pr. daa.
Hvete, rug og rughvete  50-100 ml pr. daa.

Gras i grøntanlegg
Høstbehandling:
50-100 ml per daa.

Bruk 15-30 liter vann pr. daa.

Filter: A1/ P3

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3581

DFF SC 500Varenr. 410710/410714

(500 g diflufenikan pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 3

Mot ugras i vårbygg, høstbygg, vårhvete, høsthvete, havre, rug og rughvete.

DFF inneholder diflufenikan som tilhører en gruppe aktive stoffer som er lite brukt i Norge. Det aktive stoffet binder seg til jordpartiklene, danner en «film» på overflaten av jorden, og har lang virkningstid spesielt på mineraljord. Diflufenikan er i hovedsak kontaktvirkende og tas opp av skuddene fra ugras som trenger gjennom jordoverflaten. Ved behandling rett etter framspiring vil DFF også bli tatt opp gjennom bladene. De mest følsomme ugrasartene kan bekjempes til de har maks 4 blad. Siden diflufenikan har jordvirkning vil DFF SC 500 også ha virkning på ugras som spirer fram på et senere tidspunkt (inntil 1 uke etter behandling).
Virkningen av DFF er avhengig av størrelsen på ugraset, og derfor er behandlingstidspunkt og god jordfuktighet avgjørende faktorer for resultatet. Dette betyr at man som oftest får bedre virkning i vårkorn sammenlignet med bruk i høstkorn. DFF har i utgangspunktet svært god virkning mot gjetertaske, veronika- arter og åkerstemor. Spesielt i vårkorn er det også god virkning mot balderbrå-arter, raps, åkerminneblom, rødtvetann, vindeslirekne og åkersennep.
Under optimale forhold har man også middels til god effekt mot andre arter, se etikett.
I Norge har vi kun fått godkjent lave doser, med og uten buffersone (se etikett), noe som gjør at DFF ikke bør brukes alene som hovedprodukt. Imidlertid vil en supplere mange andre produkter i virkning da den har et virknings-spekter som utfyller og forsterker andre grupper av aktive stoffer. God jordfuktighet er imidlertid avgjørende for resultatet.
Diflufenikan er en karotenoidsyntese-hemmer. Det finnes kun et fåtall tilfelle av resistens mot diflufenikan i verden, og ingen i Norge. DFF kan brukes 1 gang pr. år på samme areal. Det må gå minst 3 mnd. etter behandling før planting av etterfølgende kultur (rot- og knollvekster) Se etikett.

Blandbarhet: DFF SC 500 er blandbar med en rekke aktuelle ugrasmidler i korn. Se sprøyteplaner.
Grunnet tidlig behandling er det lite aktuelt å blande med sopp-, skadedyr-, og/eller vekstregulerende midler.

Det er gitt minor-use godkjenning i gulrot.

Pakn.str.: 12 x 1 l/1 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt, men riktig behandlingstidspunkt
i høstkorn er BBCH 20-28
og i vårkorn BBCH 11-28.
Se utviklingsstadier

Dose:

4 – 10 ml pr. daa. (Se sprøyteplan og etikett).

Filter: A1/P2

NAD: 9 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DP – KLEBEMIDDELVarenr. 410613

(900 g alkohol-etoksylat pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 0

Sprede- og klebemiddel for bl.a. lavdosemidlene Atlantis OD, CDQ SX, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Tripali og Titus. Kan også brukes til Stabilan 750 og Cerone.

Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at preparatene virker bedre. Dette er spesielt viktig ved ugrassprøyting under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag. Frarådes i veksthuskulturer.

 

 

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

50 ml pr. 100 l sprøytevæske.
100 ml pr. 100 l sprøytevæske når Titus benyttes.

Filter: P2/A1

NAD: 15 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Helseklasse: Ukjent

Miljøklasse: Ukjent

Print Friendly, PDF & Email

DUPLOSAN MEKOVarenr. 410118

(600 g mekoprop-P pr. l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Mot ugras i eng, beite og frukthager, og i korn uten kløver. 

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med god virkning mot ettårig ugras som jordrøyk, gjetertaske, klengemaure, meldestokk, pengeurt, vassarve, åkergråurt, åkersennep og åkersvineblom. Har også god virkning mot flerårige arter som dikesvineblom, engkarse, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, ryllik, soleiearter, stornesle, syrearter, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Preparatet tas raskt opp gjennom ugrasplantenes bladverk. Brukes frem til BBCH 32 (2. leddknute).
Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Blandbarhet: Kan blandes med MCPA, CDQ SX, Pixxaro og Tripali m.fl. for å sikre effekten mot andre ugrasarter, se blandetabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller areal må ikke slås før 14 dager etter sprøyting.

Dose:

Etablert grasmark:
100-200 ml pr. daa.

Frukthager:
200 ml pr. daa.

Korn, rotugras:
200 ml pr. daa.

Korn, frøugras:
100-170 ml pr. daa.

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email

DUPLOSAN SUPERVarenr. 410182

(130 g mekoprop-P + 310 g diklorprop-P + 160 g MCPA pr.l)

 • Fare
 • Avgiftskl. 2

Duplosan Super kan brukes mot mot ugras i eng og beite uten kløver. Kløver og andre to-frøbladet kulturplanter skades. Må ikke brukes nær veksthus eller ømfintlige kulturer som for eksempel tomat, agurk og kålvekster.

Duplosan Super er et selektivt, systemisk ugrasmiddel. Det tas opp gjennom ugrasets bladverk. Meget god virkning mot balderbrå (1-4 blad), haremat, gjetertaske, meldestokk, vanlig hønsegras, klengemaure, rødt hønsegras, vassarve, vindelslirekne, åkerreddik, åkersennep. Har også god virkning mot dåarter, åkertistel, åkerdylle, tunbalderbrå, rødtvetann, tungras, linbendel, jordrøyk og
åkerstemor. Best virkning oppnås i varmt vær når ugraset er i god vekst. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Høy dagtemperatur og god tilvekst sikrer effekten. Unngå behandling når det er fare for frost eller når temperaturen overstiger + 200 C, ved kraftig vind eller når plantene er stresset som følge av nedbørunderskudd eller lignende.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste sopp- og skadedyrsmidler. Blanding med Harmony Plus SX forsterker effekten mot hundekjeks, vindeslirekne og tungras.

 

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på areal eller arealet må ikke bli slått før 21 dager etter sprøyting .

Dose:

Eng og beite:
250-500 ml pr. daa.

Frukthage:
300-500 ml pr. daa.

OBS!
Åkertistel bekjempes best på rosettstadium.
Det kan medføre en senere behandling enn normalt.
For andre bruksområder, se etikett.

Filter: A1/ P2

NAD: 400 ml/daa.

Lagring: Kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3583

ELATUS ERAVarenr. 410292

(75 g benzovindiflupyr + 150 g prothiokonazol pr. l)

 • Advarsel
 • Avgiftskl. 4

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, havre, rug og rughvete (FORVENTES GODKJENT i erter, bønner og linfrø).

Elatus Era er et bredspektret systemisk soppmiddel som fordeler seg sakte oppover i bladet og gir en heldekkende beskyttelse mot alle bladflekksykdommene og rust. Elatus Era inneholder to aktivstoffer som begge har forebyggende virkning, men på hver sin livsfunksjon i soppene. SolatenolTM (Benzovindiflupyr) gir langvarig beskyttelse ved at det stopper soppens energiopptak ved at det binder seg til succinat dehydrogenase ensymet (SDHI), mens prothiokonazol hemmer soppenes ergosterolsyntese. Preparatet har derfor en innebygget resistensstrategi.
Se også avsnitt om resistens og les etiketten. Elatus Era har også kurativ effekt, men ved soppsprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 61) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69).

Blandbarhet: Elatus Era kan blandes med aktuelle soppmidler og de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler det kan være relevant  å blande med.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

6 uker

Dose:

50–67 ml/daa.

Filter: A1/P2

NAD: 67 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 20 m (hvorav 10 meter grasdekt) Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
 • ad-3585