Plantevern

ADMIRAL 10 ECVarenr. 410344

(100 g pyriproksyfen pr. l)

  • Fare
  • Avgiftskl. 2

Mot bomullsmellus, veksthusmellus (kvitfly), ferskenbladlus og amerikansk blomstertrips i prydplanter i veksthus.

Admiral har kontaktvirkning og påvirker insektenes egg, larver og pupper. Admiral virker ved å ”forstyrre” insektets naturlige veksthormon (juvenilhormonet), slik at hudskiftet mellom forskjellige utviklingsstadier kan påvirkes. Ved behandling på veletablert angrep vil antall skadedyr gradvis reduseres, da voksne individer etter hvert forsvinner og det ikke oppformeres nye. Effektiv mot bomullsmellus og veksthusmellus. Har også effekt mot ferskenbladlus og amerikansk blomstertrips. Admiral bør brukes før et angrep blir veletablert, f. eks. ved begynnende innflyging eller egglegging fordi effekten er størst ved behandling i tidlige stadier. Admiral har en god langtidsvirkning på de plantedeler som blir dekket med sprøytevæske, men beskytter ikke ny tilvekst. God sprøyteteknikk med best mulig dekning på plantene, også bladenes underside er viktig. Admiral kan nyttes sammen med nytteorganismer i integrert bekjempelse, og kan nyttes sammen med rovteger og rovmidd (se etikett for anbefaling!). Plantetoleranse se etikett.

Pakn.str.: 4 x 250 ml

Dose:

2,5-5 ml pr. 100 l vann (Bomullsmellus-veksthusmellus)
10-20 ml pr. 100 l vann (Ferskenbladlus)
125-250 ml pr. 100 l vann (Amerikansk blomstertrips)

Filter: P3/A2

NAD: 7,5 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig ved temp. over -5°C

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email