Plantevern

AGIL 100 ECVarenr. 410174

100 g propakvizafop pr. l

  • Fare
  • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp. Tillatt brukt i oljeraps, oljerybs, potet, erter, åkerbønne, bønner, fôrmargkål, fôrraps, lin, kålrot, hodekål, brokkoli, gulrot, pastinakk, knollselleri, rødbete, fôrbete, rødkløver og rødsvingelfrøeng, kepaløk, jordbær på friland, eple, pære, stikkelsbær, bringebær, rips og solbær.

Systemisk virkning, tas opp gjennom bladverk. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet og god jordråme. Regnfast etter 1-2 timer. Sprøyting under tørre forhold vil føre til redusert virkning. Det bør gå minst 1 uke mellom bruk av Agil og andre ugrasmidler. Det bør også gå minst en uke mellom sprøyting med Agil og jordbearbeiding.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle insektmidler. Blanding med andre ugrasmidler anbefales ikke da kulturplantene kan ta skade.

Agil har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde
er: Mot kveke og annet grasugras i hageblåbær. Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær:
Etter høsting

Knollselleri, pastinakk, lin, oljevekster:
90 dager

Rødbete og fôrbete:
60 dager

Potet:
56 dager

Erter, åkerbønne, rødkløver- og rødsvingelfrøeng:
45 dager

Fôrmargkål og fôrraps:
42 dager

Eple, pære, rips, solbær, stikkelsbær og bringebær:
35 dager

Kepaløk, kålrot, gulrot, brokkoli og hodekål:
30 dager

Dose:

(75-150 ml i 30 – 50 l vann pr. daa.)

Filter: A1/P3

NAD: 150 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email