Plantevern

AVIATOR Xpro EC 225Varenr. 410281

75 g bixafen + 150 g protiokonazol per l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Aviator Xpro er et bredspektra middel mot soppsykdommer i korn. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI) og protiokonazol. Aviator Xpro er et soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset. Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Aviator Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Aviator Xpro inneholder bixafen som har en annen virkemekansime enn andre soppmidler i korn i Norge, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Bixafen virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt på de utsatte sykdommene. Midlet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt, eller blanding av triazoler.

Blandbarhet: Preparatet kan blandes med andre soppmidler som Delaro eller Proline. Ved sammenfallende behandlingstid kan Aviator Xpro også blandes med aktuelle skadedyrsmidler. Preparatet er regnfast etter ca. 1-2 timer, og kan kun benyttes 1 gang per sesong.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn 5 uker

Dose:

Bygg og havre: 40 – 80 ml per daa. i 15- 30 liter vann.

Hvete, rug og rughvete 50 – 80 ml per daa. i 15- 30 liter vann.

Tidligste behandlingstidspunkt er stadium BBCH 40.

Filter: A1/P3

NAD: 80 ml/daa

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3573