Plantevern

BANVELVarenr. 410160

(480 g dikamba pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i eng og beite samt bygg og vårhvete i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX.

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras, åkertistel (10 cm), balderbrå (3 blader), hønsegras, vindeslirekne, jordrøyk, klengemaure, linbendel og vassarve i korn, eng og beite. Best virkning når ugraset er i god vekst. I eldre eng og beite vil blanding med MCPA gi god effekt mot soleie, groblad m.fl. Kløver skades sterkt. I bygg og vårhvete kan Banvel brukes i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX som en forebyggende resistenstrategi.
Se avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Kan blandes med fenoksysyrer og lavdosemidler (SU) av typen Harmony Plus SX og CDQ SX samt Starane XL.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

21 dager

Dose:

Eng og beite:
50-200 ml pr. daa.

Korn:
25 ml pr. daa.

 

 

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email