Plantevern

BASAGRAN SGVarenr. 410703

870 g bentazon pr. kg

  • Fare
  • Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr og frøeng av rødkløver og timotei. Gjennlegg med hvit-, rød- eller alsikekløver til frøproduksjon eller i blanding med gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Kontaktvirkende med best effekt fra ugrasets frøbladstadium til 2-4 bladstadiet. Effekten vises etter ca. 1 uke. Spesielt god effekt mot balderbrå og klengemaure. God effekt mot gullkrage, haremat, hønsegras, korsblomstra ugras, linbendel, tranehals, tunbalderbrå, åkergråurt og åkersvineblom. Effekten mot meldestokk, vassarve og då er ofte ujevn og svak. Dårlig effekt mot tungras, rødtvetann og åkerstemor. Plantene må fuktes godt. Sprøyting i sterk solskinn og høy temperatur kan skade kulturplantene. En optimal behandling utføres om morgenen med høy luftfuktighet og med 20-30 l vann pr. daa. Lang lyspåvirkning etter behandling styrker opptagelsen i plantene og sikrer effekten.

Blandbarhet: I ert blandes Basagran SG med Fenix, se etikett.

Basagran SG har off-label godkjenning mot ugras i kepaløk og sjalottløk og mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 4 x 3 kg

Behandlingsfrist:

28 dager

Dose:

100 – 160 g pr. daa

Filter: P2/A1

NAD: 160 g/ daa

Lagring: Tørt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email