Plantevern

BETANAL SCVarenr. 410150

(157 g fenmedifam pr. l)

  • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i fôrbete, rødbete og jordbær.

Betanal virker mot de fleste tofrøblada ugras inntil de har 2 varige blad. Preparatet tas opp gjennom grønne plantedeler og virker kun mot oppspirt ugras. Effekten viser seg 4-8 dager etter behandling. Mot klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp er virkningen ofte dårlig. Sprøyt tidlig i pent, varmt og stille oppholdsvær, på tørre planter i god vekst. Temp. over
10-12 0 C. Regn før 6 timer etter sprøyting kan redusere virkningen. Ved store temperatursvingninger kan betene hemmes i veksten.

Blandbarhet: Kan blandes med Goltix og enkelte skadedyrmidler. Betanal tilsettes først.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær må sprøytes før blomstring eller etter høsting.

Dose:

150-200 ml pr. daa. pr. sprøyting inntil 3 behandlinger
pr. sesong.

Se etikett.

NAD: 400 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email