Plantevern

BISCAYA OD 240Varenr. 410339

240 g tiakloprid pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.

Biscaya OD 240 er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenskål. Produktet har i norske forsøk vist noe effekt mot bladminèrfluer og bladlus i korn, men effekten er også god mot kornbladbille, sikader og trips. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille man bekjemper, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips er naturlige skadegjørere man kan bekjempe i poteter og kålvekster, samt ertesnutebille. Det virksomme stoffet tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene, og Biscaya vil derfor kunne være en resistensbryter i forhold til disse i de aktuelle kulturene. I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig. Biscaya er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Preparatet har en annen virkningsmekanisme i forhold til de mest brukte produktene i de aktuelle kulturene, men for å unngå utvikling av resistens bør Biscaya benyttes i kombinasjon med eller alternere med andre produkter.

Blandbarhet: Kan blandes med Agil, Focus Ultra, Matrigon, Comet Pro, Proline, Delaro, Amistar, Signum, Topsin, Cerone, Moddus, Select + Renol, Elatus Plus, Elatus Era og Propulse. Se etikett og blandingstabell. Må ikke blandes ved bruk i rosenkål.

Biscaya OD 240 har off-label godkjenning mot snutebiller i frøeng og kløver. Mot rapsglansbiller ved frøavel i kålrot og nepe. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 4 x 3 l

Behandlingsfrist:

Bygg, hvete, havre 3 uker

Rug, rughvete, oljevekster  4 uker

Poteter 14 dager

Erter og bønner  7 dager

Hodekål, brokkoli,
blomkål, kinakål og rosenkål 7 dager

Dose:

15–40 ml i 10–20 liter vann pr. daa. Ristes før bruk!

Filter: A1/P3

NAD: 40 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email