Plantevern

BOXERVarenr. 410175

(800 g prosulfokarb pr. l)

  • Fare
  • Avgiftskl. 3

Mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladet frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Boxer har også noe virkning mot markrapp. I potet mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp. I grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, klengemaure, knereverumpe og andre tofrøbladet frøugras.
Boxer har jordvirkning og kan benyttes fra oppspiringsfasen og frem til kornets tre-bladstadiet. BBCH 00-13. Preparatet bekjemper ugraset effektivt ved at det tas opp i plantenes vekstpunkt, både i røtter og blad. Resistens mot prosulfocarb er ikke kjent i de nordiske land og vil fungere som resistensbryter i forhold til sulfonylurea. Boxer er derfor et svært nyttig preparat, særlig med tanke på bekjempelse av vassarve i høstkorn. God jordstruktur med god fuktighet gir best virkningsbetingelse, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Etter kraftig regn, som kan gi oksygenmangel, kan en observere forbigående gulning. Boxer sprøytes ut med vanlig utstyr, dyser og trykk for bekjempelse av ugras i åkerkultur.

Blandbarhet: Det er ikke aktuelt å blande Boxer med andre preparater, men kan blandes med Atlantis. Det er ofte aktuelt å supplere med sprøyting om våren mot vårspirende ugras samt ugras som Boxer ikke bekjemper effektivt. I potet kan Boxer blandes med Fenix og Centium.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Boxer har off-label godkjenning. Søker er Norsk Frøavlerlag, GA-FA, NLR og Norsk Skogselskap. Virkeområde og bruksområde er: Mot frøugras i engsvingel. Mot
frøugras i asparges. Mot frøugras i kepaløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri, kålrot og nepe. Mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia ved dyrking på friland og i plasttunnel. Mot ett- og tofrøblada ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
Kilde: 
Mattilsynet

Boxer har minor-use godkjenning. Virkeområde og bruksområde er:
Mot spirende ugras i pastinakk og rotpersille. Flere søknader er til behandling, avventer godkjenning – se Mattilsynet

Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

200 – 500 ml i 15 – 25 liter vann pr. daa. Høyeste dose benyttes mot  markrapp og på jord med høyt moldinnhold.

Filter: A1/P2

NAD: 500 ml/daa.

Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Avst.vann: 5 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email