Plantevern

BOXERVarenr. 410175

800 g prosulfokarb pr. l

  • Fare
  • Avgiftskl. 3

Mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladet frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete,høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Boxer har også noe virkning mot markrapp. I potet mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp. I grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, klengemaure, knereverumpe og andre tofrøbladet frøugras.

Boxer har jordvirkning og kan benyttes fra oppspiringsfasen og frem til kornets tre-bladstadiet. BBCH 00-13. Preparatet bekjemper ugraset effektivt ved at det tas opp i plantenes vekstpunkt, både i røtter og blad. Resistens mot prosulfocarb er ikke kjent i de nordiske land og vil fungere som resistensbryter i forhold til sulfonylurea. Boxer er derfor et svært nyttig preparat, særlig med tanke på bekjempelse av vassarve i høstkorn. God jordstruktur med god fuktighet gir best virkningsbetingelse, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Etter kraftig regn, som kan gi oksygenmangel, kan en observere forbigående gulning. Boxer sprøytes ut med vanlig utstyr, dyser og trykk for bekjempelse av ugras i åkerkultur.

Blandbarhet: Det er ikke aktuelt å blande Boxer med andre preparater, men kan blandes med Atlantis. Det er ofte aktuelt å supplere med sprøyting om våren mot vårspirende ugras samt ugras som Boxer ikke bekjemper effektivt.

Boxer har off-label godkjenning mot ugras i satt løk på friland og under plast, sådd løk, plantet purre og purre under plast, gulrot på friland og under plast, knollselleri, plantet vårløk, sådd og plantet kålrot, nepe, brokkoli, hodekål og blomkål på friland og under duk. Mot tunrapp og andre grasarter og tofrøbladet ugras i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia på friland og i plasttunnel. Mot tunrapp og knerevehale om høsten i gjenleggsår og frøår i frøeng av engsvingel. Mot frøugras i asparges før spiring i etableringsår. Mot ett- og tofrøblada ugras ved produksjon av gran i pottebrett. Boxer har også Minor Use godkjenning mot ugras i pastinakk og rotpersille. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

200 – 500 ml i 15 – 25 liter vann pr. daa. Høyeste dose benyttes mot  markrapp og på jord med høyt moldinnhold.

Filter: A1 / P2

NAD: 500 ml/ daa

Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys.

Avst.vann: 5 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email