Plantevern

BUMPERVarenr. 410280

250 g Propikonazol per l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og havre.

Bumper 25 EC er et systemisk soppmiddel, som tas hurtigt opp i plantene og fordeles med saftstrømmen til alle stengel- og bladdeler, inkludert ny tilvekst. I hvete brukes Bumper mot hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrunflekk, mjøldogg og gulrust etter behov fra busking til etter avsluttet blomstring. I bygg bekjempes grå øyeflekk, byggbrunflekk, rust, snerpsopp og mjøldogg fra busking til skyting. I rug mot grå øyeflekk, brunrust, svartrust og mjøldogg fra busking til skyting. I havre mot mjøldogg, kronrust og havrebrunflekk ved behov fra busking til begynnende skyting.

Ved kraftig mjøldoggangrep eller i sorter som er mottaglige for mjøldogg, kan Bumper blandes med f.eks. Forbel eller Talius, og mot bladflekksjukdommer kan Bumper blandes med en annen triazol som Proline eller et strobilurinholdig preparat. Mot bladflekksjukdommer som Septoria anbefales det å blande Bumper med en annen triazol som Proline eller et strobilurinholdig preparat. Bumper 25 EC inneholder aktivstoffet propikonazol som tilhører gruppen triazol. Ved dosering på 50 ml/daa vil plantene få en viss beskyttelse i opptil 4 uker, avhengig av tilvekst og øvrige forhold. Ved redusert dosering vil virkningstiden bli kortere. Preparatet kan benyttes maksimalt 2 x pr. sesong. Unngå å behandle midt på dagen på dager med høye dagtemperaturer og/eller sterkt solskinn.

Blandbarhet: Kan blandes med en lang rekke aktuell plantevernmidler som Proline eller et strobilurinholdig preparat samt insektsmidler. Unngå å blande mer enn 2 preparater på en gang. Se blandingspartnerens etikett, samt Norgesfôr blandetabeller for nærmere informasjon. Blanding med urea, mangansulfat eller ammoniumnitrat frarådes.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

 5 uker

Dose:

Hvete og Bygg: Bruk inntil 50 ml Bumper pr daa.

Rug: Bruk inntil 40 ml Bumper pr daa.

Havre: Bruk inntil 30 ml Bumper pr daa.

Filter: A1 / P3

NAD: 50 ml / daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email