Plantevern

CABRIO DUO 112 ECVarenr. 410283

(72 g Dimetomorf 72 g/l og 40 g Pyraklostrobin pr. l)

  • Fare
  • Avgiftskl. 2

Mot mjøldogg og bladskimmel i løk, hvitløk, sjalottløk, agurk og salat på friland.

Cabrio Duo inneholder dimetomorf og pyraklostrobin. Begge de aktive stoffene er lokalsystemiske og translaminære. Dimetomorf tilhører den kjemiske gruppen karboxylsyraamidler og pyraklostrobin tilhører gruppen strobiluriner. Dette gir Cabrio Duo 112 EC god beskyttelse mot resistensutvikling. Pyraklostrobin anses å ha en høy risiko for å utvikle resistens. Dimetomorf anses å ha lav til middels risiko for å utvikle resistens. Gjentatt bruk av preparater med samme virkemåte øker risikoen for utvikling av resistens. Det anbefales å bruke Cabrio Duo maksimalt
tre ganger pr. vekst. Effektiv sykdomskontroll er viktig for å forhindre resistensoppbygging. Følg derfor anbefalt dosering og behandle tidlig ved lavt sykdomstrykk. Cabrio Duo brukes ved første advarsel for sykdomsangrep, da den kurative effekten av preparatet er minimal.

Blandbarhet: Cabrio Duo EC er fysisk og kjemisk blandbar med Switch 62,5 WG, Steward 30 WG, Focus Ultra EC. Cabrio Duo EC skal tilsettes blandingen som det siste preparatet, unntatt når det blandes med et annet preparat med EC-formulering. Ved blanding med et annet EC-preparat, skal Cabrio Duo tilsettes først. Forsikre deg alltid om at det først tilsatte preparatet er fullstendig oppløst i tanken før neste preparat tilsettes.  Se etikett for mer info.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Løk, hvitløk, sjalottløk og salat:
7 dager

Agurk:
1 dag

Dose:

Løk:
200-250 ml/daa. ved BBCH 13-48 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Agurk:
200-250 ml/daa. ved BBCH 11-89 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Salat:
200-250 ml/daa. ved BBCH 10-49 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall

Anbefalt vannmengde 20-100 l/daa. i alle godkjente kulturer.

Filter: A1/P3

NAD: 250 ml/daa.

Lagring: Tørt og frostfritt beskyttet mot sollys og temperaturer over 40°C

Avst.vann: 20 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email