Plantevern

CALYPSO SC 480Varenr. 410340

480 g tiakloprid pr. l

  • Fare
  • Avgiftskl. 4

Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, kinakål, brokkoli, grønnkål og salat på friland. Prydplanter på friland og i veksthus.

Calypso SC 480 er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter i frukt, bær, enkelte grønnsaker samt prydvekster. Produktet har effekt mot insekter som bladlus, bladveps, biller, sikader, sommerfugllarver, sugere, teger, trips m.fl. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene, og Calypso vil derfor kunne være en resistensbryter i forhold til disse i de aktuelle kulturene. I forhold til pyretroidene har Calypso noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av preparatet er fullt synlig. Calypso er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Preparatet har en ny virkningsmekanisme i forhold til de mest brukte produktene i de aktuelle kulturene, men for å unngå utvikling av resistens bør Calypso benyttes i kombinasjon med eller alternere med andre produkter.

Calypso 480 SC har off-label godkjenning mot gulrotsuger, tege og skjermplantebladlus i gulrot. Mot bringebærbille, bladlus og bringebærgallmygg i bringebær i plasttunnel. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Kjerne- og steinfrukt: 14 dager
Kirsebær under plast og plasttunnel: 21 dager

Bærvekster : 3 dager

Grønnkål: 14 dager
Hodekål, rosenkål: 7 dager
Blomkål, brokkoli, kinakål: 7 dager

Salat: 7 dager

Dose:

Frukt: 15-20 ml pr 100 liter vann.

Bær: 12-16 ml pr 100 liter vann.

Jordbær: 15-20 ml pr 100 liter vann og pr 1000 m enkeltrad.

Grønnsaker: 15-20 ml pr daa. (vannmengder, se etikett).

Prydvekster: 25-45 ml pr daa. (vannmengder, se etikett).

Filter: A2/P3

NAD: 20 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: Frukt 30 m - Bærbusker 10 m - Andre 5 m

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email