Plantevern

CENTIUM 36 CSVarenr. 410354

360 g clomazon per ltr.

  • Avgiftskl. 2

Mot frøugras i potet, gulrot, kålrot, hodekål, rosenkål, ert til modning (fôrert) og ert til konsum, rotpersille, knollselleri, raps og rybs. Tillatt dosering er lavere enn normal­dosering for Centium. Derfor skal preparatet normalt brukes i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig virkning. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig effekt. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i kombinasjon med mekanisk bekjempelse mellom radene.

Ved optimale virkningsforhold har Centium 36 CS virkning mot, då, gjetertaske, haremat, klengemaure, orientveronika, smånesle, svartsøtvier og vassarve (også ALS-resistent). Mindre sikker virkning mot, hønsegras, tungras, meldestokk, pengeurt og åkerminneblom. Variabel effekt mot tunrapp. Det aktive stoffet tas opp av ugrasplantene i spiringsfasen og transporteres ut til vekstpunktet. Centium 36 CS stopper syntesen av klorofyll og andre pigmenter som produseres under fotosyntesen. Virkningen sees som en tydelig lysfarging til hvite frøblad på følsomme ugrasarter. Plantene visner ned og dør. Normal virkningstid er 4-8 uker. Sprøyting utføres umiddelbart etter såing. Best ugrasvirkning oppnås på et såbedd uten store klumper og med god jordfuktighet. Centium 36 CS anbefales ikke på jord med høyt moldinnhold, f.eks. myrjord, fordi ugrasvirkningen da blir dårlig. Etter utvintring/feilslått høstraps kan det såes om på våren. Etter lett jordbearbeiding kan oljevekster, potet erter/bønner og mais dyrkes. Etter dyp harving (20-30 cm) eller pløying kan korn (bygg, havre, hvete), fôrbeter, oljelin, spinnelin, luserne, salat, spinat, kålvekster, gulrot og løk dyrkes. Etter feilslått kultur av potet, erter eller gulrøtter kan omsåing/setting gjøres når det har gått > 6 uker etter Centium behandling etter dyp jordarbeiding til korn (bygg, havre, hvete), erter, gulrøtter, åkerbønner, poteter, mais, fôrbeter, oljevekster, kålvekster, oljelin, spinnelin, luserne, salat og spinat.

Blandbarhet: Centium 36 CS kan tankblandes med andre ugrasmidler hvis bruksområde og behandlingstidspunkt er sammenfallende.

Centium 36 SC har off-label godkjenning mot Mot ugras i plantet stangselleri, blomkål, brokkoli og kålrot på friland. Mot ugras i sådd nepe og gulrot på friland. Mot ugras i plantet knollselleri og kålrot under plast. Mot frøugras i gulrot fram til 4 varige blad. Mot frøugras i asparges. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 1 ltr.

Dose:

Bruk 12,5 ml i 20-40 ltr. vann per daa. Se etikett for mer informasjon om behandlingsteknikk.

Filter: A1 / P2

NAD: 12,5 ml/ daa

Lagring: Oppbevares frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3577