Plantevern

CERONEVarenr. 410404

480 g etefon pr. l

  • Fare
  • Avgiftskl. 1

Til vekstregulering i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med eller uten gjenlegg og til frukttynning i eple og pære.

Preparatet reduserer strekningsveksten i plantene og stimulerer utvikling av stråets tverrsnitt. På denne måten forsterkes strået og fare for legde, aks- og stråknekk reduseres. Preparatet tas opp gjennom bladene og brukes bare i frodig åker. Unngå å behandle åker som lider av sykdom, tørke eller av annen årsak er stresset.

Best effekt oppnås tidlig på dagen ved temp. 12-15°C og over 75% luftfuktighet. Regn mer enn 4 timer etter sprøyting har normalt ingen betydning for effekten. Behandlingen utføres i perioden fra flaggbladet er synlig og frem til begynnende skyting. Ved tankblanding med sopp-, insekt- og klebemiddel reduseres dosen med 20-30%. Det må ikke behandles med Cerone tidligere enn en uke etter sprøyting med ugrasmiddel som inneholder fenoksysyrer.

I frukt reduseres lengden på nye skudd slik at grenene ikke blir like utsatt for brekasje, og medvirker dessuten til en bedre form på kronen av frukttrærne.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler. Se blandetabell og etikett.

Cerone har off-label godkjenning til   vekstregulering av hyasinter og narsisser i potte. Mot legde og stråknekk i åkerbønner. Til toppskuddregulering i juletre (edelgran). Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn: 6 uker

Dose:

15-100 ml pr. daa korn. Se doseringstilpasning og etikett.

Filter: A1/ P3 S og L

NAD: 50 ml/ daa

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email