Plantevern

CONFIDOR 70 WGVarenr. 410350

700 g imidakloprid pr. kg

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Skadedyrmiddel mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus, trips, sikader, sugere, biller og sommerfugllarver i agurk, tomat og paprika i veksthus.

Preparatet virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistente mot Confidor. En bør derfor bruke Confidor i veksling med preparater som har annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Confidor skal brukes så snart de første skadeinsektene vises og om nødvendig gjenta behandlingen etter 10-14 dager, avhengig av angrepsgrad og vekstintensitet. Maks 2 behandlinger per kultur per år.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Confidor 70 WG har off-label godkjenning til bekjempelse av salatbladlus i salat i veksthus. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 20 x 200 g

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk og paprika 3 dager.

Rotvanning i agurk, tomat og paprika.

Dose:

Sprøyting: Agurk, tomat og paprika,
14-21 g i 100-150 ltr. vann per 1000 m2

Dryppvanning: Agurk, tomat og paprika (på kunstig substrat), 3,5-14 g per 1000 plante.

Maks 2 behandlinger. Se etikett for mer informasjon som doseringstilpasning etter skadedyr og behandlingsintervall.

Filter: A1/P2

NAD: 20 g/ daa

Lagring: Tørt og kjølig

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email