Plantevern

CONSERVEVarenr. 410328

120 g spinosad pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Mot trips og minerfluer i prydplanter i veksthus, agurk og tomat, salat, krydderurter og jordbær i potter (jordbær-ampler) i veksthus.

Kontaktvirkende skadedyrmiddel og er effektiv mot alle stadier av trips (egg, larver, nymfer og voksne individ), og mot larvestadiet av minerfluer.Effekten på skadedyrene kommer etter at insektene kommer i berøring med preparatet, eller gjennom næringsopptaket.

Conserve er skånsomt mot en rekke kulturer og er prøvd ut på forskjellige utviklingsstadier av følgende kulturer, uten at skade på plantene ble påvist: Aster novi-belgii, Begonia elatior, Dendranthema-sorter, Exacum affine, Gerbera-hydrid, Hibiscus Rosasenencis, Kalanchoe blossfeldiana, Rosa-hybrid. På Saintpaulia kan det forekomme bladflekker og skader på blomstene. For andre arter kan planter i blomst også være følsomme. Ved bekjempelse av minerfluelarver er Conserve utprøvd i kombinasjon med Renol (vegetabilsk olje) i følgende kulturer uten synlige skader: Aster novi-belgii, Dendranthema- sorter, Exacum affine, Gerbera-hybrid. Det presiseres at det kun er undersøkt effekten av blanding med Renol, og ikke andre oljer. Resultatet må sees på som veiledende og det anbefales prøvebehandling av et mindre antall planter før en hel kultur behandles.

Forskningsresultater og erfaringer vedrørende Conserve i integrert bekjemping vil være tilgjengelig gjennom veiledningstjenesten og hos importør.

Blandbarhet: Conserve er utprøvd i blanding med Renol ved minerfluebekjempelse og må ikke blandes med andre plantevernmidler.

Dosering og bruksrettledning:
Tomat og agurk
Bekjempelse av trips, minerflue og sommerfugllarver:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips eller minerfluer sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Bekjempelse av kålsommerfugllarver i tomat:
Bruk 0,04% Conserve, tilsvarer 40 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Salat og krydderurter
Bekjempelse av trips, sommerfugllarver og minerfluer:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne minerfluer sees. Behandlingen gjentas etter behov med 7 dagers intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Prydplanter
Bekjempelse av trips og sommerfugllarver:
Bruk 0,075% Conserve, tilsvarer 75 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur.

Bekjempelse av minerfluer:
Bruk 0,1% Conserve, tilsvarer 100 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når voksne minerfluer sees, eller når eggleggingsstikk sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maskimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. For å øke opptaket i bladene, tilsettes 0,05% vegetabilsk olje (Renol) (50 ml. pr. 100 l vann).

Jordbær i potter (jordbær-ampler)
Bekjempelse av trips:
Bruk 0,06% Conserve, tilsvarer 60 ml. pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips sees. Behandlingen gjentas etter behov med 5 dagers intervall, men med maks. 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Conserve har off-label godkjenning mot stor og liten kålflue i kinakål, hodekål, kålrot, savoykål, brokkoli, blomkål, kålrot og nepe. Mot trips, purremøl og løkflue i kepaløk, sjalottløk og vårløk. Mot trips, purremøll og løkflue i purre. Mot minerflue, trips i salat, knollselleri, ruccola, kinakål, kålrot, brokkoli, blomkål, rosenkål og hodekål. Mot kålmøll og sommerfugellerver i ruccola, kinakål, kålrot, brokkoli, blomkål, rosenkål, hodekål, nepe, grønnkål, babyleaf og bladgrønsaker. Mot sommerfugellarver, bladvepslarver, trips, minerflue og gallmygglarver i bringebær og bjørnebær i veksthus. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 10 x 1 l

Behandlingsfrist:

Se bruksrettledning over. For mer informasjon om resistentstrategi og doseringstilpasning, behandlingsteknikk m.m., se etikett.

Dose:

Se bruksrettledning over. For mer informasjon om resistentstrategi og doseringstilpasning, behandlingsteknikk m.m., se etikett.

Filter: A1/P2 S og L. Ved tåkesprøyting bruk A2/P3 S og L

NAD: 113 ml/ daa

Lagring: Frostfritt i lukket originalemballasje.

Avst.vann: Ikke aktuelt

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email