Plantevern

DANITRONVarenr. 410343

(53 g fenpyroksimat pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Mot spinnmidd og bladmidd i bringebær på friland, planteskoler utendørs og prydplanter i grøntanlegg.

Kontaktmiddel med rask virkning mot alle bevegelige stadier til spinnmidd samt frittlevende bladmidd. Virker mot larver, nymfer og voksen midd. Best virkning ved temperatur over 15°C. Regn innen sprøytevæska har tørket kan nedsette effekten. Bør brukes i veksling med andre preparater med annen virkningsmekanisme der det er mulig, for å unngå resistens. Preparatet er generelt skånsomt overfor kulturplantene. Se etikett for plantetoleranse.

Avdriftsreduksjon – plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Danitron har off-label godkjenning. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot frukttremidd, veksthusspinnmidd og bladmidd i bringebær og søtkirsebær i plasttunnel.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Bringebær, brukes før blomstring.

Dose:

75-100 ml pr. 100 l vann.

Filter: P2/A1 ved vanlig sprøyteutstyr, P3/A2 ved tåkesprøyting.

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: 30 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email