Plantevern

DELARO SC 325Varenr. 410275

175 g protiokonazol + 150 g trifloksystrobin pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete og gras i grøntanlegg (golfbaner, fotballbaner og andre grasbaner, også plen i parkanlegg).

Delaro SC 325 er et bredspektret middel mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg. Preparatet inneholder de aktive stoffene protiokonazol (kjent fra Proline) som er en triazollignende ergosterolhemmer, og trifloksystrobin som er et strobilurin. Delaro er et soppmiddel med systemisk virkning mot mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk (Stagonospora nodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, aksfusariose samt snømugg og trådkølle. Delaro brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Delaro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene.

Delaro inneholder protiokonazol som er en god resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Midlet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Dersom man ønsker et annet blandingsforhold mellom triazol og stobilurin, kan det enkelt tilsettes mer triazol, eksempelvis Proline.

Behandlingen kan gjentas ved behov, men maksimalt bør Delaro brukes kun 2 ganger per sesong.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler samt bladgjødslingsmidler.

Delaro SC 325 har off-label godkjenning mot Gremmeniella abietis og furu-
skyttesopper i 2 års plantesenger av gran og 1. års plantesenger av furu.
Mot soppsykdommer i gjenlegg og grasfrøeng. Se Mattilsynet.no.

Pakn.str.: 4 x 5 ltr

Behandlingsfrist:

Korn: 5 uker

Dose:

Korn

Høstbehandling: 50-70 ml per daa.

Vårbehandling: Bygg og havre  40-80 ml per daa.
Hvete, rug og rughvete  50-100 ml per daa.

Gras i grøntanlegg

Høstbehandling: 50-100 ml per daa.

Bruk 15-30 liter vann per daa.

Filter: A1/ P3

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3581