Plantevern

DP – KLEBEMIDDELVarenr. 410613

900 g alkohol-etoksylat pr. l

  • Fare
  • Avgiftskl. 0

Sprede- og klebemiddel for bl.a. lavdosemidlene Ally SX, Atlantis, CDQ SX, Express SX, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, Hussar OD/Plus, Hussar Tandem, Ratio Super SX, Tripali og Titus. Kan også brukes til Cycocel/Stabilan, Cerone, Moddus og Reglone.

Reduserer overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at preparatene virker bedre. Dette er spesielt viktig ved ugrassprøyting under tørre forhold da ugraset utvikler et tykkere vokslag. Frarådes i veksthuskulturer.

Pakn.str.: 10 x 1 l.

Behandlingsfrist:

Ingen.

Dose:

50 ml pr. 100 l sprøytevæske.
100 ml pr. 100 l sprøytevæske når Titus benyttes.

Filter: P2/A1

NAD: 15 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Helseklasse: Ukjent

Miljøklasse: Ukjent

Print Friendly, PDF & Email