Plantevern

DUPLOSAN MEKOVarenr. 410118

(600 g mekoprop-P pr. l)

  • Fare
  • Avgiftskl. 2

Mot ugras i eng, beite og frukthager, og i korn uten kløver. 

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med god virkning mot ettårig ugras som jordrøyk, gjetertaske, klengemaure, meldestokk, pengeurt, vassarve, åkergråurt, åkersennep og åkersvineblom. Har også god virkning mot flerårige arter som dikesvineblom, engkarse, grasstjerneblom, groblad, hestehov, hundekjeks, høymole, landøyda, løvetann, marikåpe, ryllik, soleiearter, stornesle, syrearter, tveskjeggveronika, vegkarse, vinterkarse, åkerdylle, åkersvinerot og åkertistel. Preparatet tas raskt opp gjennom ugrasplantenes bladverk. Brukes frem til BBCH 32 (2. leddknute).
Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Skader belgplanter og andre tofrøblada kulturplanter.

Blandbarhet: Kan blandes med MCPA, CDQ SX, Pixxaro og Tripali m.fl. for å sikre effekten mot andre ugrasarter, se blandetabell.

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller areal må ikke slås før 14 dager etter sprøyting.

Dose:

Etablert grasmark:
100-200 ml pr. daa.

Frukthager:
200 ml pr. daa.

Korn, rotugras:
200 ml pr. daa.

Korn, frøugras:
100-170 ml pr. daa.

Filter: P2/A1

NAD: 200 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email