Plantevern

DUPLOSAN SUPERVarenr. 410182

130 g mekoprop-P + 310 g diklorprop-P + 160 g MCPA pr.l

  • Fare
  • Avgiftskl. 2

Duplosan Super kan brukes mot mot ugras i eng og beite uten kløver. Kløver og andre to-frøbladet kulturplanter skades. Må ikke brukes nær veksthus eller ømfintlige kulturer som for eksempel tomat, agurk og kålvekster.

Duplosan Super er et selektivt, systemisk ugrasmiddel. Det tas opp gjennom ugrasets bladverk. Meget god virkning mot balderbrå (1-4 blad), haremat, gjetertaske, meldestokk, vanlig hønsegras, klengemaure, rødt hønsegras, vassarve, vindelslirekne, åkerreddik, åkersenap. Har også god virkning mot dåarter, åkertistel, åkerdylle, tunbalderbrå, rødtvetann, tungras, linbendel, jordrøyk og åkerstemor. Best virkning oppnås i varmt vær når ugraset er i god vekst. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. Høy dagtemperatur og god tilvekst sikrer effekten. Unngå behandling når det er fare for frost eller når temperaturen overstiger + 20°C, ved kraftig vind eller når plantene er stresset som følge av nedbørsunderskudd eller lignende.

Blandbarhet: Kan blandes med de fleste sopp- og skadedyrsmidler. Blanding med Ally SX, off. label i gras, forsterker effekten mot åkerstemor. Blanding med Harmony Plus SX forsterker effekten mot vindeslirekne og tungras.

 

Pakn.str.: 2 x 10 ltr

Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på areal eller arealet må ikke bli slått før 21 dager etter sprøyting .

Dose:

Eng og beite: 250-500 ml pr daa.

Frukthage: 300-500 ml pr daa.

OBS! Åkertistel bekjempes best på rosettstadium. Det kan medføre en senere behandling enn normalt.
For andre bruksområder, se etikett.

Filter: A1/ P2

NAD: 400 ml/ daa

Lagring: Kjølig og frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3583