Plantevern

Elatus EraVarenr. 410292

75 g benzovindiflupyr + 150 g prothiokonazol per liter

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 4

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Era er et bredspektret soppmiddel som fordeler seg systemisk i bladet og gir en heldekkende beskyttelse mot alle bladflekksykdommene og rust. Elatus Era inneholder to aktivstoffer som begge har forebyggende virkning, men på hver sin livsfunksjon i soppene. SolatenolTM (Benzovindiflupyr) gir langvarig beskyttelse ved at det stopper soppens energiopptak ved at det binder seg til succinat dehydrogenase ensymet (SDHI), mens prothiokonazol hemmer soppenes ergosterolsyntese. Preparatet har derfor en innebygget resistensstrategi. Elatus Era har også kurativ effekt, men ved soppsprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 61) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69).

Blandbarhet: Elatus Era kan blandes med aktuelle soppmidler og de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler det kan være relevant å blande ved.

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

6 uker

Dose:

50–67 ml/daa.

Filter: A1/P2

NAD: 67 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 20 m (hvorav 10 meter grasdekt)

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3585