Plantevern

ELATUS PLUSVarenr. 410289

100 g benzovindiflupyr per l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Plus er et bredspektret soppmiddel som fordeler seg systemisk i bladet og gir beskyttelse mot bladflekksykdommer og rust. Elatus Plus inneholder SolatenolTM (Benzovindiflupyr) som gir langvarig beskyttelse ved at det binder seg til succinat dehydrogenase ensymet (SDHI) og stopper soppens energiopptak. Elatus Plus gir fullstendig beskyttelse, men av hensyn til fare for utvikling av resistens skal Elatus Plus ikke brukes alene. Elatus Plus fordeler seg systemisk utover i bladet og brytes sakte ned slik at de gir en langvarig forebyggende effekt. Ved sopp­sprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg. Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen. Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i bygg (BBCH 61) og til avsluttende blomstring i hvete, rug og rughvete (BBCH 69).

Blandbarhet: Elatus Plus skal alltid blandes med et annet relevant soppmiddel med annen virkningsmekanisme. Kan også blandes med de fleste ugras-, insekts-, vekstregulerings- og bladgjødslingsmidler ved sammenfallende behandlingstid.

Pakn.str.: 2 x 5 ltr.

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

40-50 ml/daa i blanding med annet soppmiddel. Se blandetabell.

Vannmengde: 10-40 liter vann.

Filter: A1/P2

NAD: 75 ml/daa. (Elatus Plus)

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 20 m (hvorav 10 meter grasdekt)

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3587