Plantevern

ENVIDOR 240 SCVarenr. 410353

(240 g spirodiklofen pr. l)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 4

Brukes mot pæresuger i pære, mot ulike midd i kjernefrukt, plomme, bærvekster og prydplanter, og mot kommaskjoldlus i kjernefrukt, plomme, bærvekster
og prydplanter. Kan forvente sideeffekt mot jordbærmidd i jordbær.

Envidor 240 SC er først og fremst et spesialmiddel mot midd, men det har også virkning på enkelte andre insekter og er tillatt brukt mot følgende skadegjørere:
Pæresuger i pære. Bladmidd i eple, pære, plomme, bringebær og prydplanter. Frukttremidd i eple, pære og plomme. Veksthusspinnmidd i eple, pære, plomme, bærvekster og prydplanter. Dvergmidd (skuddtoppmidd) i prydplanter. Kommaskjoldlus i kjernefrukt, plomme, bærvekster og prydplanter. Det kan dessuten forventes sideeffekt mot jordbærmidd.
Envidor 240 SC er et kontaktvirkende insektmiddel som inneholder spirodiklofen og har effekt på de tidlige utviklingsstadier (egg og nymfer) mens det er liten effekt på voksne individer. Imidlertid påvirkes voksne hunner slik at egglegging forhindres. Det vil derfor gå noe tid før man ser effekt av behandlingen da det ikke er en direkte dødelig effekt. Effekten ses derfor gjennom at angrepet av skadegjøreren reduseres.

Envidor 240 SC har off-label. Søker er NLR. Virkeområde og bruksområde er:
Mot midd i søtkirsebær i tunnel, friland og under plasttak.
Kilde: Mattilsynet

 

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Plomme:
21 dager
Eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær:
14 dager
Jordbær, bringebær:
Før blomstring

Dose:

Se etikett

Filter: A1/ P3

NAD: 60 ml/daa.

Lagring: Frostfritt

Avst.vann: Frukt 30 m Bærbusker 10 m

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email