Plantevern

FORBEL 750Varenr. 410215

(750 g fenpropimorf pr. l)

  • Fare
  • Avgiftskl. 3

Soppmiddel i korn.

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ virkning mot mjøldogg og rust. Svak virkning mot byggbrunflekk og grå øyeflekk. Ingen virkning mot Septoria (hveteaksprikk). Rask virkning og er særlig aktuell ved behandling mot mjøldogg under utvikling. Virkningstiden er 2-4 uker avhengig av dose, fuktighet, temperatur, tilveksthastighet og smittepress.
Ny tilvekst beskyttes i en viss grad ved at preparatet transporteres oppover i plantene med saftstrømmen. Liten påvirkning av regn etter behandling. Kan gi sviskade i vårhvete.

Blandbarhet: Kan blandes med flere andre midler bl.a. for bredere virkning. Se blandetabell.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

50-100 ml pr. daa.

Filter: A1/P3

NAD: 100 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 10 m

Helseklasse: Middels

Miljøklasse: Middels

Print Friendly, PDF & Email