Plantevern

FUNGAFLASH (tidligere Fungaflor 100EC)Varenr. 410244

(100 g Imazalil pr. l)

  • Fare
  • Avgiftskl. 3

Soppmiddel mot meldugg i tomat, agurk og prydplanter i veksthus.

Systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ virkning mot angrep av ekte meldugg (Podosphaera Fusca og Erysiphe cichoracearum) på veksthusagurk.
Behandlingen starter ved begynnende angrep og gjentas med 7-10 dagers mellomrom avhengig av infeksjonstrykk og soppens aggressivitet. Preparatet kan gi fysiologiske skader i agurk, og er derfor ikke anbefalt å bruke mer enn tre påfølgende behandlinger. Det må ikke sprøytes i sol, eller så sent på ettermiddagen at bladene ikke tørker før natten.

Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre preparater.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

3 dager

Dose:

0,05 %-0,2 %= 50-200 ml pr. 100 l vann.
Se etikett for doseringstilpasning og væskemengde.

Filter: P2/A1

NAD: 250 ml/daa.

Lagring: Frostfritt.

Helseklasse: Høy

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email