Plantevern

GALLERYVarenr. 410192

500 g isoksaben pr. l

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 3

Mot tofrøbladet ugras i frukt, bærvekster, prydplanteskoler, buskrabatter, juletrebeplantning og totalbekjempelse på udyrka arealer.

Systemisk ugrasmiddel med jordvirkning og lite til ingen bladvirkning. God virkning mot balderbrå, gjetertaske, gullkrage, hvitkløver, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, vassarve, åkerstemor, åkerminneblom m.fl. Svak virkning mot klengemaure, tungras, melkearter og åkersvineblom. Ingen virkning mot etablert rotugras og grasarter. Gallery brukes før ugraset spirer. Kan benyttes ned til 0°C. Nedbør etter sprøyting vil fremme virkningen. I nyplanting av jordbær og bringebær sprøytes først etter 10 dager. Året etter bruk av Gallery kan det dyrkes korn eller gras, men dette forutsetter dyp pløying.

Pakn.str.: 20 x 500 ml.

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Jordbær 50-100 ml pr. daa. Andre bruksområder, se etikett.

Filter: P2/A1

NAD: 100 ml/ daa

Lagring: Frostfritt.

Avst.vann: 10 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Høy

Print Friendly, PDF & Email