Plantevern

GLYPPERVarenr. 410199

(360 g glyfosat i form av 486 g/l isopropylaminsalt pr. l)

  • Avgiftskl. 1

Mot kveke og annet ugras før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc., i moden byggåker uten gjenlegg/ fangvekst (ikke i åker til såkorn), ved stubbe- og stammebehandling og ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker.

Glypper virker systemisk, det vil si at det tas opp av bladene og transporteres med saftstrømmen rundt i hele planten til vekstpunktene. Sprøyting med Glypper bør skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst, ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Glypper virker mot de fleste planter som har velutviklede blader og er i god vekst ved behandling. Virkningen vises etter ca. 2 uker, men varierer noe med temperatur, dose og ugrasart. Om høsten bør det gå ca. 10-12 dager fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å sikre god virkning. Dersom det er god vekst og en er seint ute, kan jordarbeiding påbegynne 1 uke etter sprøyting. Om våren, under gode vekstforhold, er det tilstrekkelig med 3-4 dager. Regn kort tid etter behandling kan redusere virkningen. Avdrift vil skade de fleste grønne planter. Preparatet inaktiveres fort i jord og hindrer ikke at nytt ugras spirer fra frø.

Pakn.str.: 1 x 20 l

Behandlingsfrist:

Moden byggåker, uten gjenlegg:
10 dager

Dose:

Spillkorn, knereverumpe, stivdylle, timotei, tunrapp og vassarve:
100-200 ml/daa.
Balderbrå, løvetann, rødtvetann etc.:
200-300 ml/daa.
Kveke, storkvein, takrør, andre grasarter, bregner og haremat:
300-400 ml/daa.
Hestehov, åkerdylle, burot, kløver og andre flerårige arter:
600-800 ml/daa.
Stammebehandling:
3 deler Glypper og 1 del vann

Filter: A1/P2

NAD: 400 ml/daa.

Lagring: Bør lagres frostfritt

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3589