Plantevern

HARMONY 50 SXVarenr. 410100

(500 g tifensulfuron-metyl pr. kg)

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Mot høymole og enkelte andre bredblada ugrasarter i eng, beite med eller uten kløver og fôrmais.

Ugrasmiddel av typen sulfonylurea, leveres som vannløselig minigranulat. Systemisk virkning med opptak gjennom bladmasse og strå med spesielt god virkning mot høymole, hundekjeks, balderbråarter og rome. Tilfredsstillende virkning mot enkelte andre bredbladete ugrasarter som engsoleie, krypsoleie, gjetertaske, marikåpe, rødtvetann, ryllik, skvallerkål, stornesle, tistel og vassarve. Svak virkning mot løvetann og einstape. Ugrasets vekst stopper raskt etter behandling. Full effekt ses etter 1-3 uker. Best virkning oppnås når ugraset er under god vekst ved høy luftfuktighet og temp. over 120C. Preparatet gir ofte en forbigående veksthemming og gulfarging av graset i eng. Engrapp, flerårig raigras, hundegras, kvein, rødsvingel, sauesvingel og timotei påvirkes ikke nevneverdig. Etablert kløver får en forbigående veksthemming. Spesielt engsvingel kan reagere negativt med gulfarging og vekststans i 2-3 uker. For å unngå at resistens mot sulfonylureamidler (Atlantis, CDQ SX, Express, Gratil, Harmony SX, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD og Titus) kan oppstå, anbefales det å veksle eller tankblande med preparater som har annen virkningsmekanisme. Klebemiddel må alltid tilsettes for å bedre virkningen av ugras som er vanskelig å fukte.

Blandbarhet: Harmony 50 SX kan tankblandes med aktuelle skadedyrmidler og andre ugrasmidler som MCPA, Duplosan Meko, Starane XL og Tomahawk 200.
Klebemiddel skal alltid tilsettes når Harmony 50 SX brukes alene. Ved blanding med MCPA kan klebemiddel sløyfes.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Slått/beite:
7 dager

Dose:

3-3,75 g pr. daa. (1 pose á 22,5 g til 6-7,5 daa.)
+ normaldose av DP-klebemiddel.

Filter: A1/P3

NAD: 3,75 g/daa.

Lagring: Tørt og kjølig.

Avst.vann: 5 m.

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email