Plantevern

HARMONY PLUS SXVarenr. 410197

167 g tribenuron-metyl + 333 g tifensulfuron-metyl pr. kg

  • Advarsel
  • Avgiftskl. 1

Mot frøugras i vårhvete, bygg og havre med eller uten fangvekster av gras, i gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst), i høsthvete, rug og rughvete om våren samt i varig beite.

Ugrasmiddel av typen sulfonylurea, leveres som mini granulat. Systemisk virkning med opptak gjennom bladmasse og strå. Ugrasets vekst stopper raskt og full effekt sees etter 1-3 uker. Temp. bør være 10 grader og ugrasplantene i god vekst. Best virkning oppnås når ugrasplantene er på 2-4 bladstadiet.

For å unngå at resistens mot sulfonylureamidler (Atlantis, Gratil, Express SX, Harmony SX, Harmony Plus SX, CDQ SX, Hussar Plus OD, Broadway Star og Titus) kan oppstå, anbefales det å veksle med preparater som har annen virkningsmekanisme eller tankblande med et slikt preparat f. eks. Starane XL/Cleave, Tomahawk 200, Pixaro EC eller Duplosan Meko. God virkning mot balderbråarter, dåarter, hønsegras, åkerminneblom, linbendel, meldestokk, oljevekster, stivdylle, vassarve, vindeslirekne og korsblomstra ugras. Tilfredsstillende virkning mot haremat, rødtvetann, tranehals og tungras. Svak virkning mot jordrøyk, klengemaure og åkerstemor. 

Tilsett klebe- og spredemiddel når Harmony Plus SX brukes alene, sammen med Puma Extra, Axial, Starane XL/Cleave, Tomahawk 200 eller Cycocel 750/Stabilan 750. Klebemiddel tilsettes til slutt.

Blandbarhet: Som nevnt over og se blandetabell.

Pakn.str.: 10 x 100 g

Behandlingsfrist:

Beite: 7 dager

Dose:

Vårkorn: 1,0-1,5 g per daa

Høstkorn: 1,5-2,0 g per daa

Gras og rødkløvergjenlegg i blanding til fôr: 0,75 g per daa

Harmony Plus+50 ml MCPA pr daa. OBS! Ikke klebemiddel.

Grasgjenl. til fôr u/kløver: 0,75 g Harmony Plus per daa +25 ml 

DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske. Ikke til engsvingel i renbestand.

Gjenlegg i gras til fangvekst (raigras, hundegras): 

1,1 g Harmony Plus per daa +25 ml DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske. 

Ikke til engsvingel som fangvekst.

Varig beite: 2,2 g Harmony Plus pr. daa. + 50 ml 

DP-klebemiddel pr. 100 l sprøytevæske.

NAD: 1,5 g/daa

Lagring: Tørt.

Avst.vann: 3 m

Helseklasse: Lav

Miljøklasse: Lav

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3591